Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsbörsens granskning av noteringsavtalets krav på information om bolagsstyrning Torsten Örtengren Chef notering och bolagsövervakning, Stockholmsbörsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsbörsens granskning av noteringsavtalets krav på information om bolagsstyrning Torsten Örtengren Chef notering och bolagsövervakning, Stockholmsbörsen."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsbörsens granskning av noteringsavtalets krav på information om bolagsstyrning Torsten Örtengren Chef notering och bolagsövervakning, Stockholmsbörsen 2005-12-05

2 2 Noteringskravet (76 svenska bolag och 9 utländska bolag omfattades av kravet per 050701) Svenska aktiebolag på A-listan samt O-listebolag med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor skall tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning Utländska bolag skall tillämpa den kod för bolagsstyrning som allmänt tillämpas i utlandet, eller om sådan saknas, den svenska koden för bolagsstyrning Kravet gäller fortlöpande för de bolag som en gång omfattats. Detsamma gäller för bolag som frivilligt tillämpar koden. Ikraftträdande –Bolag som omfattas per 1/7 2005: snarast möjligt, dock senast inför första ordinarie stämma efter den 1 januari 2006 –En bolagsstyrningsrapport skall fogas till 2005 års årsredovisning –Löpande: från den 1 juli respektive år med mättidpunkt den 31 maj

3 3 Noteringsavtalets ”nya” regler om bolagsstyrning Hemsidan skall ha en särskild avdelning för bolagsstyrning och där skall följande information finnas: Om och i så fall vilken kod bolaget tillämpar Aktuell styrelsesammansättning med information om ledamöterna Information om VD och stämmovalda revisorer Aktuell bolagssordning Dessutom skall en redogörelse för föregående års styrelsearbete finnas på hemsidan senast i samband med kallelsen till stämman

4 4 Resultat svenska börsbolag Kontroll av samtliga svenska bolags hemsidor (251 st) Granskningsperiod 15 - 25 november 153 av de svenska bolagen (60%) har en särskild avdelning för bolagsstyrning på hemsidan Olika var man finner informationen på hemsidan

5 5 Svenska bolag: Vilken kod som tillämpas 102 bolag (41%) har tydligt informerat om man följer koden eller ej –Många bolag har ännu inte bestämt sig – vilket de meddelar mer eller mindre tydligt –En del bolag beskriver koden – men inte hur de själva ställer sig till den –En del bolag skriver ingenting i denna fråga Av de totalt 76 bolag som måste följa koden har 25 inte meddelat detta. –11 av de 25 bolagen har en egen avdelning på hemsidan men ”glömt” kravet på att meddela om och i så fall vilken kod de följer

6 6 Svenska bolag: Styrelsen, VD och revisorer 239 bolag (95%) har information om styrelsens sammansättning 12 bolag (5%) redovisade inte någon information om hur länge en styrelseledamot suttit i styrelsen och om huvudsaklig sysselsättning 12 bolag (5%) hade inte bolagsordning på hemsidan 14 bolag (5,5%) har inte (korrekt) information om VD på hemsidan 32 bolag (13%) har inte information om revisorer på hemsidan

7 7 13 bolag (65%) har en egen rubrik för ”corporate governance” på hemsidan - 9 bolag (45%) har hänvisat till en särskild kod - 4 bolag (20%) hänvisar överhuvudtaget inte till någon särskild eller specifik kod, men redovisar vissa uppgifter 3 utländska bolag tillämpar en kod frivilligt (varav ett bolag den svenska koden) Samtliga 20 bolag har information om styrelsen Samtliga 20 bolag lämnar information om hur länge styrelseledamöterna har arbetat inom bolaget Flertalet bolag har ingen eller bristande information om revisorerna Resultat av granskning av samtliga 20 utländska bolag

8 8 Handlingsplan Kontakt tas med bolag som saknar bolagsordning eller avdelning för bolagsstyrningsfrågor före årets slut Uppföljning och en mer omfattande granskning kommer att ske under våren Börsen kommer att ta ställning till formen och språket på hemsidorna -Ett problem är att vissa hemsidor är på engelska och information om bolagsstyrningsfrågor på svenska

9 9 Vanliga frågor till Stockholmsbörsen Hur beräknas marknadsvärdet? Vad menas med offentliggörande i 2.1.3? Hur kan revisorns oberoende beskrivas (2.3.3)? Räcker det med att ha en förkortad bolagsstyrningsrapport fogad till den tryckta årsredovisningen? Måste en rapport om intern kontroll lämnas för 2005? Måste rapporten om intern kontroll vara revisorsgranskad?


Ladda ner ppt "Stockholmsbörsens granskning av noteringsavtalets krav på information om bolagsstyrning Torsten Örtengren Chef notering och bolagsövervakning, Stockholmsbörsen."

Liknande presentationer


Google-annonser