Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida CAP 2014-2020 November 2012. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund CAP •CAP = Common Agriculture Policy eller ”Gemensamma Jordbrukspolitiken”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida CAP 2014-2020 November 2012. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund CAP •CAP = Common Agriculture Policy eller ”Gemensamma Jordbrukspolitiken”"— Presentationens avskrift:

1 Framtida CAP 2014-2020 November 2012

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund CAP •CAP = Common Agriculture Policy eller ”Gemensamma Jordbrukspolitiken”

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Pelare 1 och 2 •Pelare 1 = Gårdsstöd •Pelare 2 = Landsbygdsprogram (miljöersättningar, investeringsstöd m.m.) •Gårdsstöd = inkomststöd •Miljöersättning = ersättning för inkomstbortfall och merkostnader

4 2012 2011 2013 Nya CAP träder i kraft 2014 eller 2015 KOM Budget- förslag KOM förslag CAP SJV uppdrag landsbygdsprogram Referensgrupp Landsbygdsdepartementet Debatt i Europaparlamentet och Ministerrådet Beslut om budget Beslut om lagar Remissvar till Ldep om CAP och landsbygdsprogram EU:s tillämpnings- regler Rapport från Europa- parlamentet Diskussion om nationell tillämpning Nationella tillämpnings- regler Tidsplan för CAP-processen Händelser i EU/Bryssel Händelser i Sverige 2014

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Budget för Sverige Idag •Pelare 1 cirka 6 miljarder kr/år 100 % EU •Pelare 2 cirka 5,5 miljarder kr/år varav 50 % SE / 50% EU Efter reformen: •?•?

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsstaterna – EUs ministerråd Typer av jordbruk i EU 27

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Importens andel av livsmedelskonsumtionen i Sverige 1980-2009, %

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Svensk import och export av livsmedel 1981-2009, miljarder SEK (källa SJV)

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Pelare 1

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund 10 Ny utformning av direktstödet Tvärvillkor •Uppdaterade – Klimat Grundläggande inkomststöd Grönt stöd •Diversifiering av grödor •Permanent gräsmark •Ekologiska fokusområden •30 % av direktstödsanslaget Stöd för unga jordbrukare •Upp till 2 % av direktstödsanslaget •< 40 år •5 år •Nystartad verksamhet Stödsystem för små jordbrukare •Förenkling av stödansökan och kontroller inkl. tvärvillkor •Årlig klumpsumma som fastställs nationellt enligt vissa villkor •Upp till 10 % av direktstödsanslaget Kopplat stöd •Många olika sektorer •Upp till 5 % eller 10 % av direktstödsanslaget Kompensation för naturgivna nackdelar •Områden med naturgivna nackdelar •Upp till 5 % av direktstödsanslaget Frivilligt Obligatoriskt •Definition av aktiv jordbrukare •Capping av höga stöd •Enhetligt nationellt eller regionalt stödrättsvärde •Nya stödrätter 2014 Två alternativ

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstödet •Mellan 2014 och 2019 ska grundstödet jämnas ut •2019 ska alla stödrätter inom en region eller i ett land ha samma värde (slutåret 2019 diskuteras och kan bli senarelagt) •Kommer att bli en omfattande diskussion om lämpligast tillvägagångssätt

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Ny fördelning av stödrätter 2014 •Ny stödrättstilldelning ska göras 2014 •Ger möjlighet att aktivera stödrätter som ej nyttjas idag •Påverkar förhållandet mellan arrendatorer och markägare •Utjämningen av direktstöd påverkar •LRF: Går det att bibehålla dagens stödrättsfördelning?

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Definition av aktiv brukare •Utgångspunkten för KOM är en definition som utesluter ”icke-jordbruk” i form av flygplatser m.m. •KOM föreslog en definition där en aktiv brukare inte får ha ett direktstöd som jämfört med inkomst från annat än jordbruk är mindre än 5 % •Många medlemsländer och Europaparlamentet är mot KOM:s förslag och det är troligt att det ändras. •Definitionen kommer inte att påverka gårdsstödets effekter i form av passivt brukande och kapitaliseringseffekter.

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Stödtak (capping) •Progressivt stödtak från 150 000 euro •Maxbeloppet blir 300 000 euro •Lönekostnader och förgröning räknas inte med •LRF: Påverkar få i Sverige men ger mycket byråkrati. Förslaget bör inte vara obligatoriskt för medlemsstaterna.

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Grönt stöd i direktstödet 1.Diversifiering av grödor •Tre grödor; ingen över 70 eller under 5 % 2.Bevara permanent gräsmark •Bevara skiften med permanent gräsmark •5 % tolerans 3.Ekologiska fokusområden •Minst 7 % av åkermarken •Lantbrukare med ekologisk produktion eller med 100 % vall/träda är direktkvalificerade. Diskussioner pågår om hur detta ska göras mer flexibelt och möjligt att tillämpa i alla medlemsstater, procenttalen kommer troligen att ändras.

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF position förgröning •Bra idé, men förslaget passar Sverige illa •Diskvalificera inte det miljöarbete som görs, t.ex. i miljöersättningarna i pelare 2 •Flexibilitet behövs i kommissionens förslag •Förgröning får inte missgynna aktiv produktion

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Pelare 1 och 2

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund Naturliga handikapp/LFA (kompensationsbidraget) •Möjlighet även i pelare 1 •LFA även kvar i pelare 2 (LBP) •Översyn av LFA-kriterier ger möjligheter till utökat svenskt område •LRF: Viktigt med stark LFA-ersättning (för vall och bete ska det krävas djurhållning)

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Omfördelning mellan direktstöd och landsbygdsprogram (LBP) •Från direktstöd till LBP max 10 % av totalt direktstöd •Från LBP till direktstöd max 5 % av LBP-budget

20 Sid 20 | Lantbrukarnas Riksförbund Pelare 2

21 Sid 21 | Lantbrukarnas Riksförbund Mål för landsbygdspolitiken Tre övergripande mål: •Jordbrukets konkurrenskraft •Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder •Balanserad territoriell utveckling av landsbygdsområden

22 Sid 22 | Lantbrukarnas Riksförbund LBP Övergripande •Ändring i strukturen, axlarna försvinner •Av budgeten för LBP ska minst 5 % gå till Leader och minst 25 % till miljöersättningar, ekologisk produktion och ”LFA”

23 Sid 23 | Lantbrukarnas Riksförbund Nästa landsbygdsprogram •Förslaget från EU sätter ramarna, länderna själva avgör innehållet. •Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har gjort en utredning om nästa landsbygdsprogram •Tekniskt underlag med samhällsekonomiska analyser •Förslag om förenklat program Investeringsstöd, miljöersättningar, kompensationsbidrag, kompetensutveckling, ekologisk produktion, projektstöd, Leader osv.

24 Sid 24 | Lantbrukarnas Riksförbund Tekniskt underlag •I stora drag finns dagens möjligheter kvar •Ej fullständig analys; LFA/kompensationsbidraget ännu ej utrett (utredning kommer 2013) •Det finns inget budgetförslag än •Ett stort antal förenklingar föreslås Utredning från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

25 Sid 25 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s remissvar LBP •Tryck mer på företagande! •Investeringsstöd viktigt! •Efterfrågestyrning! •Bra med förenklingar! •Brasklapp att vi inte sett helheten!

26 Sid 26 | Lantbrukarnas Riksförbund Riskhanteringsinstrument i LBP •Finansiering av försäkringspremier (växt- och skadedjur) •Uppbyggnad av gemensam fond •Inkomststabiliseringsverktyg •LRF: Bör inte hanteras inom CAP

27 Sid 27 | Lantbrukarnas Riksförbund Sammanfattning •Pelarstrukturen kvarstår •Utjämning av direktstöd •Grönare direktstöd, förgröning •Takbelopp direktstöd •Unga jordbrukare, småjordbruk •LFA/kompensationsbidrag •Kopplade stöd •Ny struktur i landsbygdsprogram


Ladda ner ppt "Framtida CAP 2014-2020 November 2012. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund CAP •CAP = Common Agriculture Policy eller ”Gemensamma Jordbrukspolitiken”"

Liknande presentationer


Google-annonser