Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakologi Koagulation och antikoagulantia Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakologi Koagulation och antikoagulantia Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Farmakologi Koagulation och antikoagulantia Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet

2 Tromboemboliska sjukdomar Trombos –Trombocyter (TC) i blodet aggregerar och bildar trombmassa (klumpar) som kan hindra blodflödet Embolus –Trombmassa som lossnar och far runt i cirkulationen och som fastnar när kärlen blir för små.

3 Riskökning beror på Försämrat flöde –Tex på lässidan av en venklaff –dåligt eller obefintligt blodflöde Förändringar i kärlvägg Förändringar av blodets sammansättning

4 Skadat blodkärl Antikoagulantia Fibrinolytika Trombocythämmare

5 Olika behandlingar av tromboemboliska sjukdomar Antikoagulantia –Reducerar koagulationsförmåga Trombocytaggregationshämmare –Minskar trombocytaktivering och adhesion Fibrinolytika –Ökad nedbrytning (spjälkning) av fibrin

6 Antikoagulantia: minskar fibrinbildning Hepariner –binder antitrombin III  trombininaktivering och hämning av flera koagulationsfktorer  minskad trombosbildning Vitamin K-antagonister –Warfarin –Hämmar bildning av faktor II, VII, IX, X protrombin trombin fibrinogen fibrin Antitrombin III och heparin Xa (Stabilt koagel bildas) Warfarin Koagulationsfaktorer i koagulationskaskaden XIIa, XIa, IXa, Warfarin Röda pilar = hämning IX, X, VII

7 Olika typer av heparin Ofraktionerat heparin – standardheparin –Stor molekyl Lågmolekylärt heparin = LMH –Liten molekyl –Har högre biotillgänglighet än standardheparin

8 Vit K-antagonisten Warfarin (Waran) Hämmar syntes av vissa koagulationsfaktorer som kräver vit K för bildning –Effekt efter 5-7 dagar Hämmar bildning av protein C och S –Ökad trombosbildning efter 5-7 timmar

9 Biverkningar av antikoagulantia Heparin (smalt terapeutiskt index) –standardheparin: Ökad blödningsrisk vid för hög dosering –Lågmolekylärt heparin: doseras/kg kroppsvikt och blödningstiden behöver ej kontrolleras –Kan minska antalet trombocyter och ge osteoporos (risken mindre med LMH)

10 Biverkningar av antikoagulantia forts. Warfarin –Blödning från näsa, tandkött, mage- tarm, urinvägar och hud ökar –Allvarlig blödning(inklusive hjärnblödning) hos 2-5% –Allvarligare biverkningar vanligare hos äldre

11 Antikoagulantia används bl.a. vid Djup ventrombos Lungemboli Arteriell tromboemboli Efter hjärtklaffoperation Inför konvertering av förmaksflimmer Kroniskt förmaksflimmer Maligna sjukdomar

12 Används också i Profylaktiskt efter operation –Efter ortopediskt ingrepp av större fraktur –Operationstid mer än 90 min –P-piller som inte har satts ut minst en månad innan op. –Tidigare tromboembolism –Övervikt BMI >30 –Maligna sjukdomar –mm Patient som immobiliserats och som har känd koagulationsrubbning

13 Generiska namn (antikoagulantia) Vitamin K- antagonister –Warfarin Waran Heparingruppen –Standard- Heparin Heparin-Leo –Lågmolekylärt heparin Dalteparin (Fragmin) Enoxaparin (Klexane) Tinzaparin (Innohep)

14 Andra antitrombotiska läkemedel Trombinhämmare –Argatroban Novastan –Lepirudin Refludan –Dabigatran Pradaxa

15 Aktiverad faktor Xa-hämmare Fondaparinux –Arixtra Den antitrombotiska effekten är antitrombin III (ATIII)- medierad selektiv hämning av faktor Xa. Rivaroxaban –Xarelto Hämning av faktor Xa avbryter den inre och yttre vägen för blodkoagulationskaskaden Rivaroxaban hämmar inte trombin (aktiverad faktor II) och ingen effekt på trombocyterna har påvisats.

16 Verkningsmekanism: Trombocythämning COX-hämmare –Acetylsalicylsyra (ASA) ADP-rec blockare –Klopidogrel (Plavix) –Tiklopidin (Ticlid) Glykoprotein IIb/IIIa- rec hämmare –Abciximab (Reopro) –Eptifibatid (Integrilin) Dipyridamol (Persantin) TXA 2 Trombocyt aktiverar ASA COX klopidogrel tiklopidin dipyridamol  [cAMP] ökar  Svårare att aktivera TC ADP GP IIb/IIIa receptor

17 Trombocythämmare används bl.a. vid –Proppförebyggande vid instabil angina –Stroke orsakat av emboli –TIA –Efter hjärtinfarkt –Vid typ 2 diabetes och hypertension (riskpatienter)

18 Biverkningar av trombocythämmare ASA –Risk för blödning –Blödning från magsäcksslemhinnan, illamående och uppkastning –Allergiska hudreaktioner –Njurskada

19 Klopidogrel –Blödning (låg risk) –GI-besvär- dyspepsi magsmärtor, diarré –Huvudvärk, yrsel –Klåda Biverkningar av trombocythämmare

20 Tiklopidin –Näsblod och postoperativa blödningar, –GI- besvär inklusive diarré och illamående. –Hudutslag, ofta med klåda. –Förhöjda leverfunktionsprover. –Ökning av serumkolesterol (med 8–10%) utan förändring av HDL/LDL kvot. Biverkningar av trombocythämmare

21 Biverkningar för trombocythämmare Abciximab –blödning –smärta i rygg och bröst –Hypotoni –Illamående, kräkningar, huvudvärk, –bradykardi –feber (pyrexi) –smärta på punktionsstället –trombocytopeni. Integrilin –blödning

22 Dipyridamol –GI-biverkningar –Myalgi –Yrsel och huvudvärk –Flush, hypotension och takykardi –Överkänslighetsreaktioner såsom klåda urtikaria och bronkspasm Biverkningar av trombocythämmare

23 Fibrinolytika Spjälkar fibrin via plasminogenaktivering Generiska namn –Streptokinas - Streptase –Alteplas - Actilyse

24 Fibrinolytika Används vid Akut hjärtinfarkt Lungemboli Djup ventrombos (i enstaka fall) Perifer arteriell tromboembolism

25 Biverkningar Blödningar Hypotension Allergiska reaktioner

26 Läkemedel vid riklig menstruation Tranexamsyra (Cyklo-f) –Hämmar bildning av plasmin från plasminogen Kontraindikation –Aktiv tromboembolisk sjukdom Biverkningar: GI: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor. CNS: Huvudvärk, yrsel.

27 Anemier ”blodbrist” eller hemoglobinbrist Olika gränsvärden hos kvinnor 115-120 g/l och män ca 130 g/l Sänkt förmåga att transportera syre

28 Erytropoes = bildning av erytrocyter EPO från njurarna stimulerar benmärgens erytropoes Ämnen som behövs för syntes är –Järn –Vit B12 –folsyra

29 Olika anemier Järnbrist anemi –Brist på järn, dålig Hb-syntes Megaloblastanemi (stora erytrocyter i benmärgen) –Brist på folsyra eller vit B 12 Perniciös anemi –Autoimmun sjukdom som drabbar parietalceller som syntetiserar intrinsic factor

30 Fler anemier Hemolytisk anemi –Erytrocyter bryts ner snabbare än normalt. Aplastisk anemi –Benmärgens produkton av erytrocyter är försämrad. Behandlas med glukokortikoider, anabola steroider benmärgstransplantation eller blodtransfusion Polycytemi (ingen anemi) –För mycket erytrocyter som ger högt hematokritväde. Kan orsaka hjärtsvikt. Kan förekomma sekundärt till sjukdomar som medför dålig syresättning - hypoxisk hjärt-lungsjukom eller vistelse på hög höjd tex.

31 Olika prover avspeglar järnbrist Lågt serumjärn Högt TIBC (total ironbinding capacity) Lågt ferritin (lagringsform) Brist på hemosiderin (lagringsform) i benmärgsprov

32 Folsyra och Vit B12 Båda är kofaktorer i DNA syntesen och krävs för att celler ska delas Brist ses hos –Kroniska alkoholister –Patienter som genomgått ventrikeloperation –Patienter som behandlats långvarigt med protonpumpshämmare (Ex Losec)

33 Behandling av anemier Järnbrist anemi –Järn Fe 2+ Anemi orsakad av folsyrabrist eller vit B 12 brist –Folsyratillskott tillsammans med vit B 12 Perniciös anemi –Vit B 12

34 Biverkningar Järn –Opstipation –Diarré –Illamående –Magsmärtor –Tänk på att upptaget av järn minskar när man dricker te, kaffe, mjölk, tetracykliner och syraneutraliserande läkemedel –underlättas tillsammans med vit. C

35 Generiska namn: Erytropoietin 2-värt järn 3-värt järn Järn-folsyra-multivitaminer Folsyra Vit B12


Ladda ner ppt "Farmakologi Koagulation och antikoagulantia Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser