Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Luleå 2014-11-27

2 Innehåll Förvärv i förändring ● Bakgrund och strategier ● Vägval och arbetssätt ● Möjligheter och utmaningar ● Tid för ev. frågor 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

3 2013-10-08 / Sabina Anderberg, Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

4 Vision 2014 - 2017 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek 2014-11-27 Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och undervisning i världsklass.

5 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

6 Nya förvärvet hösten 2012 Samordna och integrera tryckt och elektroniskt förvärv Användarnas efterfrågan och behov styr Elektronisk version när möjligt Resurs- och kostnadseffektivt förvärv 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

7 Ny avdelning, nya personer, nya arbetsuppgifter och nytt sätt att arbeta ● Ämnesövergripande arbete och mer personoberoende ● Skapa rutiner, checklistor och riktlinjer ● Transparent och dokumenterad verksamhet ● Kompetensutveckling, kunskapsöverföring, rekrytering ● Skapa nya och rensa upp gamla arbetsflöden ● Centraliserat förvärv och gemensam förvärvsbudget ● Nya förutsättningar 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

8 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

9 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

10 Ticket/OTRS Media ● Schemalagd bemanning 1 dag/veckan á 3 personer/grupp ● Inköpsförslag, accessärenden, prenumerationsbesked, leverantörsinformation, PR ● Medias webbformulär och mejladress kopplat till systemet ● Media en av totalt 16 ärendeköer vid SUB ● Cirka 6000 ärenden hittills 2014 ● Alla köper allt – (nästan) ● Drygt 4700 inköpsförslag (webbformulär och omvandlade inlån) 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

11 Ticket/OTRS Media forts. Fördelar ● Mer enhetligt och samordnat ● Likvärdig servicenivå/svar ● Ärendehistorik och sökmöjligheter ● Se och samla inflödet av ärenden ● Transparent och personoberoende ● Lättarbetat, lära av/hjälpa varandra Nackdelar ● Statistiken bristfällig ● Överblick att fånga upp ev. enskilda återkommande knepigheter och ”systemmissbruk” 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

12 Vad innebär vår mediepolicy? ● Vi tillhandahåller tjänster för snabb tillgång till efterfrågade medieresurser ● Vi väljer i första hand elektronisk version ● Användarnas behov, efterfrågan och användning avgör i högre grad köp/lån/avslut ● Vi bevakar inte ämnen, beställningar eller förlagsutgivning ● Delvis flexibelt bestånd ● Nytt förhållningssätt till vårt bestånd och hur vi införskaffar medieresurser. 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

13 ● Snabb åtkomst 24/7 ● Tillgängligt för flera samtidiga användare (oftast) ● Tillgängligt över hela campus och via proxy hemifrån för SU:s användare ● Lätt att uppdatera och sprida ● Sparar hyllutrymme, hyllarbete, bokvård ● På sikt mer interaktivitet användare/teknik ● Miljövänligt – sparar papper och transport 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Varför elektroniskt?

14 ● Användarna vet vad de behöver, när de behöver det ● Vi köper inte medieresurser för troliga nutida eller framtida behov ● Omöjligt att bevaka allt ● Relevanta medieresurser hittas inte enbart i bibliotekskatalogen längre ● PDA & EBS -modeller från förlag – ersätter delvis bibliotekets tidigare ämnesbevakning ● Behoven och användningen styr beståndsutvecklingen. 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Varför efterfrågestyrt?

15 Reaktioner på mediepolicyn? 2014-11-27 / Avdelningen för Media, Stockholms universitetsbibliotek

16 En användares e-boksreflektion 2014-11-27 / Avdelningen för Media, Stockholms universitetsbibliotek

17 Möjligheter och utmaningar Vara pionjär, kunna påverka, dela med sig Nya arbetssätt - flexibilitet och justering, möjlighet till snabbare anpassning och beslut Intensivt arbete på kort tid - omorganisation + ombyggnation Nya uppdrag - nya förutsättningar och behov 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Bild hämtad från Britannica Image Quest

18 Avslutningsvis 2014-11-27 / Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek För att få till förändring krävs att: ● Vara modig och prestigelös ● Vara delaktig och ta ansvar ● Våga göra ”fel” och göra om ● Vänta ut – förändringar tar tid! Bild hämtad från Britannica Image Quest

19 Tack för er uppmärksamhet! Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek sabina.anderberg@sub.su.se sabina.anderberg@sub.su.se


Ladda ner ppt "Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser