Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Iraj.Y Habiliteringsutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Iraj.Y Habiliteringsutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Iraj.Y Habiliteringsutvecklare

2 Presentation  Autism och det pedagogiska arbetssättet  Utmanande beteende, bakomliggande orsaker  Bemötande, värderingar, verksamhetskulturer  Tillbakablick, det sociokulturella funktionshindret  Reflektioner

3 Vår syn på autism  Autism är en funktionsnedsättning  Autismspektrum som ett paraplybegrepp  Hjärnan bearbetar informationen annorlunda  Nedsatt förmåga till samspel  Begränsade intressen  Annorlunda sätt att kommunicera

4 Hur jobbar vi? •Tydliggörande pedagogik •Kunskap om autism •Kunskap om personen •Dokumentation, ett pedagogiskt verktyg •Små grupper kring varje individ

5 Exempel på hjälpmedel

6 Målet med tydliggörande

7 Tankar och handlingar

8 Personen säger nej till att åka till badhuset. Vägrar följa med, blir stressad och biter sig. Annorlunda sätt att bearbeta och förstå information – Vilket badhus? Hur länge? Vad ska jag göra sedan? Kommer jag tillbaka hem? Dålig ordförståelse- Kanske inte förstår att man ska bada Svårigheter med kommunikationen – Har inte förmågan att förmedla detta. Hur hanterar vi vår stress?

9 Hinder på verksamhetsnivå  Det dominanta kroppsspråket, maktutövande  Anpassningar, backa inte  Hemtjänst kulturen, arbete åt individen  Uppfostran tänkande, bildbara och obildbara

10 Stockholm idiotanstalt i Upplands Väsby, ca 1900 http://www.levandehistoria.se/files/inline/4.1.10.jpg

11 Herman Lundborg, chef för statens institut för rasbiologi i Uppsala 1921-35 Rasbiologi och sterilisering http://www.levandehistoria.se/files/1_1_2(2).jpg •Rasbiologins genomslag •Samhället ska skyddas •Sterilisering är nödvändig

12 Sterilisering  1922, motion i riksdag  1934 antas lagen  30000 steriliseras  De fattiga, lagens offer  1976 avskaffades lagen

13 Agne Johansson, i mitten, klassades som "sinnesslö" och skickades till anstalten Salbohed och steriliserades

14 Vipeholm i Lund, 1953

15 Mongoloida män, Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, Lund.. Det var män som dessa som utsattes för experimenten med Vipeholmskolan Mongoloida män, Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, Lund, Vipeholm 1949

16 Synen på sinnesslöa förändras efter andra världskriget. Nytt sätt att se och förstå funktionsnedsättningar Uppkomsten av nya inriktningar inom psykologin Autism som en psykisk sjukdom Förändring och anpassning

17 Autismbehandlingen under 60-talet  Bruno Bettelheims The Empty fortress (teorin om de kyliga mödrarna)  Mödrar kopplades bort från sina barn  Allt föräldrar sa förvreds till relationstermer och vändes mot dem

18 Från terapi till pedagogik  Två Parallella synsätt under 70-talet  En biologisk/medicinsk syn och en psykologisk och delvis pedagogisk syn.  Mitt emellan dessa stod vårdpersonalen.

19 Mellan pedagogik och terapi  ”Vi har inte ens kommit därhän att alla professioner talar om samma sak när de talar om autism. En stor del av vuxenpsykiatrerna och de psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuterna talar om autism och tänker då på det autistiska delsymtomet i schizofreni, det vill säga en avskärmning eller självförsjunkenhet. Vi pedagoger talar om autism och tänker på syndromet autism, ett biologiskt orsakat funktionshinder som diagnostiseras enligt fastställda kriterier. På det sättet talar vi alltför ofta förbi varandra.”  Eva Mandre

20 Det sociokulturella funktionshindret  Tanketraditioner, metoder  Värderingar och bemötande  Individ, en produktiv intelligens  Industrialism och rationalism

21 Att ha autism är inte det samma som att vara omänsklig Men det innebär att man är annorlunda i grunden. Det innebär att det som är normalt för andra inte är normalt för mig Och det som är normalt för mig är inte normalt för andra. Jag är på sätt och vis oerhört illa utrustad för att överleva i den här världen, likt en utomjording som strandat utan karta. Men min personlighet är intakt. Mitt själv är oskadat. Livet har både mening och värde för mig och jag önskar att inte bli botad från mig själv… Inse att vi är lika främmande för varandra och att mitt sätt att vara inte endast är en skadad variant av ditt. Visa mig respekt att möta mig på mina egna villkor. Arbeta med mig för att bygga broar mellan oss. Jim Sinclair 1992

22 Lite lästips! Det är bra att fråga… En riktig människaAutismspektrum Gunilla Gerland Gunilla GerlandLorna Wing Att förklara autism, Vägval och växande, Lennart Danielsson, Ingrid Liljeroth Fokus på autism, Shirley Cohen Autism-från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik, Theo Peeters Vägledning, Birgitta Andersson, Sociala berättelser, Birgitta Andersson

23 Länkar •Föreningen autism: •www.autism.sewww.autism.se •www.pedagogisktperspektiv.sewww.pedagogisktperspektiv.se •www.autismforum.sewww.autismforum.se •www.attention-riks.nuwww.attention-riks.nu •www.neuronetet.se


Ladda ner ppt "Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Iraj.Y Habiliteringsutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser