Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09

2 Gunnar Wivardsson Erfarenhet från ofp sedan 1972 Teknisk chef Materialröntgen Startade OFP-skolan i Göteborg Svensk och internationell standardisering inom ofp Bedömare för SWEDAC och andra ackrediteringsorgan inom EA för OFP- och materiallaboratorier Kontrollorgan tryck Certifieringsorgan för kvalitet, personer och processer Utför ca 30-35 bedömningar per år GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

3 Provningsinstruktioner Varför krångla till det? GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

4 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Provningsinstruktioner Varför krångla till det? Skriv inte en massa läroboksinformation Skriv inte av standarder Beskriv HUR ni ska prova olika typer av objekt Plåt Rör mm 2010-11-09

5 Personal Det räcker inte enbart med examinering och certifiering Ni ska auktorisera personal för provningsuppgifter GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

6 Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

7 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas 2010-11-09

8 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll 2010-11-09

9 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll Instruktioner för underhåll ska finnas 2010-11-09

10 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll Instruktioner för underhåll ska finnas Ta bort gammal utrustning och förbrukningsvaror 2010-11-09

11 Kalibreringsintyg Kalibreringsintyg ska vara utfärdade av ackrediterat kalibreringslabb Annars ska det innehålla en klar och otvetydig spårbarhet till nationella och internationella normaler Intyget ska ange de uppmätta storheterna med angivande av osäkerhet Intyget ska ange den använda mätutrustningen Intyget ska ange den kalibrerade utrustningens ID-märkning GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

12 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

13 Intyg över periodisk kontroll Periodisk kontroll får göras i egen regi mellan de fastställda kalibreringarna Periodisk kontroll ska redovisas med uppmätta värden och ett uttalande om huruvida utrustningen är godkänd En skriftlig instruktion över tillvägagångssättet ska finnas GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

14 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) 2010-11-09

15 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering 2010-11-09

16 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt 2010-11-09

17 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse 2010-11-09

18 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt 2010-11-09

19 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID 2010-11-09

20 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering 2010-11-09

21 Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering Operatör (om flera ange vem som gjort vad) GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

22 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering Operatör (om flera ange vem som gjort vad) Protokoll skall vara fullständigt ifyllda 2010-11-09

23 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (UT) Kalibreringsprotokoll Utrustnings-ID Sökar-ID Referensblock Provningsbegränsningar 2010-11-09

24 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (RT) Exponering 2010-11-09

25 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

26 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (RT) Exponering Trådskönjbarhet Placering av trådskala Filmval Filmantal/Totalt antal film Provningsbegränsningar 2010-11-09

27 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (MT) Polavstånd Batch-nr på vätskor 2010-11-09

28 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (PT) Batch-nr på vätskor 2010-11-09

29 Summering Det fungerar i stort sett bra Men… GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

30 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

31 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

32 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet Etablera en jämn nivå för alla kontor GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

33 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet Etablera en jämn nivå för alla kontor Följ upp bättre internt GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09

34 Tack!

35 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner 2010-11-09


Ladda ner ppt "Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09."

Liknande presentationer


Google-annonser