Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013"— Presentationens avskrift:

1 Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013
CAP-reformen Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013

2 Tidsplan för CAP-reformen
Febr 2013: Budgetuppgörelse vid EU-toppmöte Juni 2013: Överenskommelse mellan rådet, parla- mentet och kommissionen om budget och CAP-regler Ny EU-budget i kraft 2014 Nya CAP-regler i huvudsak 2015 (i vissa fall 2014) Tillämpningsförslag gårdsstöd Sverige hösten 2013 Förslag till svenskt LBP skickas till Bryssel vid årsskiftet 2013/14

3 Viktiga delar i CAP-reformen
Omfördelning av direktstöd (gårdsstöd) Kopplade stöd Förhöjt gårdsstöd till unga lantbrukare Förgröning av direktstöd Ny stödrättsutdelning Flexibilitet (budgetmässig) mellan direktstöd och LBP Landsbygdsprogrammets storlek och utformning

4 Budgetuppgörelse 8 febr 2013 (miljarder Euro 7-årsbudget, fasta priser)
Dagens Topp-möte Förändring budget febr 2013 EU Sverige Totalbudget % CAP Direktstöd % -15% Landsbygdspr % -21%

5 Förgröning av direktstöd
Obligatoriskt, 30% av direktstödet Undantag förgröning: Under 15 ha, hela gården gräsmark, EKO Villkor -Växtföljd, ha 2 grödor, över 30 ha 3 grödor -5% ”eko-areal” (buffertzon, träda, landskapselement m m) -Skötsel av permanenta gräsmarker (95%) på landsnivå

6 Utjämning av direktstöd inom länder
Alternativ Full utjämning av gårdsstödet till 2020 = Kommissionens grundförslag. Dagens 5 regioner i Sverige kan behållas. Utjämning men max förlora 30% av gårdsstödet. (Tunnelmodell) Lägst 60% av genomsnittligt gårdsstöd.

7 Olika modeller för utjämning av gårdsstöd
Gård med genomsnittligt stödrättsvärde, €/ha Stöd efter utjämning: Kommissionens förslag Förändring -40% -20% +20% +54% Tunnelmodell Förändring -15% -10% +3% +13%

8 Effekter av utjämning mellan gårdsstödsregioner
Omfördelningseffekt om dagens 5 regioner slopas Region 1: -20 miljoner Euro (-26 %) Region 2: - 5 miljoner Euro (-8 %) Region 3: -7 miljoner Euro (-3 %) Region 4: +11 miljoner Euro (+8 %) Region 5: +21 miljoner Euro (+16 %)

9 Ny fördelning av stödrätter
Det finns möjlighet att behålla dagens stödrätter men också att fördela ut nya. Om ny fördelning ska göras blir 2013 ett referensår och den som brukar marken (SAM-ansökan) 2015 får stödrätterna. Mekanismer finns för nystartare m.m.

10 Landsbygdsprogrammet
Sex fokusområden kompetensutveckling/innovation konkurrenskraft obalanser inom livsmedelskedjan ekosystem (miljöersättningar) resurseffektivitet sysselsättning/landsbygdsutveckling 5% av medel till LEADER

11 LANDSBYGDSPROGRAMMET 2011, Mkr, utbetalningar
LFA-stöd Betesmarker Vallodling Ekologisk odling 582 Kväveläckage Kulturmiljö Övr miljöersättningar 133 Investeringsstöd, startstöd 669 Förädlingsstöd 90 Landsbygdsutveckling SUMMA Tillkommer: Kompetensutveckling, Leadernätverk m m Nationellt norrlandsstöd (ingår ej i LBP)

12 Andra frågor i CAP-reformen
Aktiva jordbrukare Småjordbruk Takbelopp stora gårdar Extra stöd till små gårdar Tvärvillkor (miljö/djurskyddsregler/skötselkrav m m)

13 Unga lantbrukare Obligatoriskt, max 2% av totalt direktstöd
25% påslag på direktstödet upp till 43 ha Under 40 år Driften kan ha övertagits max 5 år före ansökan

14 Småjordbrukare Frivilligt, max 10% av totalt direktstöd
Förenklad stödform vid max 1000 euro/år Lägsta belopp för utbetalning kan sättas till euro/år

15

16 Sverige gårdsstöd, euro/ha (prel)
Åker Bete Åker+bete Tilläggsbelopp Utjämnat åker+bete belopp 2019 Region Region Region Region Region Riket

17 LFA-indelning Jordbruksverket har utrett vilka områden som ska vara LFA-områden framöver. Resultaten är preliminära – vissa revideringar av resultaten kommer att krävas 153 församlingar som idag är LFA-område faller bort enligt utredningen 131 församlingar tillkommer Jordbruksverket har två alternativ på stödområdesindelning med 10 respektive 5 områden Jordbruksverket har i sin utredning utgått från den fakta som fanns i EU-kommissionens förslag till CAP-reform. I samband med den politiska överenskommelsen i juni 2013 blev det dock vissa förändringar som påverkar utformningen. Ett område kan vara LFA-område på tre olika sätt: 1. Områden norr om 62 breddgraden – här sker inga förändringar (annat än för stödområdesindelningen) dvs. alla områden är fortfarande LFA-områden. artikel 18/33(1a) 2. Områden med väsentliga naturliga begränsningar. artikel 19/33(1b) 3. Områden med särskilda begränsningar. artikel 20/33(1c) Jordbruksverket har inte avgjort om områden som framöver faller utanför punkt 2 skulle kunna ingå enligt nummer 3. I dagsläget använder Sverige församlingsindelningen från 1999/2000 (då kyrkan skildes från staten) som administrativ indelningsgrund. Jordbruksverket menar att vi kan fortsätta med samma indelningsgrund men att vi inte längre kan använda del av församling. I dagsläget är vissa församlingar indelade i ”skogsbygd” respektive ”slätt” eller liknande och ”skogsbygd” men inte ”slätt” är LFA-område. Denna förändring gör att flera församlingar inte längre kvalificerar som LFA-område. Jordbruksverket har utgått från tidigare information om att minst 66 % av områdets yta skulle kvalificera som LFA, i den slutliga politiska överenskommelsen gäller dock 60 % vilket innebär att något färre församlingar än 153 faller utanför. Vad gäller indelningen i stödområden finns två förslag; ett med 5 områden och ett med 10 områden. I dagsläget finns 10 stödområden (1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c och 5m). Jordbruksverket säger själva att områdena blir ganska ”plottriga”, dvs. de är inte sammanhängande.

18 LFA-stöd och vallstöd, kr/ha
Område LFA-ersättning (0-90 ha) Miljöersättning Vall/bete Spannmål Vall/bas Tillägg 1, F 2, 4a 4b 5a 5b 5c, 5 m 9 (slätt)

19 Krav på hävd av jordbruksmark i gårdsstödet
Idag Alternativ Åker Ej fleråriga skott av Vegetation ska slås av årligen sly, buskar och träd Tillräcklig dränering, God dränering ej försumpad Betesmark Hela skiftet ska betas Hela skiftet ska betas årligen årligen


Ladda ner ppt "Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser