Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund"— Presentationens avskrift:

1 Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund
Proteiner

2

3 Aminosyror Enklaste Aminogrupp -NH3+ Karboxylsyragrupp -COO- Väte
Variabel sidogrupp 20 olika

4 Vilka aminosyror och vilken ordning
Primärstruktur Vilka aminosyror och vilken ordning Peptidbindning Aminosyror Dipeptid Kovalent bindning Specialfall av Amidbindning Riktning Amminoterminal / N-terminal Karboxyterminal / C-terminal Stommen N - C - C

5 a-helix (Sekundärstruktur)er
Vätebindningar Vätebindning Vätebindning

6 b-veckstruktur (Sekundärstruktur)
Utsträckt struktur Vätebindnigar mellan kedjor Antiparalella eller paralella R-grupper upp och ner

7 Tertiärstruktur Trediminsionell veckning
Opolära grupper inne Polära grupper på ytan FA binding protein Lysozym Ferritin

8 Den hydrofoba effekten
Störande molekyler opolära Vattenstruktur

9 Cysteinbryggor = SS Bryggor = Disulfidbryggor
Stabiliserar tertiärstrukturen

10 Kvartärstruktur Antal och arrangeman av subenheter
Ex. Hemoglobin från människa fyra subenheter

11 Enzymer, Katalys och Kinetik
Hastighet Påskyndar reaktioner utan att själv förbrukas. Kan ingå i delreaktioner men återbildas alltid Påverkar inte jämvikten, K lika som utan enzym. Påskyndar att jämvikten ställer in sig Specificitet Reglerbarhet Enzymkatalys och enzymkinetik Presentation av mig själv om det behövs Mål: Övergripande och det mest väsentlig (Kap 8 och 9) specificitet (stereoisomerer, specifika pedptidbindningar) reglerbarhet (alloster reglering genom feedback, hormon, ‘brist aktivering’. hastighet (hatighetsökning) titta på olika hastigheter

12 Varför påskyndas reaktioner? Aktiveringsenergi
Enzymer -gör att det krävs mindre aktiveringsenergi. -påverkar inte energiskillnaden mellan substrat och produkt

13 Enzymkatalyserad reaktion
Upvisar mättnad Karaktäristiskt för enzymkatalyserad reaktion.

14 Michaelis-Menten Avsätt v0 som funktion av [S] v = Vmax*[S]/(KM+[S])

15 Ex. Karboanhydras Zn2+ prostetisk grupp Metalljonkatalys
Aktivering av vatten pKa=7 (jfrt med 15.7 för fritt vatten) ca 7 miljoner ggr snabbare än utan katalys

16 Nukleinsyror: DNA och RNA

17 Nukleotider som byggstenar
Fosfat – Socker -Kvävebas

18 Sockret R i RNA D i DNA Syre saknas Deoxy

19 Kvävebaser: Adenin Guanin Cytosin Uracil (i RNA)/Thymin (i DNA)

20 1) polynukleotid, kvävebaser A,G,C,T 2) har polaritet: 5´ o 3´ ändar
DNA struktur. 1) polynukleotid, kvävebaser A,G,C,T 2) har polaritet: 5´ o 3´ ändar 3) basparning mellan två antiparella strängar 4) H-bindingar, 2 st mellan A o T, 3 st mellan G o C A G C T C T C G A G

21 Stor fåra (major groove) Liten fåra (minor groove)
DNA dubbelhelix 5´ ´ 10 nukleotider eller Baspar (bp) Stor fåra (major groove) Liten fåra (minor groove) Mörk färg: fosfodiester o socker (huvudkedja) Ljus färg: basparade kvävebaser 3´ ´

22 Cellulära processer DNA RNA PROTEIN
Replikation Transkription Translation DNA RNA PROTEIN Process Huvudsaklig funktionell enhet/ enzym Replikation DNA polymeras. (DNA templat, mall) Transkription RNA polymeras. (DNA templat eller ) Translation Ribosom, består av rRNA, protein. (mRNA templat)


Ladda ner ppt "Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund"

Liknande presentationer


Google-annonser