Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Confidential Marieholms- / Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Confidential Marieholms- / Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen 1."— Presentationens avskrift:

1 Confidential Marieholms- / Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen 1

2 Confidential Säkerhetsarbete Partihallsförbindelsen −Skyddsutrustning −Säkerhetsgenomgång −Riskinventering (blockvis) −Obs-, tillbuds-, olycksrapportering −Skyddsronder −Arbetsberedningar −Temporära konstruktioner −”Internremiss” av ritningar hos produktionen −Kontakt med Arbetsmiljöverket (skyddsronder) Partihallsförbindelsen 2

3 Confidential Skyddsutrustning −Hjälm −Varselkläder −Skyddsskor −Skyddsglasögon −Handskar AGERA VID AVVIKELSE Partihallsförbindelsen 3

4 Confidential Säkerhetsgenomgång −Alla som skall jobba i projektet −Arbetsplatsinformation −Ordnings- och skyddsregler −Genomgång risker −1-1,5 tim/pers −Behörigheter −Kvittering

5 Confidential Riskiventering −Blockvis (8 st) −Uppdateras kontinuerligt −Nya risker? −Kan något strykas? −Måste de omvärderas? −Samordnas på projektet −Samordnas med Trafikverket

6 Confidential Obs-, tillbuds, olycksrapportering −Följs upp −Sammanställs, analyseras och kvantifieras −Gås igenom på olika möten −Anslås

7 Confidential Skyddsrond −Varje vecka −Anslås −Följs upp −Anger ansvar och när åtgärd skall vara gjord −Olika fokusområden enligt rullande schema −Bjuder in deltagare från andra projekt

8 Confidential Arbetsberedningar −Görs blockvis −Berörd personal deltar −Fokus på arbetsmiljö −Delges beställaren

9 Confidential Temporära konstruktioner −Gör enligt ny Skanska-modell −Ansvarig utses −Granskas av ”oberoende”

10 Confidential Internremiss av ritningar hos produktionen −Görs blockvis −Fokus på arbetsmiljö −Fokus på byggbarhet −Produktionsfrågor jobbas in i konstruktionen

11 Confidential Kontakt med Arbetsmiljöverket −Sker kvartalsvis −Skyddsrond på arbetsplatsen −Genomgång av kommande moment −Genomgång av aktuella frågor −Genomgång av risker


Ladda ner ppt "Confidential Marieholms- / Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen 1."

Liknande presentationer


Google-annonser