Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor"— Presentationens avskrift:

1 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Kjell Lydänge Räddningstjänsten Gotland

2 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Förkunskapskrav: Anställd i kommunens organisation för räddningstjänst Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagare från kommunens organisation för räddningstjänst grundläggande kunskaper om skogsbrand. Kursen riktar sig i första hand till personal som deltar i ledning av räddningstjänst under en skogsbrand

3 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Termer och begrepp: enheter för ytor, skogsbrandens delar, olika typer av skogsbränder, begränsningslinje, brandgata, branddike, skyddsavbränning och moteld, torra respektive våta metoden, flamlängd, brandriskprognos Risker och säkerhet: brandrök, värmepåverkan, kraftledningsgator, omringad av brand, fallande träd, vattenbombning Personlig skyddsutrustning: gällande krav och rekommendationer Flygande resurser: rekvirering, användningsområde, taktik, säkerhet Resurser på marken: tankbilar, släckbilar, skotare och skördare, gödseltankar, bärbara pumpar, sprinklersystem, handverktyg, släckmedel: vatten, skumvätska Miljöaspekter: skyddade områden, naturvårdsbränningar och hyggesbränningar, användning av skumvätska, stora uttag av vatten Ekologi: de vanligaste trädsorterna och annan växtlighet, skogsbrand vs. ekologi.

4 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Skogsbruk: skogsbrukets olika faser och dess brandrisker Brandhistorik: på lång och kort sikt Framtiden: ändrad växtlighet, ändrat klimat Brandförlopp: bränsle, väder, topografi, brandens storlek, extrema brandförlopp Brandriskprognoser och annat beslutstöd: FWI, HBV, gräsbrandvarning, blixtdata och åskprognoser, eldningsförbud, spridningshastighet på skogsbrand, Haines index Planering: brandförebyggande åtgärder, insatsplanering Taktik: RL:s bedömning, val av angrepp, angreppsmetoder, krav på brandgata, sektorindelning, brytpunkter, avspärrning, avlysning av luftrum, brand vid bebyggelse, att bekämpa eld med eld, eftersläckning och bevakning, hur hantera förstärkningsresurser Resurser: statliga, kommunala och privata resurser, Räddningsverkets skogsbrandsmoduler, helikoptrar etc.

5 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Kursen ges vid Räddningsverkets skolor i Skövde och Revinge

6 Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor
Frågor?


Ladda ner ppt "Ny skogsbrandutbildning vid Räddningsverkets skolor"

Liknande presentationer


Google-annonser