Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

…och hur kan vi använda det? …och få ut det till andra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "…och hur kan vi använda det? …och få ut det till andra?"— Presentationens avskrift:

0 BILENS (transporternas) Klimatpåverkan…!
Välkomna klimatpiloter!!!

1 …och hur kan vi använda det? …och få ut det till andra?
Klimatpiloterna VAD LÄRDE VI OSS FÖRRA GÅNGEN? …och hur kan vi använda det? …och få ut det till andra?

2 DISKUSSION ….om Uppdragen. Vad har ni valt? Ska vi gruppera fler uppdrag?

3 TRAFIKENS MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN 2012 OCH VÅRA UTMANINGAR…

4 BILENS Klimatpåverkan
Transporternas energianvändning domineras av fossila bränslen. Våra Svenska inhemska transporter svarar i dag för 35% av växthusgasutsläppen. (Om man lägger till utrikestransporter - sjö/flyg- så är siffran 43%!). Vägtrafiken svarar för 94% av utsläppen! På 10 år har dessa utsläpp ökat med 7%.

5 BILENS Klimatpåverkan
En del hopp finns dock…! + Långväga godstransportarbetet flyttas (sakta) över till järnväg. + Fler och fler går och cyklar till/från bostad och arbete. + Förnybara bränslen och effektivare enrgianvändning kommer i bilarna. + Fler kommuner ”vaknar” över luftmiljön. + Elbilen kommer, om än långsamt. Men det tar tid att vända ett ”väldigt oceanskepp” på rätt kurs…

6 BILENS Klimatpåverkan
Visste du? Att Sveriges befolkning i dag förflyttar sig nära mil/dag… 2/3-delar av dessa mil görs i bil… (vi har fortf. Europas äldsta och största bilar) 50% av alla bilresor är under 5 km, oftast bara 3 km. De första 5 km är bilens utsläpp 35-60% högre än snittet… Nära 9 av 10 bilresor sker med ensam förare… 7% av resorna (överst här) sker med tåg, 6% med buss och hela 12% med flyg…

7 BILENS Klimatpåverkan
När vi bränner kol, olja, naturgas och andra fossila bränslen frigörs koldioxid, som legat bunden i jordskorpan, och förs upp i atmosfären. Koldioxiden är den viktigaste växthusgasen (mest omfattande och har därmed störst påverkan) för klimatet och ger en ökad växthuseffekt. Nästan 1/3 av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, arbetsmaskiner, bilar och mc/moped etc).

8 BILENS Klimatpåverkan
Bilen, Bostaden och Biffen är våra stora klimatBovar… BILENs (= all vägtrafiks) klimatpåverkan är den som bedöms som SVÅRAST att åtgärda därför att DIN ”bekvämlighet och frihet måste begränsas” då…! Se bara på bensinprisdebatten…

9 BILENS Klimatpåverkan
Sedan 1970 har persontransporterna ökat med 70% Om nuv. trenden håller i sig ökar den med ytterligare 20% fram till 2020…! Miljöbilarna* är bara på ”krypstadiet”… Miljöbil drivs med fordonsgas (max 9,7 kbm/10 mil), etanol (E85, max 9,2 l/10 mil) eller bensin- o dieseldrivna (med partikelfilter) fordon som släpper max 120 g koldioxid/km – ca 5 lit/10mil + alla måste tillhöra ”miljöklass 2005”.

10 BILENS Klimatpåverkan
HANDFASTA RÅD: Lämna bilen hemma ibland. Åk kollektivt, cykla eller/och gå! (du behöver motionen oxå!) Kör sparsamt när du måste – Lär Ecodriving! Använd motorvärmare innan start på vintern! Åk tillsammans – eller köp miljöbil ihop (inte dyrare än dieselbil!) Gå med i en bilpool – förnuftigt och billigt för helgen och inköpsresan, men ännu inte för pendlingsbehovet… Medelbilen kostar dig minst kr/år. Du kan använda dom till MYCKET annat!

11 BILENS Klimatpåverkan
HUR LÄGGER VI OM DINA o MINA! transportvanor ????

12 HUR PÅVERKAR VI ANDRA???

13 INPUT FRÅN ER … om KLIMATDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2013 (Lena Nätt)

14 VIP-kort från Länstrafiken!!! – Grattis!
-- Enkäten, fram till nu… Uppdragen – vad har ni valt? Ecodriving! – 8 okt kl – Anmälan till Stina Energikväll – 18/10 Energicentrum A6, Kerstin Torsvik KVV 8/11, samåkn kl från______ Ta gärna med er ngn vid träffarna!


Ladda ner ppt "…och hur kan vi använda det? …och få ut det till andra?"

Liknande presentationer


Google-annonser