Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förarbete Genomförande Förutsättningar Egenkontroll Platta på mark Kantform av kvarsittande formelement o d 27 Kantform för gjutning av golv på mark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förarbete Genomförande Förutsättningar Egenkontroll Platta på mark Kantform av kvarsittande formelement o d 27 Kantform för gjutning av golv på mark."— Presentationens avskrift:

1 Förarbete Genomförande Förutsättningar Egenkontroll Platta på mark Kantform av kvarsittande formelement o d 27 Kantform för gjutning av golv på mark

2 2(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Förutsättningar 1(2) Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens Sannolikhet = SS = 0,1Mycket osannolik(<1 ggr/10 år) K=0,5Bagatell Konsekvens = KS = 1 Osannolik(1 ggr/10 år)K=1Mkt. liten (1-2 dgr sjukskrivn) Risk = S * KS = 3 Låg sannolikhet(1 ggr/3 år)K=5Liten (3 - 7 dgr sjukskrivning) S = 10 Relativt sannolik(1 ggr/år)K=15Kännbar (8 - 29 - ” - ) S = 30 Sannolik(1 ggr/mån)K=70Allvarlig (30-299 - ” - ) K=500 M. allvarlig (>300 - ” -) Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering Arbetsmoment: Formsättning lågform för platta på mark Arbetsmoment & ProblemSK Risk= S*KÅtgärd Vältande element, klämskador370210Förankra/lagra på anvisad plats Kranarbete med formar305150Utbildning i krandigering/ Nedfall material/krossn1015150Hjälm obligatorisk Stänk formolja,Ögonskada301 Skyddsglasögon

3 3(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Förutsättningar 2(2) Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete Personlig skyddsutrustning § 71 Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs. Första hjälpen § 31 Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”. Personsäkerhet 2(2) — Personlig skyddsutrustning

4 4(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Förarbete 1(3) Utrustning och maskiner Förbered: Utsättning: Profiler med trådar. Gärna höga så folk ser dem. Underlaget: -Hur skall lågformen stagas. -Lerigt - krävs avgrusning ? Kontrollera: * Ingjutningsgods, avstängare, vattentäta avstängare * Läget av VA för under-/ sidoentreprenörers dragningar

5 5(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Förarbete 2(3) Material □ Tvättad makadam □ Eventuellt fiberduk Stöd för betongen vid gjutningen □ … eller □ … (se bild till höger) □ … □ Ev. formolja Utrustning: □ Slägga □ … □ Formstöd och jordspik □ … □ Långt vattenpass, måttband/tumstock

6 6(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Förarbete 3(3) Leverans Leveranser & upplag Beställ materialet så att det levereras till respektive hus. Placera upplagen så att pallar med material ej behöver flyttas för att det är i vägen för transporter eller andra arbeten. På bilden till höger upplag med isoler- element med färdig, synlig betongsockel

7 7(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Egenkontroll 1(2) Mall och instruktion NrKontrollpunktMetod eller utrustning FrekvensResultatDatum Signatur Avvikelse/åtgärd Godk./ej 1Rätt höjd på makadam. 2Makadam + fiberduk 3Rätt läge rördragningar, ursparningar och ingjutningsgods 4Värmeisolering 5Toleranser 6 7 8

8 8(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Kvalitetskriterier för projektet och produkten •Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan •Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav Tänk särskilt på att •montera formen rakt och stötta/fixera den så att den inte buktar sig •höjderna blir rätt - tänk på att hela huset står på plattan. •kolla golvmaterialen då de bygger olika mycket i höjd Egenkontroll 2(2) Viktiga punkter

9 9(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Genomförande 1(4) Arbetsmoment 1(4) Periform - justerbara formstöd för lågform Nedan stöd med påspikad regel till höger med formluckor

10 10(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Genomförande 2(4) Arbetsmoment 2(4) Lågform av trä Markunderlaget ställer olika krav på stagning mm. Ofta får man välja vanliga metoder och material som form av bräder eller träluckor.

11 11(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Genomförande 3(4) Arbetsmoment 3(4) Element av cellplast Dessa element är lätta att arbeta med, är värmeisolerande och finns med hårda ytskikt. Elementen till höger fungerar som färdig sockel då den synliga sidan är av betong. Bilden nere till höger visar hur en kantbalk konstrueras med isoleringsskivor.

12 12(13) Byggdel: 27 - Platta på mark; Lågform Arbetsmoment 4(4) Lågform av kvarsittande plåt Finns inga krav på isolering kan plåt vara lämpligt. Här syns fiberduken som ligger under makadammen för att hålla isär materialen. Genomförande 4(4)

13 Länkar: Byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad Arbetarskydd Denna arbetsinstruktion har producerats av Mats Persson och Åke Bergh inom ramen för utvecklingsprojektet ”Utvecklade arbetsinstruktioner” som finansierats av Boverket och Byggrådet. I referensgruppen har följande deltagit: Peab, Skanska, ByggCompagniet i Malmö AB, Rörläggaren AB, Uponor, Bravida, Liber Hermods samt FoU-Syd. Förarbete Genomförande Förutsättningar Egenkontroll Platta på mark Kantform av kvarsittande formelement o d 27 Kantform för gjutning av golv på mark


Ladda ner ppt "Förarbete Genomförande Förutsättningar Egenkontroll Platta på mark Kantform av kvarsittande formelement o d 27 Kantform för gjutning av golv på mark."

Liknande presentationer


Google-annonser