Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autism och autismliknande tillstånd Autismspektrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autism och autismliknande tillstånd Autismspektrum"— Presentationens avskrift:

1 Autism och autismliknande tillstånd Autismspektrum

2 Klassisk autism (Infantil autism, Kanner autism/syndrom)
Högfungerande autism (HFA) Asperger syndrom Atypisk autism (PDD-NOS, ”autism UNS”) Disintegrativ störning (Hellers syndrom)

3 Förekomst Autismspektrum nästan 1% Klassisk autism 0,2%
Aspergers syndrom 0,5% Pojkar : Flickor 4 : 1

4 Autism och autismliknande tillstånd
Wings triad Begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation Begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen Förklaras inte av den allmänna begåvningsnivån

5 Fyra grupper Avskärmade Passiva Aktiva men udda, distanslösa
Överdrivet formella, rigida

6 Viktiga kognitiva funktioner
Theory of mind(Mentaliseringsförmåga) Förmåga att förstå att människor har egna inre liv, tankar och känslor, som ligger bakom de beteenden vi ser. En förutsättning för inlevelseförmåga. Exekutiva funktioner Förmågan att i tanken kunna planera, organisera, hålla tillbaka impulser för att behålla vald strategi, tillfälligt växla fokus och hitta tillbaka till ursprunglig plan. Nödvändig för att utveckla känsla för tid Central koherens Förmågan att se helheter och meningsfulla sammanhang. Sortera bort oviktiga detaljer.

7 Annorlunda perception
Annorlunda känslighet för Ljud Matens smak och konsistens Visuella intryck (ljus, färg, avstånd, storlek) Lukt Smärta Temperatur Bristande bortfiltrering av ovidkommande sinnesintryck Synestesi Svårt med samordning av sinnesintryck Bristande kroppsuppfattning

8 De biologiska grunderna för ASD
Förståndshandikapp 80% Epilepsi 30-40% Synnedsättning 20% Skelning 40% Hörselnedsättning 25% Associerad medicinsk sjukdom 25% Fragilit-X, Angelmans syndrom, Tuberös skleros, Itos hypomelanos, Intrauterin rubella, Postnatal herpes, metabola sjukdomar Ärftlighet Syskonrisk 5% Tvillingstudier, HZ konkordans 80-90% Asperger 50% nära släkting Genetiska studier Pre- och perinatal stress Macrocephalus

9 Funktionell hjärnavbildning (SPECT, PET, fMRI) Frontalt
Obduktionsdata Funktionell hjärnavbildning (SPECT, PET, fMRI) Frontalt Temporalt Hjärnstamsdysfunktion (ABR, ögonmotorik) 55% Neurotransmittorer DA, NA GFA proteiner Gangliosider Pekar på dysfunktionell synapsbildning och nedbrytning Spegelneuron

10 Autism – Ofta också Adhd 50% Tics OCD Ångest, ssk panik Depression
Bipolärt syndrom Selektiv mutism Ätstörning minst 10-15% Sömnstörning Epilepsi Personlighetsstörning Utvecklingsstörning

11 Specifikt Inte underordnat utvecklingsstörningen Mer annorlunda än sen utveckling Kommunikations handikapp fr a Ojämn kognitiv profil Detaljfokuserad kognitiv stil Ekotal Svårt med mentalisering Svårt att generalisera Visuellt tydliggörande strategier Strategier för ökad social förståelse och social kommunikation Mycket viktigt att känna igen ”De allra svåraste” har ofta autism, epilepsi och utvecklingsstörning

12 Man är inte sin diagnos! Man är inte autistisk, man har autism

13 Man är först och främst en människa, en unik individ sen kan man ha problem

14 Att ha autism är inte detsamma som att vara omänsklig
Att ha autism är inte detsamma som att vara omänsklig. Men det innebär att man är annorlunda i grunden. Det innebär att det som är normalt för andra inte är normalt för mig, och det som är normalt för mig är inte är normalt för andra. Jag är på sätt och vis illa rustad för att överleva i den här världen, likt en utomjording som strandat utan karta. Men min personlighet är intakt. Mitt själv är oskadat. Livet har både mening och värde för mig och jag önskar inte bli botat från mig själv….. Inse att vi är lika främmande för varandra och att mitt sätt att vara inte endast är en skadad variant av ditt…. Visa mig respekten att möta mig på mina egna villkor. Ifrågasätt dina slutsatser. Definiera dina villkor. Arbeta med mig för att bygga broar mellan oss. Jim Sinclair 1992

15 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Sören Kirkegaard


Ladda ner ppt "Autism och autismliknande tillstånd Autismspektrum"

Liknande presentationer


Google-annonser