Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Underlag för lån Aug 16, 2010 Extra stämma Augusti 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Underlag för lån Aug 16, 2010 Extra stämma Augusti 2010."— Presentationens avskrift:

1 Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Underlag för lån Aug 16, 2010 Extra stämma Augusti 2010

2 AGENDA - Extra stämmomöte 1. Beslut om investering i vägen 1.Varmasfaltering av vägen fram till Y-Korset 2.Dikesröjning, nya vägbrunnar samt förstärkning av Bråtorpsvägen 2.Beslut om att ta ett lån på ca kronor Extra stämma Augusti 2010

3 Anläggningsinvesteringar Styrelsen har efter årsmötet inventerat behovet av förbättringar av vår väg Styrelsen rekommenderar 3 större anläggningsinvesteringar Varmasfaltering av vägen fram till Y-korset Dikesröjning samt nya vägbrunnar Förstärkning av Bråtorpsvägen från Y-korset till Ladan Styrelsen har tagit in offerter på dessa arbeten: Varmasfaltering SEK inkl. moms Dikesröjning, nya vägbrunnar samt förstärkning av Bråtorpsvägen SEK inkl. moms TOTALT: SEK Extra stämma Augusti 2010

4 Anledningar till investering Dikesröjning samt ett par nya vägbrunnar är nödvändiga för att vatten inte ska samlas i vägkroppen och åsamka större skador. Ökar kvaliteten på vägen Förebygger större reparationer på vägen framöver Varmasfaltering av vägen skulle betydligt förbättra kvaliteten på den mest frekventerade delen av vår väg och minska löpande kostnader. Varmasfalt bör hålla år utan större reparationer. Vägsamfälligheten har årligen lagt mellan kronor för att laga s.k potthål i dagens asfalterade väg (kallasfalt) Potthål kan orsaka skador på våra bilar. Vägkanten är på sina ställen dålig och försvårar möten Första delen av Bråtorpsvägen har idag den sämsta kvaliteten och är i stort behov av upprustning Minska behovet av slipning Förbättra kvaliteten på vägen Extra stämma Augusti 2010

5 Lån till anläggningsinvestering – nyasfaltering Per den fanns tillgångar på ca 454 kSEK varav ca i fond för extraåtgärder. Styrelsen föreslår att Vägsamfälligheten söker ett lån om ca SEK med en amortering på 15 år, dvs kronor/år Det motsvarar ett lån på ca SEK per fastighet Lånet ska användas för nyasfaltering (varmasfalt), dikesröjning, förstrkning Bråtorpsvägen samt nya vägbrunnar Skapar en bättre väg för samtliga medlemmar. Minskar slitage på bilar, etc. Minskar löpande utgifter med ca kSEK per år Räknar med att asfalteringen håller i ca 15 år och troligen 25 år med endast smärre reparationer. Nordea erbjuder ett 15-årigt lån med bunden ränta på 4,95%. Rak amortering, dvs 20 kSEK per år. Extra stämma Augusti 2010

6 Räkenskaper Med ett lån på SEK kan samtliga investeringar göras och fortfarande ha drygt SEK kvar i kassan. Ränta 4,95% på 15-årigt lån (bundet) från Nordea. Vägsamfälligheten har löpande intäkter på ca 134 kSEK/år 15 års beräkning på lånet ger positivt resultat samtliga år Beräknat 30 kSEK för vinter- respektive sommarunderhåll per år. 2% ökning av utgifter samt bidrag per år. Årsavgifterna oförändrade Extra stämma Augusti 2010 Utgifter Sommarunderhåll Vinterunderhåll Anläggningsinvesteringar Arvoden Årsmöte o städdag Övrigt hemsidan Administration REV Övriga utgifter Fondering för extra åtgärder4 000 Amorteringar Ränta lån Totalt Utgifter Intäkter Årsavgifter Bidrag (vägverket) Bidrag (kommun)3 000 Totalt Intäkter RESULTAT

7 Beslut 1. Beslut om förbättringåtgårder 2. Beslut om Lån på kronor. Extra stämma Augusti 2010


Ladda ner ppt "Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Underlag för lån Aug 16, 2010 Extra stämma Augusti 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser