Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från mätningar av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från mätningar av"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från mätningar av
Web RAM Resultat från mätningar av 500 Web-annonser online intervjuer Staffan Hultén

2 Web RAM Hur fungerar observation och effekt av web-annonser. Vad verkar påverka mätresultatet? Vad finns det för likheter och skillnader jämfört med print?

3 Begränsat, men intressant undersökningsdata
Snabbt växande databas – fördubbling varje kvartal Komplexa sammanhang kräver mycket data – många milstenar kvar att passera Att kunna mäta Print + Web tillsammans och aggregerat skapar ny grundläggande kunskap. Web RAM är ett funktionellt mätverktyg, men det kommer att utvecklas generiskt i takt med att web-mediet utvecklas.

4 Standardiserade mätningar fokuserade på observation och upplevelse av artiklar och reklam i print och online media. Uppbyggnad av samlad databas – även bilder på sidor och annonser/artiklar sparas. Online-lösningar ger korta ledtider och snabba rapporter. Samlad datamängd ger goda möjligheter till kvalificerade analyser. Ad Hoc-mätningar ger ännu fler möjligheter.

5 Har du besökt den här hemsidan?

6 Samma som för Print – men ändå inte

7 standardiserade frågor – RAM sparar alla data i databaser
La du märke till annonsen? Hur noga läste du? Helhetsbetyg? Känslomässig reaktion? Avsändaridentifiering? Tidigare kännedom on annonsören? Relevans Intressant annons Lätt att förstå Innehåller ny information Positiv till avsändaren Kreativ Nytta Söka mer information Besöka försäljningsställe Köpintention I huvudsak standardiserade frågor – RAM sparar alla data i databaser

8 Subsida + information om den “scrollbara” ytan
Scrollbar yta

9

10

11 % always shown in the A chosen population
Print share in % shown in share of Web population

12 Web ad Both web and print ad Only print ad Only Web ad

13 RAM skapar två parallella vägningsmatriser.
Tidskriftspopulation Online population Ålder Könsfördelning Användarfrekvens Ålder Könsfördelning Användarfrekvens Kombinerad population

14 Kreativitet och budskap Läsarens predisposition
Media -effekter Kreativitet och budskap Läsarens predisposition Annonsens resultat styrs av

15 Uppmärksamma Associera Agera eller förstärka Stopping power
Brand linkage Brand demand Uppmärksamma Associera Agera eller förstärka

16 Stopping power storlek på annonsen
1000 Square pixels

17 Stopping power, brand linkage and ad size
1000 Square pixels

18 Stopping power, brand linkage, brand demand and ad size
1000 Square pixels

19 Observation (stopping power) och födelseår
All web ads ¼ page

20 Annonsstorleken har mindre betydelse – jämfört med Print.

21 Samtliga mätta Web-annonser
Stopping power 39%

22 Alla mätta web-annonser
Stopping power Brand linkage

23 Alla mätta web-annonser
Stopping power Brand linkage Brand demand

24 Stopping power för olika branscher

25 Stor variation bland resultaten – ganska hög genomsnittlig Stopping power.

26 Alla mätta Web annonser
Stopping power Read almost all

27 Ytligt processdjup som som inte i hög grad påverkas av hög observation – motsatt Print

28 Stopping power för olika www-frekvens

29 Stopping power för olika www-frekvens

30 Stopping power för olika tid spenderad

31 Stopping power för olika tid spenderad

32 Tid spenderad och användarfrekvens förklarar en stor andel av Stopping power.

33 Stopping power 40 % 37 % 32%

34 Var på den “scrollbara” ytan finns annonsen?
Stopping power 8/40=20% mindre Of all measurements= % % %

35 Mer av ytan kan användas – till jämnare priser.

36 Vad förstärker stopping power?
Of all measurements= % % % % % %

37 Höga värden kommer från starka varumärken och relevans – snarare än från tekniska lösningar.

38 Brand Building Both None Demand Creating Mission fulfillment
Brand Linkage None Demand Creating Brand Demand

39 Brand Building Both None Demand Creating Mission fulfillment
Brand Linkage None Demand Creating Brand Demand

40 Kreativitet och budskap Läsarens predisposition
Media -effekter Kreativitet och budskap Läsarens predisposition Annonsens resultat styrs av

41 Staffans 7 bud: I genomsnitt mycket ytligt betraktande av web-annonser. Kort tid och grunt processdjup. Hög användarfrekvens (hög OTS) och mycket tid nedlagt ger mycket hög påverkan på Stopping power. Annonsstorlek har inte lika stor betydelse som för Print – med det har fortfarande betydelse. Tidigare kännedom om varumärket är t.o.m. ännu viktigare för web-annonser än för Print. Låg andel “djup”-läsning – ingen korrelation mellan djupläsning och Stopping power. Reducerad Stopping power vid scrollning – men mindre skillnader än väntat. Stor skillnad i scrollning för olika sidor. Filmer och animeringar förstärker Stopping power – men betydligt mindre än väntat.


Ladda ner ppt "Resultat från mätningar av"

Liknande presentationer


Google-annonser