Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Fristorpsskolan. Organisation 4 arbetslag (a-d), arbetslag d är idrottsklassen. Lärarna i arbetslaget undervisar oftast i eget arbetslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Fristorpsskolan. Organisation 4 arbetslag (a-d), arbetslag d är idrottsklassen. Lärarna i arbetslaget undervisar oftast i eget arbetslag."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Fristorpsskolan

2 Organisation 4 arbetslag (a-d), arbetslag d är idrottsklassen. Lärarna i arbetslaget undervisar oftast i eget arbetslag. Rektor och utvecklingsledare Skolsköterska, kurator för området Bibliotekarie Fritidsledare

3 Skolans Organisation Framtidsfrågor Lärande Hälsoskola Antimobbingarbetet Klassindelning och introduktion av årskurs 6 Språkval Fritidsledaren Kurator Föräldraföreningen Information på hemsidan Information om bussar till Fristorpsskolan och de nya skolorna Rundvandring på Fristorpsskolan Information om idrottsklass

4 Lärande Goda relationer Eget ansvar för inlärningen Helhet i lärandet, förståelse Reflektion Arbete i längre pass i de flesta ämnena

5 Väskolan – Hälsoskola Vad är hälsa? Att röra sig under skoldagen Fler idrottslektioner Goda relationer mellan alla på arbetsplatsen Aktivitetsdagar

6 En mobbingfri skola Kan vi komma dit? Vi kan göra allt som står i vår makt! AMOR ( A nti MO bbing R epresentanter)

7 Klassindelning inför åk 6 Tre eller fyra klasser med 25-30 elever per klass bildas Klasser bildas utifrån var man bor och för att få bra klassammansättning

8 Introduktion av åk 5 våren 2009 Undervisning på Fristorpsskolan minst ½ dag med egen klasslärare. Blivande klassföreståndare besöker eleverna i sina klasser. De nya klasserna träffar sin nya klassföreståndare under ½ dag torsdagen den 7 maj Föräldramöte i de nya klasserna på kvällen den 7 maj

9 Busstransport till Fristorpsskolan Bussar går från Väskolan och Öllsjöskolan En särskild buss hämtar elever från Träne, Rickarum och Bockeboda Busstider skickas hem till elever i åk 6 Information på skolans hemsida.

10 Uppstart hösten 2009 Lägerskola med övernattning för alla klasser i Bosarp. Föräldramöte i september

11 Språkval Tyska, franska eller spanska, information ges till eleverna då de besöker skolan. Ytterligare alternativ finns. En grupp spanska och en grupp franska. Omval är möjliga. Undervisning i svenska och engelska kan ges om behov finns av detta. Specialpedagog undervisar. Strävan att så många elever som möjligt har ett tredje språk då de slutar åk 9. Extra meritpoäng på gymnasiet.

12 Fritidsledaren Presentation Elevråd Väskolans idrottsförening Elevcaféet och rastaktiviteter Jourklass.

13 Kurator Presentation Hjälp och råd Föräldrautbildning – mer information kommer vid föräldramötet i september

14 Väskolans föräldraförening Styrelsemöte varannan månad Föräldraråd varannan månad Medlemskap Väbladet Årsmöte den 22 april, till vilket även föräldrar med barn i åk 5 är välkomna.

15 www.buf.kristianstad.se/vaskolan Kursplaner Schema Kalendarium Ledighetsansökan Väbladet Aktuellt på skolan

16 Väskolans mål 2008-09 Att utveckla IT och Multimedia Att öka tryggheten på skolan Att öka elevernas kännedom om ämnesmålen.

17 Kommunal idrottsprofil Nyintagning inför hösten 2009 om det finns intresse. Förutsättningar på Fristorpsskolan är betydligt sämre. Idrottsklassen har undervisning på Väskolan 2 timmar per vecka.

18 ”Nya skolorna” Rivningen är nästan slutförd Byggnadsarbetet startar Både Väskolan och Öllsjöskolan ska vara klara för inflyttning hösten 2010 Aktuella ritningar och information på www.buf.kristianstad.se/omrade5

19

20

21 Senaste ritningen av nya skolan

22 Utemiljö


Ladda ner ppt "Välkomna till Fristorpsskolan. Organisation 4 arbetslag (a-d), arbetslag d är idrottsklassen. Lärarna i arbetslaget undervisar oftast i eget arbetslag."

Liknande presentationer


Google-annonser