Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERFA-möte 2005 Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser 100 000 online intervjuer Staffan Hultén Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERFA-möte 2005 Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser 100 000 online intervjuer Staffan Hultén Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser."— Presentationens avskrift:

1 ERFA-möte 2005 Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser 100 000 online intervjuer Staffan Hultén Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser 100 000 online intervjuer Staffan Hultén

2 ERFA-möte 2005 Web RAM Hur fungerar observation och effekt av web-annonser. Vad verkar påverka mätresultatet? Vad finns det för likheter och skillnader jämfört med print? Web RAM Hur fungerar observation och effekt av web-annonser. Vad verkar påverka mätresultatet? Vad finns det för likheter och skillnader jämfört med print?

3 ERFA-möte 2005 1.Begränsat, men intressant undersökningsdata 2.Snabbt växande databas – fördubbling varje kvartal 3.Komplexa sammanhang kräver mycket data – många milstenar kvar att passera 4.Att kunna mäta Print + Web tillsammans och aggregerat skapar ny grundläggande kunskap. 5.Web RAM är ett funktionellt mätverktyg, men det kommer att utvecklas generiskt i takt med att web-mediet utvecklas.

4 ERFA-möte 2005 Standardiserade mätningar fokuserade på observation och upplevelse av artiklar och reklam i print och online media. Uppbyggnad av samlad databas – även bilder på sidor och annonser/artiklar sparas. Online-lösningar ger korta ledtider och snabba rapporter. Samlad datamängd ger goda möjligheter till kvalificerade analyser. Ad Hoc-mätningar ger ännu fler möjligheter. Standardiserade mätningar fokuserade på observation och upplevelse av artiklar och reklam i print och online media. Uppbyggnad av samlad databas – även bilder på sidor och annonser/artiklar sparas. Online-lösningar ger korta ledtider och snabba rapporter. Samlad datamängd ger goda möjligheter till kvalificerade analyser. Ad Hoc-mätningar ger ännu fler möjligheter.

5 ERFA-möte 2005 Har du besökt den här hemsidan?

6 ERFA-möte 2005 Samma som för Print – men ändå inte

7 ERFA-möte 2005 I huvudsak standardiserade frågor – RAM sparar alla data i databaser

8 ERFA-möte 2005 Scrollbar yta Subsida + information om den “scrollbara” ytan

9 ERFA-möte 2005

10

11 % always shown in the A chosen population Print share in % shown in share of Web population

12 ERFA-möte 2005 Web ad Both web and print ad Only print ad Only Web ad

13 ERFA-möte 2005 TidskriftspopulationOnline population Kombinerad population RAM skapar två parallella vägningsmatriser. Ålder Könsfördelning Användarfrekvens Ålder Könsfördelning Användarfrekvens

14 ERFA-möte 2005 Media -effekter Kreativitet och budskap Läsarens predisposition Annonsens resultat styrs av

15 ERFA-möte 2005

16 Stopping power storlek på annonsen Stopping power 1000 Square pixels

17 ERFA-möte 2005 Stopping power, brand linkage and ad size Stopping power 1000 Square pixels Brand linkage

18 ERFA-möte 2005 Stopping power, brand linkage, brand demand and ad size Stopping power 1000 Square pixels Brand linkage Brand demand

19 ERFA-möte 2005 ¼ page Observation (stopping power) och födelseår All web ads

20 ERFA-möte 2005 Annonsstorleken har mindre betydelse – jämfört med Print.

21 ERFA-möte 2005 39% Samtliga mätta Web-annonser Stopping power

22 ERFA-möte 2005 Alla mätta web-annonser Stopping power Brand linkage

23 ERFA-möte 2005 Stopping power Brand linkage Brand demand Alla mätta web-annonser

24 ERFA-möte 2005 Stopping power för olika branscher

25 ERFA-möte 2005 Stor variation bland resultaten – ganska hög genomsnittlig Stopping power.

26 ERFA-möte 2005 Alla mätta Web annonser Stopping power Read almost all

27 ERFA-möte 2005 Ytligt processdjup som som inte i hög grad påverkas av hög observation – motsatt Print

28 ERFA-möte 2005 Stopping power för olika www-frekvens

29 ERFA-möte 2005 Stopping power för olika www-frekvens

30 ERFA-möte 2005 Stopping power för olika tid spenderad

31 ERFA-möte 2005 Stopping power för olika tid spenderad

32 ERFA-möte 2005 Tid spenderad och användarfrekvens förklarar en stor andel av Stopping power.

33 ERFA-möte 2005 40 % 37 % 32% Stopping power

34 ERFA-möte 2005 Var på den “scrollbara” ytan finns annonsen? Stopping power Of all measurements= 74% 12% 5% 8/40=20% mindre

35 ERFA-möte 2005 Mer av ytan kan användas – till jämnare priser.

36 ERFA-möte 2005 Vad förstärker stopping power? Of all measurements= 12% 88% 5% 95% 3% 97%

37 ERFA-möte 2005 Höga värden kommer från starka varumärken och relevans – snarare än från tekniska lösningar.

38 ERFA-möte 2005 Mission fulfillment Brand Linkage Brand Demand Brand Building Demand Creating Both None

39 ERFA-möte 2005 Mission fulfillment Brand Linkage Brand Demand Brand Building Demand Creating Both None

40 ERFA-möte 2005 Media -effekter Kreativitet och budskap Läsarens predisposition Annonsens resultat styrs av

41 ERFA-möte 2005 1.I genomsnitt mycket ytligt betraktande av web-annonser. Kort tid och grunt processdjup. 2.Hög användarfrekvens (hög OTS) och mycket tid nedlagt ger mycket hög påverkan på Stopping power. 3.Annonsstorlek har inte lika stor betydelse som för Print – med det har fortfarande betydelse. 4.Tidigare kännedom om varumärket är t.o.m. ännu viktigare för web-annonser än för Print. 5.Låg andel “djup”-läsning – ingen korrelation mellan djupläsning och Stopping power. 6.Reducerad Stopping power vid scrollning – men mindre skillnader än väntat. Stor skillnad i scrollning för olika sidor. 7.Filmer och animeringar förstärker Stopping power – men betydligt mindre än väntat. Staffans 7 bud:


Ladda ner ppt "ERFA-möte 2005 Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser 100 000 online intervjuer Staffan Hultén Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser."

Liknande presentationer


Google-annonser