Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi 2011-11-29 Inga-Lill Felizia PUFF-enheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi 2011-11-29 Inga-Lill Felizia PUFF-enheten"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi 2011-11-29 Inga-Lill Felizia PUFF-enheten Ingalill.felizia@norrkoping.se

2 Bakgrund  Demografiska förändringar  Flera personer med kognitiva funktionsnedsättningar i alla åldrar  Alla verksamheter möter människor med olika funktionsnedsättningar  Hälso- och sjukvårdens behov av förebyggande och kompenserande åtgärder  Kommunernas övertagande av hemsjukvården  Innovationer av teknik och IT

3 Välfärdsteknologi  Samlat begrepp för alla hjälpmedel, med eller utan teknologiska finesser, som finns eller utvecklas inom privat regi eller genom offentliga institutioner  Hjälpmedel som förebygger eller kompenserar för funktionsnedsättningar.  Hjälpmedel som kan användas i behandling och eller träning  Kan vara förskrivningsbara hjälpmedel eller s k egenvårds hjälpmedel eller smarta prylar

4 Förebyggande;  Smarta prylar  En del av egenvårds hjälpmedel  Modern och innovativ teknik Behandlande/kompenserande;  En del av egenvårds hjälpmedel  Förskrivningsbara hjälpmedel  Modern och innovativ teknik

5 Utveckling  Hälsans nya verktyg  PIMM/Innovationsslussen  Brukarperspektiv på kognitivt stöd – delaktighet i förskrivning av kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning, projekt mellan 2010-2011  Pict-o-stat, projekt 2009-2010  Bovital – teknik för äldre, projekt 2011-2012  Fortsättning på Bovital, projekt 2013

6 Fortsättning på Bovital 2013 Två delprojekt; 1. Inventering av tillgänglighet i den allmänna bostadsnyttan med ett speciellt verktyg, TIBB för att tydliggöra och underlätta vid renoveringar och nybyggnad 2. Utveckla redan pågående samarbete mellan kommun och landstinget när det gäller;  teknikanvändning och brukarnytta utifrån individuella behov, ska möjliggöra kvarboende och ett självständigt liv  ge personal mera kunskap om välfärdsteknologi för att kunna vägleda och bedöma – rehabilitering i hemmet

7 Vad kan vi göra gemensamt 2013 Skapa gemensamt projekt:  undersöka möjliga arenor för information och vägledning om olika hjälpmedel; gemensamma visningsmiljöer  ta fram förslag på insatser för kunskapsutveckling hos personal  ta fram förslag till en gemensam handlingsplan för välfärdsteknologi i östra länsdelen av Östergötland

8 Bara bild

9


Ladda ner ppt "Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi 2011-11-29 Inga-Lill Felizia PUFF-enheten"

Liknande presentationer


Google-annonser