Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ramnerödsskolan !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ramnerödsskolan !"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ramnerödsskolan !
Presentation av skolan Quadriceps – för en framgångsrik skola Aktivitetsdagar för år 6 Måluppfyllelse Idrottsprofil Söka idrottsprofil Övergången till Ramnerödsskolan

2 Skolpresentation Skolår 6-9, ca 355 elever
14 klasser fördelade i 4 arbetslag Enskild grupp/klass för nyanlända elever Möjlighet till inkludering av SÄR 2 rektorer och 4 lagledare Just nu är vi mest stolta över: Elevernas resultat Quadriceps Vårt nyrenoverade B-hus

3 www.skolverket.se – SIRIS Resultat på skolnivå.
Måluppfyllelse SALSA – vad är det Skolverket erbjuder analysverktyget SALSA för en mer nyanserad bild av skolors kvalitet och resultat än betygsresultaten. SALSA är en statistisk modell som tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och fördelningen pojkar/flickor. Genom att använda SALSA kan kommuner och skolor jämföra sina resultat med andra skolor och få en ny utgångspunkt för diskussion och analys. Ramnerödsskolan Bäst resultat enligt SALSA i Uddevalla 2007, mycket god prognos just nu! – SIRIS Resultat på skolnivå.

4 Idrottsprofil 06/07— 08/09, historik
Idrottsprofil i samarbete med Uddevalla ElitIdrottsGymnasium – UEIG Man måste söka idrottsklass Färdighetstester kommer att användas för uttagning. Handboll, Fotboll, Simning, Friidrott och Ishockey, (motionshuset). Genomförs som tid för elevens val 180 min per vecka Homogena klasser Genusperspektiv Huvudansvariga instruktörer har varit: Sanjin Bahtijarevic, Ivar Carnerö, Dennis Fredriksson, Christian Persson samt Jonas Norén – men det är alltid två instruktörer med.

5 Idrottsprofil (utvecklingspotential)
UTVÄRDERAS och följas upp Måluppfyllelse – elevperspektiv (intervjuer) Måluppfyllelse – lärar-/instruktörsperspektiv (rektor) Lokalförutsättningar – framåtriktad Instruktörer – framåtriktad Ekonomi KVALITETSSÄKRING

6 Att söka idrottsprofil
Du kan göra ditt val fram till 10 februari! Färdighetstester kommer att äga rum onsdag 25 feb . Erbjudande om plats skickas ut per post fre 6 mars och skolan vill ha besked tillbaka senast torsdag 12 mars Efter 15 mars görs inga ändringar 10/2 25/2 6/3 12/3 15/3

7 Övergången till Ramnerödsskolan
Steg 1 – tidig koll på elever med särskilda behov Steg 2 – underlag för klassbygge Steg 3 – pedagogiskt (nationella prov, resultat, nivåindelning etc) Steg 4 – Pedagogiskt (nya klassföreståndare möter gamla) Steg 5 – klassbesök här på Ramnerödsskolan Steg 6 – Föräldramöte, nya klasser (maj 09)


Ladda ner ppt "Välkommen till Ramnerödsskolan !"

Liknande presentationer


Google-annonser