Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar Tillväxt Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar Tillväxt Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar Tillväxt Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012

2 TYRÉNS PÅ 2 MINUTER Grundades 1942 av visionären Sven Tyrén Tyréns sysselsätter drygt 1 200 medarbetare på ett 20-tal platser i landet. Omsättningen 2011 var drygt 1 130 MSEK År 2011 satsades 20 MSEK på FoU VD för Tyréns är Ulrika Francke

3 Tyréns är ett av Sveriges ledande konsult- företag inom samhällsbyggnad med omkring 1200 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. OM TYRÉNS

4 VÅRA MARKNADER INFRASTRUKTUR KLIMAT & MILJÖ BYGGNADER VATTEN INDUSTRISAMHÄLLSPLANERING

5 Resurserna är ojämnt fördelade: 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna

6 Mål för Sveriges regionala utveckling samt Mål för Sveriges klimat- och energipolitik Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Europas strategi för smart och hållbar tillväxt "Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft". Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är: att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990 att energieffektiviteten ökas med 20 procent

7 "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Brundtland kommissionen

8 HÅLLBAR TILLVÄXT – vad är det då? Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått Ekonomi (från gr. oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.gr. resurserknapphet

9 “ The world we have created today as a result of our thinking thus far has problems which cannot be solved by thinking the way we thought when we created them.”

10 Övergripande inriktningar SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat

11 Ny organisation av forskning och utbildning – att förstå hur saker och ting hänger ihop! Stark prioritet: Bredda ekonomutbildningen och reformera ekonomins ramverk: - Gift ihop ekonomi och ekologi – Grön Ekonomi - Ge Naturkapital + ekosystemtjänster ett värde - Nya indikatorer för att mäta välfärd och livskvalitet -Fokus på energi- och resurseffektivitet; Sänk skatten på arbete och höj den på uttag av knappa resurser -Nya affärsmodeller – funktionsförsäljning istället för produktförsäljning -Finanssektorn måste ta höjd för klimat- och miljörisker SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraf t Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutvecklin g Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat

12 Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinerare, som bin och humlor. Vad skulle hända om denna ekosystemtjänst inte längre fungerade? Konsekvenserna är svåra att överblicka, men de ekonomiska kostnaderna skulle bli enorma. Bara i Sverige beräknas det ekonomiska värdet av binas pollineringstjänster till två-trehundra miljarder kronor

13 Från produktförsäljning till funktionsförsäljning Fokus på användningen, ej produktionen; internaliserar risk och avfall; ökar livslängden Återbruk, återvinning och rekonditionering Skapar nya jobb lokalt SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraf t Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutvecklin g Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat Effektivare resursanvändning

14 Exempel på funktionsförsäljning – ny affärsmodeller Rolls Royce hyr ut jetmotorer Xerox offererar kopieringstjänster Michelin hyr ut bildäck Interface hyr ut heltäckningsmattor I samtliga dessa fall har användningen av energi, CO2 o material reducerats kraftigt Nu har turen kommit till B2C (Business-Consumer) – datorer, mobiler, bilar, hushållsmaskiner, textilier

15 Nyckelfrågor på läns- och kommunnivå för att skapa Hållbar Tillväxt Generell utmaning: Transformativa förändringar= lösningar som bidrar till minst 80% mindre resursanvändning och CO2 utsläpp. Det handlar om lösningar som ofta tillhandahåller en service eller en funktion på ett nytt, alternativt sätt än vad som konventionellt var meningen från början. Energiförsörjningen Markanvändningen Transporter Bostäder och lokaler Avfall och restprodukter Konsumtionsmönster Utbildning Offentlig upphandling Instrument: Översiktsplaner LOU

16 Tack för mig! Malin Lagerwall 010-452 32 41 malin.lagerwall@tyrens.se malin.lagerwall@tyrens.se


Ladda ner ppt "Hållbar Tillväxt Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser