Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning

2 Gunnar Wivardsson Erfarenhet från ofp sedan 1972 Teknisk chef Materialröntgen Startade OFP-skolan i Göteborg Svensk och internationell standardisering inom ofp Bedömare för SWEDAC och andra ackrediteringsorgan inom EA för OFP- och materiallaboratorier Kontrollorgan tryck Certifieringsorgan för kvalitet, personer och processer Utför ca bedömningar per år GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

3 Provningsinstruktioner Varför krångla till det? GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

4 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Provningsinstruktioner Varför krångla till det? Skriv inte en massa läroboksinformation Skriv inte av standarder Beskriv HUR ni ska prova olika typer av objekt Plåt Rör mm

5 Personal Det räcker inte enbart med examinering och certifiering Ni ska auktorisera personal för provningsuppgifter GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

6 Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

7 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas

8 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll

9 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll Instruktioner för underhåll ska finnas

10 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Utrustning All provningsutrustning ska i princip vara ID-märkt Komplett utrustningsförteckning ska finnas All provningsutrustning skall undergå periodisk kontroll Instruktioner för underhåll ska finnas Ta bort gammal utrustning och förbrukningsvaror

11 Kalibreringsintyg Kalibreringsintyg ska vara utfärdade av ackrediterat kalibreringslabb Annars ska det innehålla en klar och otvetydig spårbarhet till nationella och internationella normaler Intyget ska ange de uppmätta storheterna med angivande av osäkerhet Intyget ska ange den använda mätutrustningen Intyget ska ange den kalibrerade utrustningens ID-märkning GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

12 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

13 Intyg över periodisk kontroll Periodisk kontroll får göras i egen regi mellan de fastställda kalibreringarna Periodisk kontroll ska redovisas med uppmätta värden och ett uttalande om huruvida utrustningen är godkänd En skriftlig instruktion över tillvägagångssättet ska finnas GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

14 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt)

15 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering

16 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt

17 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse

18 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt

19 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID

20 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering

21 Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering Operatör (om flera ange vem som gjort vad) GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

22 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (allmänt) Entydig identifiering Samma protokollsnr på flera olika protokoll är inte acceptabelt Sidnummerangivelse Entydigt angivande av objekt Utrustnings-ID Markera sådant som inte ingår i ackreditering Operatör (om flera ange vem som gjort vad) Protokoll skall vara fullständigt ifyllda

23 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (UT) Kalibreringsprotokoll Utrustnings-ID Sökar-ID Referensblock Provningsbegränsningar

24 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (RT) Exponering

25 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

26 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (RT) Exponering Trådskönjbarhet Placering av trådskala Filmval Filmantal/Totalt antal film Provningsbegränsningar

27 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (MT) Polavstånd Batch-nr på vätskor

28 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner Protokoll (PT) Batch-nr på vätskor

29 Summering Det fungerar i stort sett bra Men… GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

30 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

31 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

32 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet Etablera en jämn nivå för alla kontor GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

33 Summering …det kan förbättras Skärp upp redovisningen i protokollen Ta inte genvägar i provningsutförandet Etablera en jämn nivå för alla kontor Följ upp bättre internt GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner

34 Tack!

35 GeWe G Wivardsson Consulting Erfarenheter från SWEDACs tillsyner


Ladda ner ppt "Erfarenheter från SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2010-11-09."

Liknande presentationer


Google-annonser