Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

An Industrial Graduate School within Innovative Production System Development Uppföljning – score card Handledarutveckling - Mats Jackson/Anders Fundin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "An Industrial Graduate School within Innovative Production System Development Uppföljning – score card Handledarutveckling - Mats Jackson/Anders Fundin."— Presentationens avskrift:

1 An Industrial Graduate School within Innovative Production System Development Uppföljning – score card Handledarutveckling - Mats Jackson/Anders Fundin

2 Hur följer man upp INNOFACTURE? –Hur förhåller vi oss till våra mål –Ekonomisk uppföljning – företagens nedlagda tid och verksamhet

3 INNOFACTURE fokusområden Mål – Aktiviteter – Utvärdering/mätetal – Status

4 INNOFACTURE fokusområden Mål – Mätetal/dimensioner Forskarskola MDH DoktorandFöretag Hur ligger vi till? Hur ser utvecklingen ut?

5 INNOFACTURE fokusområden Uppföljning

6

7

8 INNOFACTURE Handledarutveckling & Nätverkande Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 8 (20)

9 Handledning och Nätverkande – milstolpar... Workshops – Handledning & Nätverkande: Mälardalens högskola – Nov, 2012 – Fokus: Utveckla processer och guidelines för Handledning & Nätverkande Volvo Group Trucks – Mars, 2013 – Fokus: Handledning & Nätverkande - Input från WS med doktorander – Reflection och Dialog Mälardalens högskola, INNOFACTURE day – Juni, 2013 – Fokus: Förbättringsförslag och input till guidelines - Input från WS med doktorander ABB Corporate Research – Okt, 2013 – Fokus: Utvärdering från första året – Hur följer vi upp hur det går för våra doktorander? Atlas Copco – Jan, 2014 – Fokus: Industriella styrgrupper – hur ser det ut på våra företag? Mälardalens Högskola – Juni, 2014 – Fokus: Planering lic-proppar och lic-seminarium – planer för hösten 2014/våren 2015 – Hur ser planen ut för respektive doktorand? – Vilken support behövs för att hålla planen? Mälardalens Högskola, Sept & Okt, 2014 – Lic-proposal seminarium med samtliga doktorander i forskarskolan – 16 presentationer på 4 heldagar – Akademisk handledare från annat handledarteam bjuds in som Lic-propps- diskutant Anders FundinVolvo CE/MDH Magnus WiktorssonMDH Yvonne ErikssonMDH Tomas BackströmMDH Mats DelerydAB Volvo/MDH Monica BellgranLKAB/MDH Mats JacksonVolvo CE/MDH Jessica BruchMDH Antti SalonenMDH Anette StrömbergMDH Marcus BengtssonVolvo CE/MDH Lars HansonScania/MDH Sven HjelmScania Hans WikstrandVolvo CE Mark IrwinTPC Components Magnus GrönbergLeax Ulf WestbergBombardier Mikael PeiponenVolvo Group Trucks Stefan KöhlerVolvo Group Trucks Mikael HedelindABB/MDH Thomas WikmanLeax Mattias NordinAtlas Copco Anita SköldbergVolvo CE Niklas NillrothVolvo CE Giacomo SpampinatoABB/MDH Roberto VergantiMDH Björn FagerströmABB/MDH Peder HallemarkAtlas Copco Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 9 (20)

10 Handledar-teamet: - Seniora forskare - Industriella seniora handledare Syftet med Handledar-teamet: - Supporta Doktoranderna - Handleda och leda forskningsprojekt - Hålla seminarier och lektioner Industriella seniora handledare: - Experter från industrin - Biträdande handledare till Doktoranderna - Mentorer - Industriell projektledare - Gästföreläsare Handledarteamet och dess syfte Akademisk huvudhandledare Industriell mentor Doktorand Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 10 (20)

11 Vision – Ett starkt lärande nätverk mellan Akademi och Industri Vad är vårt nästa steg? 2012 2017 2013 2014 Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 11 (20)

12 Workshop – Nov, 2012 Handledningsarbete: -Hur kan vi tillsammans ytterliggare stärka vårt gemensamma handledningsarbete i INNOFACTURE? -Hur kan former för handledningsarbetet se ut? Nätverkande: -Hur kan vi tillsammans ytterliggare stärka vårt nätverkande mellan akademi och industri i INNOFACTURE? -Hur kan former för nätverk och utbyte mellan handledare inom akademi och industri se ut? 45 minuter dialog i 4 grupper Presentation – 10 minuter per Team Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 12 (20)

13 Guidelines – handledning och projektuppföljning Pulsmöten gruppvis (1 gång per vecka) – Deltagare: Samtliga INNOFACTURE doktorander Handledare vid möjlighet – Styrdokument: Pulsmötes-protokoll (skickas till handledarteam) Handledarmöten (minst 1 gång per månad) – Deltagare: Enskilt eller i handledarteam Styrdokument: – Agenda för handledning – Pulsmötes-protokoll Projektuppföljning/projektinriktning (2 ggr per år) – Deltagare: Uppdragsgivare Industriell handledare Akadmiska handledare – Styrdokument: ISP Ensiding/projektbeskrivning/projektplanering Sammanställning från workshops Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 13 (20)

14 Roller i handledningsarbetet Akademiska handledare – Ansvarar för den akademiska höjden i doktorandens arbetet – Medförfattare på doktorandens 1:a artikeln (eller fler efter behov) – Ger doktoranden förutsättningar att använda sig av de tre styrdokumenten (ISP, Ensiding, Pulsmötes-protokoll) Industriella handledare – Ansvarar för att det finns ett projekt kopplat till doktorandens arbete – Medförfattare på doktorandens 1:a artikeln (eller fler efter behov) – Doktorandens mentor och coach – Ansvarar för att doktoranden får utrymme att presentera sin forskning på företaget minst 1 gång per år – Ansvarar för att det finns en styrgrupp som har doktorandens projekt på agendan Sammanställning från workshops Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 14 (20)

15 Nätverkande Uppslag för nätverksträffar – Projekt som hanterar liknande ämnesområden (exempelvis industrialisering eller förändringsledning) bjuder in till träffar efter eget intresse – Nätverksträffas riktas efter forskarfrågor och tema efter riktat intresse (ej säkert att samtliga i INNOFACTURE träffas samtidigt) – Träffar ska kunna underlätta för doktorander att göra projekt tillsammans inom ämnesområdet – Flera företag kan kopplas till nätverket genom MITC – Mälardalen Industrial Technology Center Seminariekvällar – Doktoranderna ansvarar för en seminarieserie – Doktorander presenterar sin forskning och får möjlighet att försvara den (opponering av annan doktorand) – Företagsrepresentanter bjuds in – Seminarier hålls på MDH eller på företagen Handledarnätverket – Träffas 4 ggr per år (kvartalsvis) – Värdskapet är rullande mellan företagen med teman som bestäms av respektive värd – Doktorander är med på dessa träffar beroende på teman – Teman kan både vara inriktade på Projekt och Coaching av doktorander – På varje träff presenterar respektive företag bidraget till INNOFACTURE Sammanställning från workshops Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 15 (20)

16 Hur mås det? Återblick och arbetsbelastning, vad har hänt sedan föregående möte? Institutionstjänstgöring Forskningsprojektet Handledarmötets tema (avhandlingsarbete) - huvuddelen av handledarmötet Långsiktig planering – Studier – Artiklar – Avhandlingsskrivande – Doktorandkurser – Gater i doktorandprocessen – Eventuellt gå igenom ISP Bestämma arbetsuppgifter till nästa möte Boka nästa möte och tema Förslag på agenda och mall Förslag på struktur vid handledningstillfällen Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 16 (20)

17 EXEMPEL: Doktorand, INNOFACTURE, v.15 Aktiviteter föregående veckor, mål och utfall: Första möte på Volvo avklarat, börjat samla in och sammanställa dok. och läsa in mig samt skriva på studiespec. SCM har startat. Förberett och håll två föreläsningar samt mycket kursadmin. Haft handledning och spikat gater fram till dok. Haldex, min och Niklas del avslutat mot Haldex. Inte haft tid för lic.paper, ligger efter tidsplan. Magnus inte heller hunnit skriva. Inte hunnit planera EUROMA-paper. Aktiviteter kommande veckor, önskat resultat: Volvo: Läsa in mig på allt material förbered input/uppföljning, färdigställa studiespec., fortsatta arbetsmöten på Volvo. SCM: Förbereda inför studiebesök, övning och gästförel. Börja planera och skriva på EUROMA-paper m. Niklas. Prio 1 av aktuella paper. Lic.papper, hinna jobba på?? Hjälp från andra, beslut eller kommentarer: GULT: Då GU tar mkt tid känner jag behov att prioritera mina FO-aktiviteter då jag inte kommer hinna allt jag vill/borde. Prio 1: EUROMA-paper Prio 2: Volvo-studie Prio 3: Lic-paper Prio 4: SPS-paper Kvartalsmål och utfallMål Q2Resultat Q2 [A] EUROMA-paper m. Niklas Klart 18:e maj [A] Volvo-studie - PlaneringKlart aprilPåbörjad studiespec. - DatainsamlingMajoritet klar juniPåbörjat - AnalysPåbörjad [A] SPS-paper m. LA-gruppenKlart 18:e juni [A] Lic.-paper m. Magnus WKlart?Ev. skjuta till HT?? [A] – Studie Haldex - Cell 6D och 3AKlartStöd till Linda och säkerställa leverens till Lean Automation [K] – Strategikurs Påbörjad??Uppskjuten?? [I] – KPP241 - Föreläsningar v.16-229/9 - PapersupportAbstract v. 17 - Rättning v.22-25Klart v. 25 Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 17 (20)

18 INNOFACTURE Följeforskning Marcus Bengtsson, PhD, Researcher Maintenance Management Anna-Lena Carlsson Fil. Dr. Universitetslektor Anders Fundin, PhD, Adjunct Professor Quality Technology and Management Anette Strömberg, PhD, Senior lecturer Innovation Technology Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 18 (20)

19 Följeforskningens teman Samproduktion och utbyte mellan företag Skrivprocesser Förväntningar på framtida anställning och den egna rollen som industidoktorand Förväntningar på akademisk handledning Förväntningar på industriell handledning Synen på skrivprocesser och dess betydelse Förhållningsätt till forskarutbildningsämnet Innovation och Design Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 19 (20)

20 Förväntningar på utbyte mellan företagen inom INNOFACTURE Skapa lärande baserat på resultat – 2 st – Sprida kunskap mellan företagen; case företag Samarbete och nätverk – 5 st – Samarbete i olika former; synergimöjligheter Bättre kvalitet i forskning – 3 st – Gemensamma forskningsmöjligheter; transferering av praktisk kunskap; generiska lösningar Tillgång till data – 3 st – Tillgång till mer empiri och processer; datainsamling mellan företagen; erfarenhetsutbyte Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 20 (20)

21 Förväntningar på akademisk handledning Mentor/vägledare – 4 st – Stödjande; ge förutsättningar för lärande; vägledning baserad på erfarenheter; coachning Lärare – 5 st – Stötta och driva på inom vetenskaplighet, struktur och skrivprocess; relevant återkoppling; guidning utifrån ämne, metod och implementering; förmedla erfarenheter och kontakter Projektledare – 3 st – Att dom stoppar mig då jag är på väg åt fel håll; konkret visar hur man gör; hjälp i det jag missar Fokus på egenskaper – 1 st – Samarbete, stöd och sympati Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 21 (20)

22 Förväntningar på industriell handledning Fastställer relevans – 3 st – Beakta industriella relevansen i resultaten; återkoppling från industriella perspektivet; medvetenhet om gapet mellan industri och akademi Akademisk handledare = industriell handledare – 2 st – Samma som ovan fråga; samma som ovan Mentor – 3 st – Råd och stöttning, eventuella kontakter; väledning och motivation; tillgängliga och stöttande Access och implementering – 4 st – Access till information, data och människor; företagsorientering; möjlighet att implementera idéer; integrera forskningsprojektet i företaget; säkerställer korrekt problembild Ingen reflektion – 1 st Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 22 (20)

23 Planering inför Licentiat-seminarium aug decfeb Avstämningsmöten varje vecka? – former för detta? Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 23 (20)

24 Lic-proppar 2014 Handledare (X=HHL)Lic-proppsläsare /Diskutant DatumRum, MDHTidDoktorand Innofacture Monica Magnus Mats J Mats D Björn F Anders F Antti Marcus Be Marcus Bj Jessica Yvonne Anna Anette Tomas Christina J Giacomo Anna-Lena Erik Bj Senior forskare 2014-09-23L37010.30-12.00Fredrik Ore X o Baran L37013.00-14.30Christer Osterman X o Peter E Johansson Innofacture-lokalen15.00-16.30Mohsin Raza X o Marcus Be 2014-09-24L37008.30-10.00Catarina Bojesson X o oAnders L37010:30-12:00Narges Asadi o X Jessica L37013.00-14.30Mats Ahlskog X o Anna L37015.00-16.30Ali Rastegari X oo Koteshwar 2014-10-23L37008.30-10.00Anna Sannö X o Lennart Swanström L37010.30-12.00Natalia Svensson Harari X o oChristina J L37013.00-14.30Bhanoday R Vemula X o Mats J L37015.00-16.30Sasha Shabazi X o o Anna 2014-10-24L37008.30-10.00Siavash JavadiX o Antti L37010.30-12.00Farhad NoruziX o o Magnus L37013.00-14.30Peter SjögrenX o Jessica L37015.00-16.30Joel Schedino X Magnus Utförda seminarier Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 24 (20)

25 Inför nästa milstolpe... Workshops – Handledning & Nätverkande: Mälardalens högskola – Nov, 2012 Fokus: Utveckla processer och guidelines för Handledning och Nätverkande Volvo Group Trucks – Mars, 2013 Fokus: Handledning och Nätverkande - Input från WS med doktorander – Reflection och Dialog Mälardalens högskola, INNOFACTURE day – Juni, 2013 Fokus: Förbättringsförslag och input till guidelines - Input från WS med doktorander ABB Corporate Research – Okt, 2013 Fokus: Utvärdering från första året Hur följer vi upp hur det går för våra doktorander? Atlas Copco – Jan, 2014 Fokus: Industriella styrgrupper – hur ser det ut på våra företag? Mälardalens Högskola – Juni, 2014 Fokus: Planering lic-proppar och lic-seminarium – planer för hösten 2014/våren 2015 Hur ser planen ut för respektive doktorand? Vilken support behövs för att hålla planen? Mälardalens Högskola, Sept & Okt, 2014 Lic-proposal seminarium med samtliga doktorander i forskarskolan 15 presentationer på 4 heldagar Akademisk handledare från annat handledarteam bjuds in som Lic- propps-diskutant Mälardalens Högskola, 2014-2015.... Inför lic-seminarier 2015 -Handledarteam coachar respektive Doktorand efter feedback från lic-propps- seminarium -Lic-proppsdiskutant följer Doktorandens utveckling och kvalitetssäkrar lic innan ansökan om lic -Ledningsgrupp INNOFACTURE gör review och beslutar om lic kan presenteras på seminarium Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 25 (20)

26 Reflektioner? Frågor? Idéer? Tack för att Ni lyssnat Anders Fundin, 2014-10-27, anders.fundin@volvo.comanders.fundin@volvo.com 26 (20)


Ladda ner ppt "An Industrial Graduate School within Innovative Production System Development Uppföljning – score card Handledarutveckling - Mats Jackson/Anders Fundin."

Liknande presentationer


Google-annonser