Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund Proteiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund Proteiner."— Presentationens avskrift:

1 Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund Proteiner

2

3 Aminosyror Aminogrupp -NH 3 + Karboxylsyragrupp -COO - Väte Variabel sidogrupp 20 olika Enklaste

4 Peptidbindning Dipeptid Kovalent bindning Specialfall av Amidbindning Primärstruktur Vilka aminosyror och vilken ordning N - C - C Riktning Amminoterminal / N-terminal Karboxyterminal / C-terminal Stommen Aminosyror

5  -helix (Sekundärstruktur)er Vätebindningar Vätebindning

6  -veckstruktur (Sekundärstruktur) Utsträckt struktur Vätebindnigar mellan kedjor Antiparalella eller paralella R-grupper upp och ner

7 Tertiärstruktur Trediminsionell veckning Ferritin FA binding protein Lysozym Opolära grupper inne Polära grupper på ytan

8 Den hydrofoba effekten Vattenstruktur Störande molekyler opolära

9 Cysteinbryggor = SS Bryggor = Disulfidbryggor Stabiliserar tertiärstrukturen

10 Kvartärstruktur Antal och arrangeman av subenheter Ex. Hemoglobin från människa fyra subenheter

11 Hastighet Påskyndar reaktioner utan att själv förbrukas. Kan ingå i delreaktioner men återbildas alltid Påverkar inte jämvikten, K lika som utan enzym. Påskyndar att jämvikten ställer in sig Specificitet Reglerbarhet Enzymer, Katalys och Kinetik

12 Varför påskyndas reaktioner? Aktiveringsenergi Enzymer -gör att det krävs mindre aktiveringsenergi. -påverkar inte energiskillnaden mellan substrat och produkt

13 Enzymkatalyserad reaktion Upvisar mättnad Karaktäristiskt för enzymkatalyserad reaktion.

14 Avsätt v 0 som funktion av [S ] Michaelis-Menten v = V max *[S]/(K M +[S])

15 Ex. Karboanhydras Zn 2+ prostetisk grupp Metalljonkatalys Aktivering av vatten pKa=7 (jfrt med 15.7 för fritt vatten) ca 7 miljoner ggr snabbare än utan katalys

16 Nukleinsyror: DNA och RNA

17 Nukleotider som byggstenar Fosfat – Socker -Kvävebas

18 Sockret R i RNA D i DNA Syre saknas Deoxy

19 Kvävebaser: Adenin Guanin Cytosin Uracil (i RNA)/Thymin (i DNA)

20 5´ 3´ A G C T C T C G A G 5´ 3´ 5´ DNA struktur. 1) polynukleotid, kvävebaser A,G,C,T 2) har polaritet: 5´ o 3´ ändar 3) basparning mellan två antiparella strängar 4) H-bindingar, 2 st mellan A o T, 3 st mellan G o C

21 DNA dubbelhelix Stor fåra (major groove) Liten fåra (minor groove) Mörk färg: fosfodiester o socker (huvudkedja) Ljus färg: basparade kvävebaser 10 nukleotider eller Baspar (bp) 5´ 3´ 3´ 5´

22 Cellulära processer DNA RNA PROTEIN Replikation Transkription Translation Process Huvudsaklig funktionell enhet/ enzym Replikation DNA polymeras. (DNA templat, mall) Transkription RNA polymeras. (DNA templat eller ) Translation Ribosom, består av rRNA, protein. (mRNA templat)


Ladda ner ppt "Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund Proteiner."

Liknande presentationer


Google-annonser