Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka konsekvenser får den nya sammanhållningspolitiken för regioner och kommuner? Härnösand 2012-02-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka konsekvenser får den nya sammanhållningspolitiken för regioner och kommuner? Härnösand 2012-02-08."— Presentationens avskrift:

1 Vilka konsekvenser får den nya sammanhållningspolitiken för regioner och kommuner? Härnösand 2012-02-08

2 Översynen av politiken började 2007 Öppen konsultation med med många aktörer Grönboken om territoriell sammanhållning Sårbarhetsanalys 2020 Barca- rapporten Till detta kommer konsultationer med OECD, världsbanken mfl

3 Ytterligare underlag Ett nytt fördrag EU:s budget Femte sammanhållningsrapporten TA 2020 den territoriella agendan mm

4 Barca rapporten Politiken relevant, behöver förändras och kompletteras Politiken måste vara ”platsbaserad” – utgå ifrån den regionala och lokala nivåns förutsättningar och möjligheter Måste ge ökat ansvar och inflytande för regional och lokala aktörer Rätt policy mix för varje region En koncentration av prioriteringar behövs - Innovation, miljö och sociala området Uppföljning och lärande betonas

5 EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING Artikel 174 (f.d. artikel 158 FEG) För att främja en harmoniskutveckling inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Unionen ska särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklings nivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

6 Den strategiska ansatsen SHP ” Nyckeln” till att nå målen Strategisk referensram Villkor Reformprogram Partnerskapskontrakt Operationella program

7 Instrument Smart specialisering- regionala strategier Lokalt ledd utveckling Grupper av kommuner kan utveckla lokala strategier och tillsammans med regionen Kan utvecklas gränsöverskridande ITI JAP Stadsutveckling- plattform, innovativa åtgärder för lärande

8 MittNorden i ett nordiskt sammanhang Mellan huvudstadsbandet och den exotiska Barentsregionen

9 TRAKTER MED OLIKA KARAKTÄRSDRAG TRAKTERNAS FRAMTIDA KARAKTÄR SKA STYRA DEN RUMSLIGA UTVECKLINGEN HÖGA KUSTEN HÄRNÖSANDSKUSTEN MEDELPADSKUSTEN GRÖNA LJUNGANDALEN NOLASKOGSBYGDERNA INDUSTRIÅDALEN ÖVRE ÅDALEN DRAMATISKA INDALEN

10 Flernivåstyrning-och horisontella partnerskap

11 Hur möter den lokala och regional nivån dessa utmaningar?


Ladda ner ppt "Vilka konsekvenser får den nya sammanhållningspolitiken för regioner och kommuner? Härnösand 2012-02-08."

Liknande presentationer


Google-annonser