Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 1 SIGHT FIRST II.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 1 SIGHT FIRST II."— Presentationens avskrift:

1 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 1 SIGHT FIRST II

2 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 2 LEJONENS PROGRAM NR 1 Synvård - historia ”Jag vädjar till er Lions, ni som har er syn och hörsel i behåll, ni som är starka och modiga och goda. Vill ni inte bli de blindas riddare i detta korståg mot mörkret?” Helen Keller (1925) … och lejonen ville. Vi ser resultaten bl.a. i Den vita käppen (lion George Bonham) Skolning av ledarhundar 5 000 000 st glasögonpar till u-länderna årligen 600 000 årliga glaukomscreeningar 20 000 hornhinnetransplantationer årligen Läsapparater, punktskriftapparater, hjälpmedel för tusentals behövande

3 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 3 LEJONENS PROGRAM NR 1 World Health Organization År 1989 … Världshälsoorganisationen (WHO) sammankallade representanter för Lions- och Rotary-organisationerna till underhandlingar och bad dem som starka frivilligorganisationer välja en sjukdom vars bekämpande de som frivilligorganisation (NGO) skulle ta på sitt program. Rotary : POLIO+ Lions:SYNVÅRD

4 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 4 SIGHT FIRST I (1990-1994)

5 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 5 SIGHT FIRST I (1990-1994) Insamlingsresultatet i hela världen 144 000 000 USD. Placeringarna inbringade +56 000 000 = 200 000 000 USD. I Finland 7,8 mmk. Enligt nuvarande kurs 1 700 000 USD (under värsta depressionsperioden)

6 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 6 * 185 000 000 USD har beviljats i anslag för synvårdsprojekt * Minskat antalet blinda med 15 miljoner (52 --> 37 miljoner). * Ordnat med 65 miljoner behandlingar av flodblindhet (á 1 $). * 4,6 starrpatienter har fått synen tillbaka. * 13 886 ögonläkare, sjukskötare och annan personal som arbetar med synvård har fått utbildning * Mer än 100 miljoner människor har fått bättre synvård * Förverkligat sammanlagt 724 projekt i 86 länder * Byggt eller utvidgat 258 ögonsjukhus/ -kliniker * Förnyat utrustningen vid 314 syncentraler. SIGHT FIRST I (1990-1994)

7 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 7 * Lions blivit känd som ledande kraft runtom i världen då det gäller synvård. * Avlägsnat grå starr som ett hot mot fölkhälsan i flera länder. * Flodblindhet har nästan helt eliminerats i Syd-Amerika. * Stark medverkan från regeringsorgan i kampen mot blindhet. * WHO och andra internationella organisationer ser synvården som en viktig offentlig hälsovårdsangelägenhet. SIGHT FIRST I (1990-1994) RESULTAT:

8 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 8 SIGHT FIRST II 2005-2008 VARFÖR BEHÖVS KAMPANJEN

9 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 9 Hot mot synen Jordens befolkning växer! (från 6 miljarder till 8 miljarder år 2020) Jordens befolkning blir äldre! (1 miljard över 45 år till 2 miljarder år 2020)

10 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 10 Ögonsjukdomar - nuläget I världen finns 37 miljoner blinda och 124 miljoner med nedsatt syn. Experter förutspår att siffrorna kommer att fördubblas till år 2020 ifall vi ingenting gör.

11 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 11 SIGHT FIRST II 2005-2008 MÅLEN

12 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 12 SIGHT FIRST II Tre mål Finansiera 2 miljoner gråstarroperationer Öka utbildningen av ögonläkare vid Lions ögonutbildningscenter Utbilda minst 10 000 personer som arbetar med synvård Öka insatserna för att få trakom under kontroll i från fem till femton länder Ge 12-15 miljoner människor behandling mot flodblindhet MÅL I: Att om möjligt eliminera och få onödig blindhet under kontroll

13 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 13 SIGHT FIRST II Tre mål 1.Utbilda hundratals experter på synsvaghet vid regionala utbildningskurser i målområden 2.Upprätta 30 lionkliniker för 10-20 miljoner människor och upprätta 50-100 mottagningar på redan befintliga Lions ögonkliniker. 3.Upprätta 20 ögonkliniker för barn i 20 u-länder. 4.Utveckla program för screening och glasögondistribution som når tiotals miljoner. 5.Upprätta 75-100 center för insamling och distribution av glasögon där behoven är som störst. 6.Under de kommande 15 åren utbilda flera tusen experter som arbeta med syngranskning och korrigering av brytningsfel. MÅL II: Kampen mot nya hot

14 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 14 SIGHT FIRST II Tre Mål 1.Upprätta 400 skolningsprogram riktad till blinda barns föräldrar med tidig diagnos och god rehabilitering som mål. 2.Utvidga 20 regionala utbildningscenter på universitet i u- länder med utrustning/material för punktskrift och stor skrift. 3.Stöda forskning vid Lions synvårdscenter med upp till 200 000 USD/år (centret bör stå för en lika stor del). 4.6 miljoner USD till utveckling av ”Open Eyes”-programmet (i samarbete med Special Olympics) och erbjuda synkontroll för 100 000 utvecklingsstörda. 5.Stöda Lions mobila ögonkliniker för insatser bland fattiga i storstäder. MÅL III: Tilläggsutmaningen ”Syn till alla” (50 milj. USD)

15 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 15 SIGHT FIRST II 2005-2008 PRODUKTER

16 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 16 DONATIONER I SAMBAND MED BEMÄRKELSEDAGAR 1.Idén är att man styr födelsedags- och och andra uppvaktnigar till att ges som en ”gåva för synen” genom att samla in donationer till Sight First II. 2.Bemärkelsedagsfiraren får själv som minne Melvin Jones Fellowship eller Progressive Melvin Jones Fellowship (diamanter). 3.Klubben hjälper till genom att skriva brev, meddela bankkonto och genom att göra en donatorlista. 4.Klubben gör anhållan om Melvin Jones Fellowship eller Progressive Melvin Jones Fellowship. Tack! Ett varmt tack för uppvaktningen på min bemärkelsedag. Ditt stöd för att eliminera blindhet i världen gläder mig speciellt. Insamlingen i anslutning till bemärkelsedagen inbringade en summa på €, som jag har överfört till Campaign SightFirst II kontot.

17 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 17 MELVIN JONES FELLOWSHIP

18 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 18 MODELLKLUBBAR MODELLKLUBBAR I FINLAND

19 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 19 MODELLKLUBBAR MODELLKLUBBENS MÅL

20 1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 20 Vi hjälper …. Med hundra dollar … … bevarar vi 10 personers syn i Afrika genom trakomoperationer. … hjälper vi 5 åldringar i Indien att se genom starroperationer. … eliminerar vi faran för flodblindhet för 20 personer under ett års tid i Latin-Amerika.


Ladda ner ppt "1.3.2006 Sight First II Varför Sight First? PID Harri Ala-Kulju 1 SIGHT FIRST II."

Liknande presentationer


Google-annonser