Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MBT i raketfart Per Wallroth Fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet, Psykiatri Sydväst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MBT i raketfart Per Wallroth Fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet, Psykiatri Sydväst."— Presentationens avskrift:

1 MBT i raketfart Per Wallroth Fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet, Psykiatri Sydväst

2 PowerPoint-bilderna finns på www.slpo.sll.se/mbt-teamet

3 2007-09-14Per Wallroth3 Vad är MBT? •MBT = mentalization- based treatment = mentaliserings- baserad terapi. •Ett behandlingspaket för borderlinepatienter utarbetat av Anthony Bateman och Peter Fonagy utifrån anknytningsteori och psykoanalytisk teori.

4 2007-09-14Per Wallroth4 Vad är MBT? •Den teoretiska grunden är Fonagys och hans medarbetares idéer om mentalisering. •Den praktiska utformningen har gjorts av Bateman och hans team vid Halliwick i London.

5 2007-09-14Per Wallroth5 Vad är mentalisering? •Mentalisering = ”holding mind in mind”. •Mentalisering = att tänka på sina egna och andras tankar och känslor och förstå att människors handlingar bestäms av vad de känner, tänker, vill och tror. –Mentalisering gäller både en själv och andra. –Mentalisering gäller både tankar och känslor (theory of mind + empati med andra och en själv). –Mentalisering kan vara både implicit (tyst, procedurell kunskap) och explicit (kunna beskriva och fundera).

6 2007-09-14Per Wallroth6 Utveckling av mentaliseringsförmågan •För att mentaliseringsförmågan ska börja utvecklas krävs en trygg relation till en anknytningsperson, som speglar barnets känslor och på så sätt lär barnet vad det känner och att det har ett inre. •Utvecklingen av mentaliseringsförmågan fortsätter sedan när barnet och anknytningspersonen leker. •Om allt går väl är mentaliseringsförmågan ganska väl etablerad i fyra–fem-årsåldern.

7 2007-09-14Per Wallroth7 Tidiga sätt att förstå världen och andra människor •Alla kan förlora mentaliserings- förmågan vid stark stress och tillfälligt falla tillbaka i tidigare förhållningssätt. •Teleologisk hållning •Psykisk ekvivalens •Låtsasläge

8 2007-09-14Per Wallroth8 Teleologisk hållning •Man förstår att handlingar har syften, att människor gör saker för att uppnå något, men handlingar bedöms enbart utifrån sina fysiska, synbara resultat: ”Jag kan bara tro att du älskar mig, om du kommer hit med det samma!” •Känslor kan inte hanteras genom reflektion, utan man måste göra något som ger ett synbart resultat.

9 2007-09-14Per Wallroth9 Psykisk ekvivalens •Den psykiska verkligheten uppfattas som identisk med den fysiska verkligheten. •De egna tankarna och känslorna måste vara sanna, och andra människor uppfattar med nödvändighet världen på samma sätt som man själv. •Medför intolerans mot alternativa perspektiv. •Negativa tankar om en själv blir outhärdliga: ”Eftersom jag tycker att jag är ful, så är jag ful.”

10 2007-09-14Per Wallroth10 Låtsasläge •När barnet leker uppfattar det fantasi och verklighet som åtskilda och helt frikopplade från varandra, som om det inte fanns något som helst samband mellan inre och yttre verklighet. •Hos vuxna kopplat till dissociation och till känslor av meningslöshet och tomhet.

11 2007-09-14Per Wallroth11 Främmande själv •Repetition: Barnet lär sig vad det känner genom anknytningspersonens spegling. •Fungerar inte speglingen kan barnet ta in anknytningspersonens känslor i stället för att få en bättre bild av sina egna känslor. •Barnets självrepresentation blir då osammanhängande och fylld av plågsamma aspekter. •De plågsamma aspekterna försöker barnet göra sig av med genom att projicera dem på sin omgivning.

12 2007-09-14Per Wallroth12 Vad kan gå fel i utvecklingen av mentaliseringsförmågan? •Anknytningspersonen klarar inte sin speglingsuppgift. •Barnet har en medfödd känslighet. •Barn som utsätts för trauma kan stänga av mentaliseringsförmågan.

13 2007-09-14Per Wallroth13 Borderline som mentaliseringssjukdom •Borderlinesymptomen beror på tre sammanflätade faktorer: –Hämning av mentaliseringsförmågan, särskilt i nära relationer. –Aktivering av tidigare sätt att uppleva den inre verkligheten: teleologiskt tänkande, psykisk ekvivalens, låtsasläge. –Ett ständigt sug efter projektion, d.v.s. externalisering av det främmande självet.

14 2007-09-14Per Wallroth14 MBT

15 2007-09-14Per Wallroth15 Behandlingens mål •Målet är stärkt mentaliseringsförmåga, inte insikt eller något annat. •Fyra delmål: –att identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken –att utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor –att skapa en sammanhängande självupplevelse –att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer

16 2007-09-14Per Wallroth16 Några behandlingsprinciper •MBT innehåller alltid både individualterapi och gruppterapi. •MBT bedrivs inte av en ensam terapeut, utan av ett litet team med ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. •Det lilla teamet sköter allt.

17 2007-09-14Per Wallroth17 Några behandlingsprinciper •Terapeuten har patientens ”mind in mind”: fokuserar på patientens aktuella tankar och känslor i syfte att bygga upp representationer av mentala tillstånd. •Terapeuten fokuserar på det medvetna och förmedvetna, inte på det omedvetna. •Terapeuten arbetar hela tiden med relationen, men undviker överföringstolkningar.

18 2007-09-14Per Wallroth18 The End


Ladda ner ppt "MBT i raketfart Per Wallroth Fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet, Psykiatri Sydväst."

Liknande presentationer


Google-annonser