Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katt och kvalster – risk eller frisk? Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och med dr Astrid Lindgrens barnsjukhus Institutionen för Medicinsk Epidemiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katt och kvalster – risk eller frisk? Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och med dr Astrid Lindgrens barnsjukhus Institutionen för Medicinsk Epidemiologi."— Presentationens avskrift:

1 Katt och kvalster – risk eller frisk? Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och med dr Astrid Lindgrens barnsjukhus Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

2 2 Vad jag ska prata om  Katt  Kvalster  Risk eller frisk?  Primär- och sekundär prevention

3 3 Katt och kvalster Kattallergen (Fel d 1)Kvalsterallergen (Der p1, Der f 1)Protein Produceras i saliv- och spottkörtlarProduceras från avföringen Binder till små luftburna partiklarBinder till större partiklar

4 4 Orsakssamband Allergen Sensibilisering Astma

5 5  Randomiserad kontrolled studie Intervention för att studera hur kvalsterallergen kostens fria fettsyror katt påverkar astma och allergisk sjukdom hos riskbarn  Selektionskriterier Mor, far eller syskon med astma Ingen katt i hemmet Childhood Asthma Prevention Study

6 6 1 år2 år3 år4 år5 årFödelse Hembesök frågeformulär symptom exponeringar; husdjur, rökning compliance n=616 Undersökning Prick test Spirometri NO n=550n=530n=515 Kostenkäter Weighed food record 18 månader Food frequency questionnaire 3 år Studiedesign

7 7 Randomisering Aktiv kvalster Aktiv kost Aktiv kvalster Kontroll kost Kontroll kvalster Aktiv kost Kontroll kvalster Kontroll kost

8 8 Allergen avoidance hypothesis ”Kvalster är farligt” Aktiva gruppen:  Madrass-skydd  Acaricider  Från födelsen till 5 års ålder Aktiv och kontrollgrupp:  Vanliga vädringsråd

9 9 61% 54% Kvalster allergen 1 10 100 0102030405060 Månader Der p I (  g/g) Kontroll Aktiv

10 10 Kvalsterintervention vid 5 års ålder 0 10 20 30 40 50 60 Probable current asthma Frequent episodic wheeze Any recent wheeze Persistent wheeze Cough without colds Atopy (+SPT)HDM allergy Procent Kontroll Aktiv JACI 2006; 118:53-61

11 11 * * ** * P < 0.05 Kvalsterintervention vid 5 års ålder 0 10 20 30 40 50 Hx itchy rashFlex eczema on exam Dr diag. EczemaVisit Dr, ED or hosp 12 mon Used steroid cream 12 mon Used emollient cream 12 mon Procent Kontroll Aktiv JACI 2006; 118:53-61

12 12 Andra studier på reduktion av kvalster från födelsen LocationInterventionsAssessment Age Asthma and Eczema OutcomesAtopy Outcomes SydneyHDM avoid5 yearsNo effect on asthma. Increase in eczema No effect CanadaMultifaceted intervention 7 yearsReduced dr dx asthma (RR 0.44). No effect on AHR No effect Isle of WightFood and HDM allergen avoidance 8 yearsReduced nocturnal cough (RR 0.43). Trends for wheeze Reduced atopy (RR 0.43) ManchesterHDM avoid3 yearsNo effect on asthma or eczemaIncreased atopy (RR 1.61) Vienna, Isle of Wight, Freiburg Food and HDM allergen avoid 2 yearsNo effect on asthma or eczemaNo effect NetherlandsHDM avoid2 yearsNo effect of wheeze or eczemaNo effect

13 13 Kvalsterexponering och sjukdom vid 5 år 0 10 20 30 40 50 60 70 AtopiHDM atopiAstmaWheeze Prevalence of outcomes % X 2 =7.1 P=0.13 X 2 =10.9 P=0.03 X 2 =18.1 P=0.001 X 2 =4.7 P=0.32 Prevalens av utfall; quintile för time-weighted koncentration av kvalster allergen över 0- 5 års ålder. Cut points för quintilerna var 3.48, 7.78, 13.51 och 23.40 µg Der p 1 / gm damm. JACI 2008; 122:114-18

14 14

15 Fel d 1 ng/m3 0.01 0.1 1 10 100 Hem utan katter Hem med katter Klasser med många kattägare (>25%) Klasser med få kattägare (<10%) Icke-kattägares klassrum Luftburet kattallergen

16 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 MORNING PEF week 2week 3 < 18% cat > 18% cat -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 ß-AGONIST, DAILY DOSE week 2week 3 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 STEROIDS, DAILY DOSE week 2week 3 ASTHMA SYMPTOMS -2 -1,5 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 week 2 week 3

17 17 ärftlighet + ärftlighet - katthundkatthund -+-+-+-+ sjukdom Randomiserad kontrollerad studie?!

18 18 Sammanfattning  Katt  Kvalster  Risk eller frisk?  Primär- och sekundär prevention Tack!


Ladda ner ppt "Katt och kvalster – risk eller frisk? Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och med dr Astrid Lindgrens barnsjukhus Institutionen för Medicinsk Epidemiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser