Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten"— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten
att skriva, presentera och opponera Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Att tänka på vid starten
Ambitionsnivå Tidsaspekten Författarnas förkunskaper och färdigheter Typ av resultat Ur vems synvinkel? Ansvarsfrågan Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

3 Ambitionsnivå Vilka ambitioner finns? Varför skriver man uppsats och för vem eller vilka? Val av ambitionsnivå Ambitionsområden: syfte, metod, teori och empiri Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

4 Tidsaspekten Hur mycket tid vill, kan och planerar du att lägga på arbetet Gör tidigt upp en tidsplan Lägg in en point of no new learning Avsätt tid för oförutsedda händelser Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

5 Författarnas förkunskaper och färdigheter
Kunskaper om området Erfarenheter från området Speciella färdigheter Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

6 Typ av resultat Resultatet: en procentsats, ett ja eller nej, en modell, en beskrivning av variabelsamband eller..? Vilken teoretisk relevans vill man uppnå i resultatet? Vilken praktisk relevans vill man uppnå? Ett resultat med djup eller bredd, eller kanske båda delarna? Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

7 Ur vems synvinkel Vem eller vilka ”äger problemet”? dvs. ur vems synvinkel ser man det hela Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

8 Ansvarsfrågan Författarens ansvar Ansvarar för ämnesval och genomförande Gemensamt ansvar när man arbetar i grupp Gruppen ansvarar för hela uppsatsen vid slutseminariet Handledarens ansvar Att författarna kommer igång, att ämnesvalet är relevant och genomförbart, att studenterna lämnar in eventuella obligatoriska delrapporter, ge råd efter bästa förmåga. Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

9 Allmänt om skrivprocessen
Få tankarna på pränt Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

10 En arbetsföljd som är vanlig i de flesta skrivprocesser:
Bestäm uppgiften Formulera Definiera metod Bearbeta, stryk och förtydliga Planera arbetet Hänger delarna ihop och är resultaten tydliga? Samla stoff Sovra stoff Putsa Strukturera Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

11 Summering av vad man bör tänka på vid starten
Vilka ambitioner finns Hur mycket tid vill man lägga ner på arbetet Hur ska denna tid disponeras Vilka förkunskaper och färdigheter har författarna Vilken typ av resultat eftersträvas Ur vems/vilkas synvinkel ska problemet ses? Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten


Ladda ner ppt "Seminarieboken Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten"

Liknande presentationer


Google-annonser