Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Att tänka på vid starten  Ambitionsnivå  Tidsaspekten  Författarnas förkunskaper och färdigheter  Typ av resultat  Ur vems synvinkel?  Ansvarsfrågan Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

3 Ambitionsnivå  Vilka ambitioner finns? Varför skriver man uppsats och för vem eller vilka?  Val av ambitionsnivå Ambitionsområden: syfte, metod, teori och empiri Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

4 Tidsaspekten  Hur mycket tid vill, kan och planerar du att lägga på arbetet  Gör tidigt upp en tidsplan  Lägg in en point of no new learning  Avsätt tid för oförutsedda händelser Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

5 Författarnas förkunskaper och färdigheter Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten Kunskaper om området Erfarenheter från området Speciella färdigheter

6 Typ av resultat  Resultatet: en procentsats, ett ja eller nej, en modell, en beskrivning av variabelsamband eller..?  Vilken teoretisk relevans vill man uppnå i resultatet?  Vilken praktisk relevans vill man uppnå?  Ett resultat med djup eller bredd, eller kanske båda delarna? Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

7 Ur vems synvinkel Vem eller vilka ”äger problemet”? dvs. ur vems synvinkel ser man det hela Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

8 Ansvarsfrågan  Författarens ansvar Ansvarar för ämnesval och genomförande  Gemensamt ansvar när man arbetar i grupp Gruppen ansvarar för hela uppsatsen vid slutseminariet  Handledarens ansvar Att författarna kommer igång, att ämnesvalet är relevant och genomförbart, att studenterna lämnar in eventuella obligatoriska delrapporter, ge råd efter bästa förmåga. Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

9 Allmänt om skrivprocessen Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten

10 En arbetsföljd som är vanlig i de flesta skrivprocesser: Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten 1. Bestäm uppgiften 2. Definiera metod 3. Planera arbetet 4. Samla stoff 5. Sovra stoff 6. Strukturera 7. Formulera 8. Bearbeta, stryk och förtydliga 9. Hänger delarna ihop och är resultaten tydliga? 10. Putsa

11 Summering av vad man bör tänka på vid starten  Vilka ambitioner finns  Hur mycket tid vill man lägga ner på arbetet  Hur ska denna tid disponeras  Vilka förkunskaper och färdigheter har författarna  Vilken typ av resultat eftersträvas  Ur vems/vilkas synvinkel ska problemet ses? Seminarieboken, Kapitel 2 - Att tänka på redan vid starten


Ladda ner ppt "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 2 – Att tänka på redan vid starten MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser