Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete."— Presentationens avskrift:

1 Berth Danermark Karlstad

2

3 SAMVERKAN Himmel eller helvete

4 Berth Danermark Karlstad Samverka!

5 Berth Danermark Karlstad

6 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Skapa respekt och förståelse

7 Berth Danermark Karlstad ”Personkemitesen” Problem i samverkan kan inte reduceras till den psykologiska nivån Konsekvens: misslyckanden beror på de enskilda medarbetarna Döljer ledningens grundläggande ansvar att skapa förutsättningar för samverkan

8 Berth Danermark Karlstad Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner diskursiv (kunskap- och förklaringsmodell) organisatorisk/juridisk psykologisk

9 Berth Danermark Karlstad Ideal vs verklighet? Klientens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

10 Berth Danermark Karlstad Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

11 Berth Danermark Karlstad Sociala representationer

12 Berth Danermark Karlstad Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

13 Berth Danermark Karlstad Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

14 Berth Danermark Karlstad ? Modellsvag möter modellstark

15 Berth Danermark Karlstad Det demokratiska samtalet Olika synsätt ställs mot varandra Utrymme ges för argumentering Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) Vilja att komma överens

16 Berth Danermark Karlstad Organisatorisk struktur Ny enhet Projekt Löpande verksamhet

17 Berth Danermark Karlstad Organisationsmodell I Ny enhet: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

18 Berth Danermark Karlstad Organisationsmodell II Projekt: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

19 Berth Danermark Karlstad Organisationsmodell III Nätverk: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

20 Berth Danermark Karlstad Administrativa rutiner och regelverk Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

21 Berth Danermark Karlstad Tänk på att samverkan förutsätter En tydlig och klar ledning Ett klart uttalat mål Tillräckligt med resurser Att skillnader identifieras och respekteras

22 Berth Danermark Karlstad Till sist … Identifiera problemgenererande faktorer och undanröj (t.ex. okunskap), parera (t.ex. tydliga instruktioner) eller lev med dem (t.ex. respektera olika ”bilder”)

23 Berth Danermark Karlstad TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete."

Liknande presentationer


Google-annonser