Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språklig medvetenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språklig medvetenhet."— Presentationens avskrift:

1 Språklig medvetenhet

2 Språklig medvetenhet

3 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av Skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

4 Utvärdering Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap. 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 4 kap. 4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole och skolenhetsnivå.  Verksamhet ska ge barnen förutsättningar till att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan har ett kunskapsuppdrag och en omsorg plikt.

5 Analys - vad som behövs utvecklas
Tydliga och lämpliga mål Hur uppnår vi målen? Dagliga rutiner för lärande och omsorg Bedöma utvecklingsbehov Dokumentation Resultat och måluppfyllelse Utvärdering Följa upp Analysera Planera Genomföra

6 Vad är språklig medvetenhet?
En förståelse för hur språket är uppbyggt, vilka delar det består av och hur det används. Barn som har tidig språklig medvetenhet får lättare att lära sig läsa och skriva. Språklig medvetenhet tränas i förskolan och i förskoleklassen.

7 Hur tränar man språklig medvetenhet?

8 Hur barnets språk utvecklas under det här året?

9 Språklekar Genom att leka med rim och ramsor blir barnen medvetna om ordens och meningarnas olika beståndsdelar. Samtidigt tränas uttal av olika ljud.

10 Bokstäver Många barn tycker det är roligt med bokstäver och känner sig stolta när de kan bokstäverna. Leka ”Jag ser något som börjar på…” Färglägga bokstäver. Leta namnlappar.

11 Berättelser Läsa sagor. Hitta på egna sagor.
Hitta på sagor tillsammans – pedagogen börjar och barnen fyller på med varsin mening.

12 Memoryspel Genom att spela memoryspel där ena kortet är en bild och den andra är ett ord lär sig barnen att känna igen vissa ordbilder. Finns som kort eller i digital form för dator eller läsplatta.

13 Öva stavelser Träna stavelser genom att klappa händerna för varje stavelse: Jag-he-ter- An-na-Vad-he-ter-du? Ökar barnets förståelse för ordens uppbyggnad.

14 Sammansatta ord Leka med sammansatta ord. Skriv lappar med ”polis”, ”bil”, ”hund” och ”leksak” och låt barnen sätta ihop i olika kombinationer. Ökar förståelsen för ordens uppbyggnad.

15 Meningar Plocka ihop meningar. Klipp ut lappar med olika ord på och låt barnen sätta ihop enkla meningar. Ökar förståelsen för meningens uppbyggnad.


Ladda ner ppt "Språklig medvetenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser