Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYCKSATTA STIGARLEDNINGSSYSTEM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYCKSATTA STIGARLEDNINGSSYSTEM"— Presentationens avskrift:

1 TRYCKSATTA STIGARLEDNINGSSYSTEM
FRUKOSTMÖTE

2 Presentation Alisa Ilijasevic Sprinklerprojektör Verksam i 7 år
Brandskyddslaget sedan 2010

3 BBR 19 Föreskrift >24m , Råd >40m
Trycksatt stigarledning. Dimensionering: l/min, 8-12 bar/uttag, uttag varje plan Utförande enligt SS 3112 (torr stigarledning) Luckor enligt SS364

4 Enl. BBR 19

5 SYSTEMTYPER Automatiskt – Systemet startas automatiskt av tryckfall vid öppnad ventil RTJ-uttag. Systemtryck injusteras via Tryckreduceringsventiler. Manuellt - Pumpen ställs in på flera lägen (ex läge 1: vån 1-6). RTJ styr själva vid brand. Pump startas alltid i läge 1. Pump startas av tryckfall vid öppnad ventil RTJ uttag. Kombination – Systemet försörjer sprinkler- och stigarledningssystem. Sprinklerpumpar överdimensioneras. Injustering av trycket via tryckreduceringsventiler. (lika automatiskt)

6 AUTOMATISKT SYSTEM

7 MANUELLT SYSTEM

8 KOMBINATION

9 SBF 120:7 (EN12845) NFPA 14 - Standpipe
Inga uttag på sprinklersystem >DN50 tillåtna för andra ändamål än sprinkler. Egen sprinklerservis (ej gemensam med annat) NFPA 14 - Standpipe Tillåter sprk/stigarledning kombination Ej krav på 2 st. av varandra oberoende vattenkällor (redundans). Anpassad till USA RTJ tillvägasätt

10 UTMANING IDAG Svensk Norm / Standard /Rekommendation saknas
Besiktningssvårigheter Tillförlitlighet Redundans; vattenkälla, fel av pump, strömförsörjning mm Varaktighet när vattenkällan bassäng Provning, Driftsättning, Kontroll – Vem, när, vad? Projektering och utförande. Vem? Kravställaren. Vem?

11 ARBETSSÄTT IDAG Individuell bedömning av varje projekt
Funktionskrav / BSB Tidigt samarbete med RTJ Kvalificerad projektering av systemet Ofta lika krav SBF 120:7 (sprinkler) med ändringar och tillägg Användning av NFPA 14 (Amerikansk standard Brandvatten) med ändringar och tillägg

12 FRAMTID Tydliggöra funktionskrav
Säkerställa tillförlitlighet och funktion Kontroll/Underhålls rutiner. Uppdatera SS3112 eller nytt? Se över gällande råd och krav. Ex: >40m? 8-12bar? Dimensioneringsförutsättningar. RTJ inputs


Ladda ner ppt "TRYCKSATTA STIGARLEDNINGSSYSTEM"

Liknande presentationer


Google-annonser