Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet januari – mars 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet januari – mars 2009."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet januari – mars 2009

2 Bakgrund Föregående period hösten 2008 Den inledande perioden 1 september – 31 december 2008 var tänkt att koncentreras kring förankring men det visade sig att en blandning av förankrings- och operativa besök gav störst effekt. En bidragande faktor var även de två olika yrkesrollerna i rekryteringsombudsmän och medlemsrekryterare, där de förstnämnda i stort arbetade mer långsiktigt. Projektet utförde 148 unika arbetsplatsbesök, 80 av operativ karaktär och 68 förankrande. Förhoppningar om att detta breda arbete från hösten ska leda till mer praktiska och direkta insatser under våren. Höstens projektdeltagare fler än under första kvartalet 2009: Anna Borin och Stina Hallberg avslutade tjänsterna 28 februari 2009.

3 HUR HAR DÅ ARBETET SETT UT? Sammanställning totalt för perioden den 1 januari – 31 mars 2009.

4 Totalt antal unika arbetsplatsbesök 1 januari – 31 mars 2009

5 Jämförelse med föregående period 2008-09-01 – 2008-12-31 2009-01-01 – 2009-03-31 Resultatet något väntat mot bakgrund av följande: 1. Två medlemsrekryterare avslutat tjänst 090228. 2. Något mindre arbete med förankring i takt med att kännedomen ökar 3. Januari lågintensiv månad

6 SAMMANFATTNING

7 Analys Mycket tydligt att medlemsrekryterarnas arbete gör påtagligt avtryck gällande antalet besök – under första kvartalet minskade dessa direkt i samband med avslutning av tjänster. Stina Hallberg, Anna Borin och Elisabeth Fredriksson avslutade sina uppdrag under mars-april. Givetvis så att dessa skruvar upp tempot generellt i det löpande arbetet - väntade konsekvenser vid avslut. Även uppenbart att det löpande arbetet är helt beroende av stödåtgärder såsom brev till oorganiserade, nätverk med rekryteringsansvariga och direkta uppmaningar vid alla typer av träffar med fv:s. Projektdeltagarnas samlade slutsats vid strategimötet i mars var följaktligen att flerstegsraketer bör prägla arbetet framöver: begränsat fysiskt arbetsområde, fler aktiviteter per potentiell medlem! Vi kan aldrig räkna med att de blir medlemmar efter första försöket. Enkäten i mars gav viktiga positiva svar gällande samarbetet med det lokala facket och visade även på att det som sker när vi är ute på arbetsplatserna har ett mycket stort värde för såväl medlemmar som potentiella ditos. Rolluppsättningen gällande ombudsmän och rekryterare bör bestå, till hösten ska den senare rollen inneha mer direkta rekryteringsmål vilket klargör uppdraget ytterligare.

8 Rekryteringslaget hösten 2009 Rekryteringsombudsmän Medlemsrekryterare inom: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan (klar) Posten (klar) Polisen Skatteverket Universitets- och högskoleomr.


Ladda ner ppt "PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet januari – mars 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser