Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CAP-reformen Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CAP-reformen Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013."— Presentationens avskrift:

1 CAP-reformen Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidsplan för CAP-reformen Febr 2013: Budgetuppgörelse vid EU-toppmöte Juni 2013: Överenskommelse mellan rådet, parla- mentet och kommissionen om budget och CAP-regler Ny EU-budget i kraft 2014 Nya CAP-regler i huvudsak 2015 (i vissa fall 2014) Tillämpningsförslag gårdsstöd Sverige hösten 2013 Förslag till svenskt LBP skickas till Bryssel vid årsskiftet 2013/14

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Viktiga delar i CAP-reformen Omfördelning av direktstöd (gårdsstöd) Kopplade stöd Förhöjt gårdsstöd till unga lantbrukare Förgröning av direktstöd Ny stödrättsutdelning Flexibilitet (budgetmässig) mellan direktstöd och LBP Landsbygdsprogrammets storlek och utformning

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Budgetuppgörelse 8 febr 2013 (miljarder Euro 7-årsbudget, fasta priser) DagensTopp-möteFörändring budgetfebr 2013EU Sverige Totalbudget997960-4% CAP -Direktstöd322278-14% -15% -Landsbygdspr9685-11% -21%

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Förgröning av direktstöd Obligatoriskt, 30% av direktstödet Undantag förgröning: Under 15 ha, hela gården gräsmark, EKO Villkor -Växtföljd, 15-30 ha 2 grödor, över 30 ha 3 grödor -5% ”eko-areal” (buffertzon, träda, landskapselement m m) -Skötsel av permanenta gräsmarker (95%) på landsnivå

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstöd inom länder Alternativ Full utjämning av gårdsstödet till 2020 = Kommissionens grundförslag. Dagens 5 regioner i Sverige kan behållas. Utjämning men max förlora 30% av gårdsstödet. (Tunnelmodell) Lägst 60% av genomsnittligt gårdsstöd.

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Olika modeller för utjämning av gårdsstöd Gård med genomsnittligt stödrättsvärde, €/ha 400300200130 Stöd efter utjämning: Kommissionens förslag240240240200 Förändring-40%-20%+20%+54% Tunnelmodell340270205147 Förändring-15%-10%+3%+13%

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Effekter av utjämning mellan gårdsstödsregioner Omfördelningseffekt om dagens 5 regioner slopas Region 1: -20 miljoner Euro (-26 %) Region 2: - 5 miljoner Euro (-8 %) Region 3: -7 miljoner Euro (-3 %) Region 4: +11 miljoner Euro (+8 %) Region 5: +21 miljoner Euro (+16 %)

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Ny fördelning av stödrätter Det finns möjlighet att behålla dagens stödrätter men också att fördela ut nya. Om ny fördelning ska göras blir 2013 ett referensår och den som brukar marken (SAM-ansökan) 2015 får stödrätterna. Mekanismer finns för nystartare m.m.

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Landsbygdsprogrammet Sex fokusområden kompetensutveckling/innovation konkurrenskraft obalanser inom livsmedelskedjan ekosystem (miljöersättningar) resurseffektivitet sysselsättning/landsbygdsutveckling 5% av medel till LEADER

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund LANDSBYGDSPROGRAMMET 2011, Mkr, utbetalningar LFA-stöd739 Betesmarker795 Vallodling744 Ekologisk odling582 Kväveläckage153 Kulturmiljö108 Övr miljöersättningar133 Investeringsstöd, startstöd669 Förädlingsstöd90 Landsbygdsutveckling 431 SUMMA 4444 Tillkommer: Kompetensutveckling, Leadernätverk m m Nationellt norrlandsstöd277 (ingår ej i LBP)

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Andra frågor i CAP-reformen Aktiva jordbrukare Småjordbruk Takbelopp stora gårdar Extra stöd till små gårdar Tvärvillkor (miljö/djurskyddsregler/skötselkrav m m)

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Unga lantbrukare Obligatoriskt, max 2% av totalt direktstöd 25% påslag på direktstödet upp till 43 ha Under 40 år Driften kan ha övertagits max 5 år före ansökan

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Småjordbrukare Frivilligt, max 10% av totalt direktstöd Förenklad stödform vid max 1000 euro/år Lägsta belopp för utbetalning kan sättas till 100-500 euro/år

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund Sverige gårdsstöd, euro/ha (prel) ÅkerBeteÅker+bete Tilläggsbelopp Utjämnat åker+betebelopp 2019 Region 127614326849317 Region 223912223224256 Region 320012319057247 Region 415812615271223 Region 512612612683209 Riket18812517962241

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund LFA-indelning Jordbruksverket har utrett vilka områden som ska vara LFA-områden framöver. Resultaten är preliminära – vissa revideringar av resultaten kommer att krävas 153 församlingar som idag är LFA-område faller bort enligt utredningen 131 församlingar tillkommer Jordbruksverket har två alternativ på stödområdesindelning med 10 respektive 5 områden

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund LFA-stöd och vallstöd, kr/ha OmrådeLFA-ersättning (0-90 ha) Miljöersättning Vall/beteSpannmålVall/bas Tillägg 1, F27001000300 2000 2, 321001000300 2000 4a2100500300 900 4b1100-300 900 5a1500-300 450 5b900-300 450 5c, 5 m--300 600 9 (slätt)--500 -

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Krav på hävd av jordbruksmark i gårdsstödet IdagAlternativ ÅkerEj fleråriga skott av Vegetation ska slås av årligen sly, buskar och träd Tillräcklig dränering,God dränering ej försumpad BetesmarkHela skiftet ska betas Hela skiftet ska betasårligen


Ladda ner ppt "CAP-reformen Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser