Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen information Arbetsmiljö & Säkerhet Information om reviderade och nya Allmänna ordnings- och skyddsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen information Arbetsmiljö & Säkerhet Information om reviderade och nya Allmänna ordnings- och skyddsregler."— Presentationens avskrift:

1 Öppen information Arbetsmiljö & Säkerhet Information om reviderade och nya Allmänna ordnings- och skyddsregler

2 Öppen information Bakgrund − Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler ska hålla samma säkerhetsnivå som Skanska AB:s säkerhetspolicies. − Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen − Skanskas nollvision Målgrupp − Gäller samtliga (Skanska anställda, anlitade underentreprenörer, inhyrd personal, sidoentreprenörer, besökare och andra samarbetspartners) som uppehåller sig på alla bygg- och anläggningsplatser samt fasta produktionsanläggningar.

3 Öppen information Vad blir nytt från 1 januari 2010? Reglerna nedan är förkortade och ett utdrag ur Skanskas nya allmänna ordnings- och skyddsregler. Risker i arbetet •Skanskas produktionsledning ansvarar för att arbetsberedningar utförs, att skyddsombud och berörda utförare ges möjlighet att medverka samt att förslagna säkerhetsåtgärder är utförda innan arbetsmomentet påbörjas •Våra underentreprenörer ska förutom egna riskbedömningar och arbetsberedningar också medverka vid arbetsberedningar i den omfattning som Skanska kräver.

4 Öppen information Säkert beteende •Mobiltelefon ska ej användas i samband med bruk av arbetsmaskiner på arbetsplatsen. •Alla ska ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister och vid behov underrätta platsledning samt skyddsombud. Personlig skyddsutrustning •Skyddsglasögon och skyddshandskar ingår i den obligatoriska personliga skyddsutrustningen. •Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar/arbetsberedningar/skyddsinstruktioner.

5 Öppen information Fallskydd • Arbete där personlig fallskyddsutrustning används får aldrig utföras som ensamarbete. En räddningsplan ska upprättas innan arbete påbörjas. • Vid användning av mobil arbetsplattform ex. bomlift, saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt. Bullrande verksamhet •Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, mp3- spelare eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av Skanskas produktionsledning.

6 Öppen information Observera att presenterade regler är förkortade och ett utdrag ur Skanskas nya Allmänna ordnings- och skyddsregler. Brandskydd •Rökning är endast tillåtet utomhus på område angivet av Skanskas produktionsledning. Alkohol och droger • Om medarbetare är påverkad ansvarar respektive arbetsgivare för att hemkomsten säkerställs. Disciplinära åtgärder • Det har tagits fram nya disciplinära åtgärder. Personer som bryter mot dessa kan i vissa fall varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen.

7 Öppen information Vill ni veta mer eller har frågor kontakta Skanskas Arbetsmiljösupport 010-448 00 00


Ladda ner ppt "Öppen information Arbetsmiljö & Säkerhet Information om reviderade och nya Allmänna ordnings- och skyddsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser