Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000 Krav på nya KartBas l Undanröja problem med dagens version. l Ge en ny plattform för ny funktionalitet n tekniskt n personellt l Nå nya kunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000 Krav på nya KartBas l Undanröja problem med dagens version. l Ge en ny plattform för ny funktionalitet n tekniskt n personellt l Nå nya kunder."— Presentationens avskrift:

1

2 2000

3 Krav på nya KartBas l Undanröja problem med dagens version. l Ge en ny plattform för ny funktionalitet n tekniskt n personellt l Nå nya kunder

4 Vad kan nya KartBas? lSlSlSlSamma som förut lLlLlLlLagernamn i klartext lVlVlVlVisa samma saker på flera sätt lSlSlSlSkicka slutna ytor till GIS och l…l…l…l………………….

5 Topologi Areor

6 Topologi Ytor

7 Topologi Nätverk

8 Vad har man topologi till? l Kontroller datakvalitet l Fyllda ytor till tryckta kartor l Koppla fakta till en yta l Skapa ytor till olika GIS t.ex. ArcView och Mapguide l Hitta linjer som påverkas vid t.ex. fastighetsbildning – Gränssnitt 2000.

9 Särskild ”displaymodel” l Data lagras på ett sätt visas på ett annat. l Visning av manér, val av symbol, symbol- och textplacering. l Hämtning av text från faktabas till kartan. l Styrs av skala eller vilket attribut som helst i databasen.

10 Vad har man en ”displaymodel” till? l Byta symboler beroende på värden i databasen t.ex. Vabas l Skapa olika ritmanér l Eller flera koordinater till samma punkt…

11 Generalisering

12 Koppling till faktabaser l Geometri och fakta lagras i Oracle och kan kopplas ihop på många sätt. l Hanterar en till många förhållanden – peka på fastighet visa alla ägare. l Hämta data från faktabasen direkt till kartan. l Grafiklänkar kan byggas i ren AutoCAD.

13 Utbyte med andra l Överföring av filer till MapGuide i batch l Skapa shapefiler på begäran l Tittskåp

14 Med mera

15 Utveckling i två steg l Första versionen innehåller allt jag talat om! l Kommande versioner tar nya steg utifrån nya datamodeller. l Vägen ligger öppen mot Gränssnitt 2000 och andra utmaningar.

16 ärendehanteringssystem applikationer Fastigheter och invånare idag KIDFIRm.fl.karta faktabaser FDS RSV nationella databaser ”verkligheten”

17 FDS RSV ärendehanteringssystem applikationer KIDFIRm.fl.kartaNDRK Fastigheter och invånare imorgon

18 FDS RSV ärendehanteringssystem applikationer KIDFIR NDRK Spatiala databaser i framtiden Gator NVDB m.fl. karta

19 Ett nytt synsätt objektet ÄR inte geometri objektet HAR geometri

20 Teknik trenden GIS ”grafisk editor ” databaser GIS ”grafisk editor” databas

21 Tekniken bakom KartBas 2000 GIS ”grafisk editor” Databaser Topobase Oracle Spatial AutoCAD Map MapGuide ArcIMSArcView

22 Priser

23 Priser för uppgradering till Kartbas 2000 l Uppgradering per standardlicens: 19 600 kr l Extra för administratorlicens (en per kommun): n 9 600 kr n 4 600 kr för kund med en licens

24 Underhållsavgiften l Idag innehåller den support och underhåll. l Nu kommer även versionsunderhåll att ingå. l Det senare har hittills kostat cirka 5000 kr/licens och år.

25 Autodesk och Oracle l Autodesk välvillig till dubbla nycklar och att behålla lås. l Kampanjer kan de i dagsläget inte dra igång men vid KartBas lansering i sommar hoppas man kunna ha möjlighet till en kampanj. l Oracle priser m.m. presenteras av Lennart Ullén

26 Planerade marknadsaktiviteter l GIT 2001S törsta GIS- och Kart-Mässan l CAD-Buss Visningar i landet med M&M l WEB-sem I samarbete med Oracle l Stödja kund Seminarier eller hjälp hos kund l Träff 2001


Ladda ner ppt "2000 Krav på nya KartBas l Undanröja problem med dagens version. l Ge en ny plattform för ny funktionalitet n tekniskt n personellt l Nå nya kunder."

Liknande presentationer


Google-annonser