Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler ska hålla samma säkerhetsnivå som Skanska AB:s säkerhetspolicies. Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler ska hålla samma säkerhetsnivå som Skanska AB:s säkerhetspolicies. Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö & Säkerhet Information om reviderade och nya Allmänna ordnings- och skyddsregler

2 Bakgrund Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler ska hålla samma säkerhetsnivå som Skanska AB:s säkerhetspolicies. Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen Skanskas nollvision Målgrupp Gäller samtliga (Skanska anställda, anlitade underentreprenörer, inhyrd personal, sidoentreprenörer, besökare och andra samarbetspartners) som uppehåller sig på alla bygg- och anläggningsplatser samt fasta produktionsanläggningar.

3 Vad blir nytt från 1 januari 2010
Vad blir nytt från 1 januari 2010? Reglerna nedan är förkortade och ett utdrag ur Skanskas nya allmänna ordnings- och skyddsregler. Risker i arbetet Skanskas produktionsledning ansvarar för att arbetsberedningar utförs, att skyddsombud och berörda utförare ges möjlighet att medverka samt att förslagna säkerhetsåtgärder är utförda innan arbetsmomentet påbörjas Våra underentreprenörer ska förutom egna riskbedömningar och arbetsberedningar också medverka vid arbetsberedningar i den omfattning som Skanska kräver.

4 Personlig skyddsutrustning
Säkert beteende Mobiltelefon ska ej användas i samband med bruk av arbetsmaskiner på arbetsplatsen. Alla ska ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister och vid behov underrätta platsledning samt skyddsombud. Personlig skyddsutrustning Skyddsglasögon och skyddshandskar ingår i den obligatoriska personliga skyddsutrustningen. Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar/arbetsberedningar/skyddsinstruktioner.

5 Fallskydd Bullrande verksamhet
Arbete där personlig fallskyddsutrustning används får aldrig utföras som ensamarbete. En räddningsplan ska upprättas innan arbete påbörjas. Vid användning av mobil arbetsplattform ex. bomlift, saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt. Bullrande verksamhet Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, mp3- spelare eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av Skanskas produktionsledning.

6 Disciplinära åtgärder
Brandskydd Rökning är endast tillåtet utomhus på område angivet av Skanskas produktionsledning. Alkohol och droger  Om medarbetare är påverkad ansvarar respektive arbetsgivare för att hemkomsten säkerställs. Disciplinära åtgärder Det har tagits fram nya disciplinära åtgärder. Personer som bryter mot dessa kan i vissa fall varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen. Observera att presenterade regler är förkortade och ett utdrag ur Skanskas nya Allmänna ordnings- och skyddsregler.

7 Vill ni veta mer eller har frågor kontakta Skanskas Arbetsmiljösupport 010-448 00 00


Ladda ner ppt "Bakgrund Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler ska hålla samma säkerhetsnivå som Skanska AB:s säkerhetspolicies. Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen."

Liknande presentationer


Google-annonser