Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© ABB Group November 23, 2014 | Slide 1 Nya ställverksnormer IEC 61 439-x serien Christer Åström, LPLS/SE,FIE:s årsmöte, Stockholm 2011-04-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© ABB Group November 23, 2014 | Slide 1 Nya ställverksnormer IEC 61 439-x serien Christer Åström, LPLS/SE,FIE:s årsmöte, Stockholm 2011-04-06."— Presentationens avskrift:

1 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 1 Nya ställverksnormer IEC x serien Christer Åström, LPLS/SE,FIE:s årsmöte, Stockholm

2 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 2 Nya IEC-normerna IEC x  Christer Åström  Sekreterare i SEK TK 17D, Kopplingsutrustningar för spänningar högst 1 kV  Sveriges representant i IEC TC 17D  Deltagare i arbetsgruppen MT 11 (Maintenance Team) i TC 17D.  Arbetsgruppen ansvarar för  Övergripande IEC serien  IEC/TR (Guide)  IEC (Allmänt)  IEC (Power switchgears)  IEC (Temperaturstegring)  IEC (Kortslutningshållfasthet)  IEC (Ljusbågsprov)

3 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 3 Nya IEC-normerna IEC x Varför en ny serie ?  Man ville komma ifrån begreppen TTA och PTTA  Dessa har felaktigt blivit begrepp för två skilda kvalitetsnivåer  Var ursprungligen tänkt som två alternativa sätt att verifiera en kopplingsutrustning  Man ville likforma serien med apparatsidans IEC 947-serie  Arbetet med den nya serien pågick under drygt 10 år innan den första standarden publicerades 2009.

4 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 4 Framtidssäkra ställverk Vad förväntar sig kunden av ställverk som köps idag ?  Lång livslängd  Kvalitet och hållfasthet  Hög tillgänglighet  Personsäkerhet  Service och underhåll  Utbytesdelar/grupper  Möjlighet att bygga om/bygga ut  I möjligaste mån uppfylla kommande standarder/krav  Att leverantören finns kvar

5 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 5 ABB:s ställverk, sammanställning TypLanseradesUpphörde  VMG Mitten av sextiotalet1988  Center  Center  Center  Center 1600/MNS Light1997  MNS (1973)  MNS iS2005

6 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 6 Aktuell livscykelstatus för ABB:s lågspänningsställverk Center och MNS

7 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 7 Produktutveckling Varför produktutvecklingar vi ?  ”Underhåll”, apparatbyten etc  Marknadskrav  Ny teknik  Konkurrenter  Normer och standarder

8 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 8 Nya IEC-normerna IEC x  Följande standarder finns/kommer att finnas i IEC serien.  IEC/TR ”Users Guide” En handbok som behandlar samtliga standarder i serien ur kundens/användarens perspektiv (Utgiven)  IEC ”General rules” (Utgiven)  IEC ”Power switchgear and controlgear ASSEMBLIES” (Utgiven)  IEC ”Distribution boards” (kapslade centraler) ( )  IEC ”ASSEMBLIES for construction sites” (Byggplatscentraler) ( )  IEC ”ASSEMBLIES for power distribution” (Kabelskåp) (Utgiven)  IEC ”Busbar trunking systems” ( )  IEC Marinas, camping sites etc ( )

9 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 9 Nya IEC-normerna IEC x

10 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 10 Nya IEC-normerna IEC x

11 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 11 Nya IEC-normerna IEC x

12 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 12 Nya IEC-normerna IEC x

13 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 13 Nya IEC-normerna IEC x

14 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 14 Översikt  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

15 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 15 Nya IEC-normerna IEC x  IEC och IEC gavs ut  Inkluderande några tillägg, främst kring EMC-frågor, har denna standard, utan negativa kommentarer, antagits som Europastandard.  Denna (EN-standarden) är sedan implementerad och gällande i Sverige, med benämningarna:  SS EN Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 1: Allmänt  SS EN Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän  Alla nationella standarder som ej är i överensstämmelse med denna standard skall upphöra att gälla senast 60 månader efter utgivningen av denna IEC-standard ( ). SS EN kan därefter ej åberopas.  Arbetet med utgåva 2 pågår för fullt och denna beräknas ges ut i september.

16 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 16  Tidplan IEC IEC IEC IEC Y IEC Del1, +5 år Överlappning IEC Z IEC X Utgiven som IEC 4. Struktur i den nya IEC Del x, +3 år Överlappning

17 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 17 Översikt  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. Grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

18 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 18 IEC = EN = SS-EN , Kopplingsutrustningar för högst 1000 V AC eller 1500 V DC – Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän Varför SS-EN ”Kontraktet” mellan tillverkare och användare. Möjliggöra och underlätta fri handel (speciellt inom EU/EES). Förse projektörer, konstruktörer och köpare med tydlig grund för specificering av kopplingsutrustningar. En produktstandard för kopplingsutrustningar, dvs specificera säkerhetskrav, fastställa definitioner, driftförhållanden, utförandekrav, märkdata, provningar och etablera god elsäkerhetsteknisk praxis. CE-märkning

19 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Varför behöver vi normer? Vad som blev driftsatt Vad kunden egentligen behövdeVad programhandlingarna specificeradeVad leverantören offererade Vad som blev uppställt Vad som blev levererat

20 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 20 Historik  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. Grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

21 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 21 Del 5 “Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places – Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks ” (kabelskåp) Del 5 “Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places – Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks ” (kabelskåp) 3. Den aktuella EN IEC X Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning Del 4 „Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) “ (Bygg- arbetsplatser) Del 4 „Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) “ (Bygg- arbetsplatser) Del 3 “ Particular requirements for low- voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use. Distribution boards ” (Bostadscentraler) Del 3 “ Particular requirements for low- voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use. Distribution boards ” (Bostadscentraler) Del 2 “Particular requirements for busbar trunking systems (busways)” (Skenbryggor) Del 2 “Particular requirements for busbar trunking systems (busways)” (Skenbryggor) Del 1 “Typprovade och delvis typprovade utrustningar” Del 1 “Typprovade och delvis typprovade utrustningar”

22 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Den aktuella EN Användningsområde: EN gäller för „Fordringar på typprovade och delvis typprovade utrustningar“ för högst 1000VAC/1500 VDC Del 1 “Typprovade och delvis typprovade utrustningar” Del 1 “Typprovade och delvis typprovade utrustningar” 1.Allmänt 2.definitioner 3.Indelning av kopplingsutrustningar 4.Märkdata 5.Uppgifter om kopplingsutrustning 6.Driftförhållanden 7.Utföranden och uppbyggnad 8.Provning och kontroll 9.Bilagor

23 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 23 Historik  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. Grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

24 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 24 Del 6 “Busbar trunking systems” Del 6 “Busbar trunking systems” 4. Struktur i den nya EN IEC X Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning Del 5 “Assemblies for power distribution” Del 5 “Assemblies for power distribution” Del 4 “Assemblies for construction sites” Del 4 “Assemblies for construction sites” Del 3 “Distribution boards“ Del 3 “Distribution boards“ Del 0 “Specifiers Guide” för Lågspännings- ställverk Del 1 Allmänna Regler Del 2 “Power switchgear and controlgear assemblies”

25 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Struktur i den nya EN Del 0 Specifiers Guide för Lågspänningsställverk Del 1 Allmänna regler Del 2 till X Power switchgear and controlgear assemblies Del 2 till X Power switchgear and controlgear assemblies 1.Scope 2.Normative References 3.Terms and Definitions 4.Symbols and abbreviations 5.Interface characteristics 6.Information 7.Service Conditions 8.Constructional Requirements 9.Performance Requirements 10.Design Verification 11.Routine Verification 1.Scope 2.Normative References 3.Terms and Definitions 4.Symbols and abbreviations 5.Interface characteristics 6.Information 7.Service Conditions 8.Constructional Requirements 9.Performance Requirements 10.Design Verification 11.Routine Verification 201.Appendix 1.Scope 2.Normative References 3.Terms and definitions ………………………………….. 9.Protection of persons against electric shock in accordance with IEC Installation Environment 11.Installation Method 12.Storage and Handling 13.Operating Arrangements 14. Maintenance and Upgrade Capabilities 15. Current Carrying Capability 16.Protection against Fire and Explosion

26 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 26 Översikt  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. Grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

27 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 27 Översikt  Grundläggande ändringar mot IEC samt viktiga data att vara observant på

28 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN EN SerieEN Serie EN Typprovade och delvis typprovade utrustningar.. EN “Power switchgear and controlgear assemblies” Täcker även utrustningar som inte täcks av någon av de övriga produktstandarderna i serien Blandning av olika regler och krav i respektive del.Klar struktur analog med apparatnorm EN EN „Allmänna regler“ EN “Specifiers Guide” (teknisk rapport) Varje del är i sig komplett och går att använda enskiltVarje “undernorm” baseras på den “Gemensamma regler” (Del1) och innehåller endast de specifika tilläggsbestämmelserna för den speciella produkten Provning var typ av kombination: Delvis Typprovad eller Typprovad Tre alternativa metoder för verifiering: Prov, Beräkning, Konstruktionsregler Bilaga E Överenskommelser mellan kund och tillverkareBilaga C, Överenskommelser mellan kund och tillverkare (Mer omfattande, 53 punkter och mer detaljerat) Tekniska ändringar: Sammanlagringsfaktor, Temperaturstegring, Mekaniska egenskaper, Dimensionering av N- och PEN-skena

29 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN TN-C, TN-C-S TN-S, IT

30 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Två alternativa metoder för verifiering: TTA = Type Tested Assembly PTTA = Partially Type Tested Assembly Tre alternativa metoder för verifiering: Prov, Beräkning, Konstruktionsregler

31 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Om PTTA används är kraven på verifiering subjektiva och beroende på leverantörens kunskap och integritet Att vissa kopplingsutrustningar endast är delvis typprovade eller endast rutinprovade (lägre märkströmmar) är inte längre en möjlighet enligt IEC När man använder andra metoder än prov måste marginaler finnas för säkerställandet, ex komponenter skall märkas ner till 80 % av apparatens märkdata vid fri luft, om kretsen inte är temperaturstegringsprovad. Endast utrustningar t.o.m A får verifieras avseende temperaturstegringar via beräkning. Övriga skall verifieras via prov eller interpolering från annan provad lösning.

32 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 32 Temperaturstegring Ex på märkströmmar för ACB i kapsling Luftbrytare MärkströmIP 21IP 41IP 54 ACB 1800 A 600 A ACB A1200 A1150 A925 A ACB A1800 A1700 A1400 A ACB A2600 A2500 A2000 A ACB A3150 A3000 A2500 A ACB A4000 A3800 A3250 A ACB A4350 A4150 A3600 A

33 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 33 L L God kylning genom ventilation och termisk strålning I <400 A <800 A <3150 A L 1 m 2 m 3 m Anslutningskablar / Skenor : En-ledare PVC-isolerad Cu-ledare eller Cu-skena målad svart Enl IEC testas elapparater i det fria: Anslutningarna fungerar som kylflänsar Ingående apparaters märkströmmar Temperaturstegring

34 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 34 Att tänka på: Den märkström som står på apparatens märkskylt anger inte den märkström som gäller då den sitter i en kapsling. Förhöjning av kapslingsklassen från t.ex. IP21 till IP54 kostar inte mycket, men reduktionen av märkströmmarna kostar mycket. Ex. oftast en brytarstorlek större på ACB:s, extra skensystem etc. Temperaturstegring

35 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 35 Vid speciella krav på maximal temperaturstegring: Var tydlig med vad som avses; Max stegring/totaltemperatur Var skall detta gälla Vid vilken last Vilken omgivningstemperatur Temperaturstegring Begär provningsprotokoll, alternativt beräkningsredovisning

36 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 36 F- R- och W-grupper (avsnitt ) Borttagbar grupp, R Kan frånskiljas och inkopplas i huvudströmbanan under spänning. Två lägen: anslutet och borttaget läge. Kan vara nödvändigt att säkerställa att anslutning och frånskiljning ej sker under last. Utdragbar grupp, W Kan frånskiljas och inkopplas i huvudströmbanan under spänning. Tre lägen: Anslutet, frånskilt och frigjort läge (Test kan också vara ett fysiskt läge) Förregling som förhindrar att anslutning och frånskiljning sker under last. Fast grupp, F Får anslutas eller lossas endast i spänningslöst tillstånd Verktyg erfordras

37 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 37 F- R- och W-grupper (avsnitt ) Vad är detta F, R eller W ?

38 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 38 F- R- och W-grupper (avsnitt ) Borttagbar grupp, R Kan frånskiljas och inkopplas i huvudströmbanan under spänning. Två lägen: anslutet och borttaget läge. Kan vara nödvändigt att säkerställa att anslutning och frånskiljning ej sker under last. Fast grupp, F Får anslutas eller lossas endast i spänningslöst tillstånd Verktyg erfordras

39 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 39 Typ av elektrisk anslutning av funktionsenheter (anslutningsformer) (avsnitt 7.11) 2:a bokstaven betecknar anslutningstypen för utgående 3:e bokstaven betecknar anslutningstypen för manöverkretsen. 1:a bokstaven betecknar anslutningstypen för inkommande Bokstavskoder: F för fast anslutning D för frånskiljbar anslutning W för utdragbar anslutning Specificering av anslutningarna för ovanstående funktionsenhet: W,F,D

40 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN D2aD2a D2bD2b D2cD2c D2dD2d Section A Section B Section CSection D B1 800A [640A] A1 1600A [1600A] B2 400A [320A] B3 400A [320A] C1 630A [0A] C3 200A [160A] C4 200A [0A] C5 200A [0A] D1 400A [0A] D2 Incoming C2 200A [160A] D2a to D2d Each 100A [0A] [1600A][320A][0A] [1280A][320A][0A]  Översikt kring problematiken med sammanlagringsfaktor i den nya EN

41 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN  ABB erbjuder därtill en „intelligent“ och ännu säkrare Lösning med MNS iS  möjliggör temperaturövervakning online med „förvarningssystem“ Präzisions Messshunt (integriert in Abgangskontakt)  Motorskydd och lastövervakning genom enfasmätning av ström och spänning  Online temperatur mätning integrerad i utgångskontakten på gruppen  Genom hopkoppling mot DCS möjliggörs förvarning mot överhettning Precisionsmätshunt (integrerad i utgångskontakten)

42 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Utbyte av apparater: Avseende temperaturstegring får apparater endast bytas mot andra apparater, utan att ny verifiering utföres, om: Alternativ apparat har förlusteffekter lika med eller mindre än orginalapparaten Temperaturstegringen på alternativa apparatens uttag är lika med eller mindre än orginalapparatens utifrån att båda är provade enligt gällande apparatstandard.

43 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Utbyte av apparater: Avseende kortslutningshållfasthet får apparater endast bytas mot andra, utan att ny verifiering utföres, om: Alternativ apparat är av samma fabrikat som orginalapparaten Leverantören kan visa att apparaten i alla relevanta delar har samma prestanda eller bättre prestanda än orginalapparaten. OBS ! Kombinationer av apparater skall provas enligt gällande apparatnorm. Detta innebär exempelvis att apparater i startkopplare skall vara samprovade enligt IEC

44 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 44 Mekaniska funktioner ANM. För utdragbara enheter är en manöver en rörelse från driftläge till frånskilt läge och tillbaka till driftläge. Samtidigt skall de mekaniska förreglingar som har samband med dessa manövreringar provas. Detta prov skall inte göras på sådana komponenter som förut är typprovade förutsatt att deras funktion inte påverkats av inbyggnaden. För sådana komponenter för vilka typprovning erfordras provas den mekaniska funktionen efter inbyggnad. Antalet manövreringar: minst

45 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Mekanisk hållfasthet: Antal mekaniska manövreringar som skall klaras är 200 jämfört med 50 i IEC Exempelvis gäller detta utdragbara grupper som enligt nya Normen skall klara av att dras ut 200 gånger.

46 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Grundläggande ändringar mot EN Dimensionering av N- och PEN-skena: N-skena/kabel skall dimensioneras för samma ström som fasledarna för mindre än 16 mm2 och för minst 50 % av fasskenornas belastningsförmåga för >16 mm2. PEN-skena skall dimensioneras enligt samma regel som N-skena

47 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 47 Standard eller tillval ? Köper vi ny bil idag utan krockkudde ?

48 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 48 Standard eller tillval ? Ljusbågsprovning enl IEC 1641, Arc test IEC 1641 Enclosed low- voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under condition of arcing due to internal fault. Fortfarande ett frivilligt prov

49 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 49 Ljusbågsprovning enl IEC 1641, Arc test Syfte En person som står nära ställverket skall inte skadas av ljusbågen. Tygbitar av bomull Krav Tygbitarna skall inte ta eld Kapslingen skall fortfarande skydda (inga brännhål) Luckor stängda

50 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 50 Intern separation (inre uppdelning med skärmar eller avskärmare) Form 1-4 (Avsnitt 7.7) Separering av 1. skensystem 2. funktionsenheter 3. anslutningar för externa förbindningar. Krav: Skydd mot direkt beröring med farlig spänning i intilliggande funktionsenhet. Kapslingsklass min IP2X eller IPXXB Skydd mot inträngande av fasta främmande föremål i intilliggande funktionsenhet. Kapslingsklass min IP2X Syfte: Minimera risken att starta en ljusbåge. Ökad säkerhet vid underhålls- och servicearbeten (se starkströmsföreskrifterna. Avd C) Utbyggnad under spänning (se starkströmsföreskrifterna. Avd C)

51 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 51 Översikt  1. Införande  2. Varför behöver vi normer?  3. Den “aktuella“ EN  4. Struktur i den nya EN  5. Grundläggande ändringar mot EN  6. Provning och kontroll

52 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Provning och kontroll  Prover motsvarande den nya Standard :  Kap. 10 „Design verification“ (= Typprovning)  Kap. 11 „Routine verification“ (= Rutinprovning) Construction: 10.2 Strength of materials and parts 10.3 Degree of protection of enclosures 10.4 Clearances and creepage distances 10.5 Protection against electric shock and integrity of protective circuits 10.6 Incorporation of switching devices and components 10.7 Internal electrical circuits and connections 10.8 Terminals for external conductors Performance: 10.9 Dielectric properties Temperature rise Short-circuit withstand strength Electromagnetic compatibility Mechanical operation

53 © ABB Group November 23, 2014 | Slide Provning och kontroll Data att verifieraMöjliga verifieringsförfaranden Genom prov (mätning, interpolering, visuellt) BeräkningarKonstruktions-regler 10.3kapslingsklassJaNejJa 10.4Kryp- och luftavståndJa 10.6Inkoppling av apparaterNej Ja Hållspänning vid växelspännings-prov JaNej 10.10Temperatur-stegringJa Exempel på möjliga „design verification“ enligt bilaga D

54 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 54 Typprov 1. Temperaturstegring Ex på märkströmmar i samlingsskensystem Skensystem IP 21IP 41IP 54 Skensystem A1750 A1450 A Skensystem A2200 A1850 A Skensystem A3150 A2400 A Skensystem A3300 A2400 A Skensystem A3850 A2900 A Skensystem A6300 A3900 A

55 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 55 IEC ABB’s MNS-serie  ABB’s MNS-serie uppfyller med marginal de krav som finns fastställda I den nya IEC serien  ABB klarar högre krav än standardens där stor exponering förväntas samt specifika risker är detekterade. © BU 3101 Low Voltage Systems November 23, 2014 | Slide 55

56 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 56 IEC ABB’s globala kompetens  ABB’s globala kompetens  ABB har en unik position i avseende till de nya IEC standarderna då ABB är både ‘Original Manufacturer’ och the ‘Assembly Manufacturer’ i 30 länder worldwide.  Hur använda de nya standarderna: IEC avseende Lågspänningsställverk, har ersatts med följande två standarder:  IEC är en ren ‘generella regler’ standard  IEC gäller ‘power switchgear and control gear assemblies’ och är direkt applicerbar på MNS, MNS R & MNS iS portföljen © BU 3101 Low Voltage Systems November 23, 2014 | Slide 56

57 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 57 IEC Application © BU 3101 Low Voltage Systems November 23, 2014 | Slide 57

58 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 58 IEC Application © BU 3101 Low Voltage Systems November 23, 2014 | Slide 58

59 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 59 Nya IEC-normerna IEC x  Förändringar i -1 och -2 Ed. 2 jämfört med Ed. 1.  Revidering av driftsförhållanden i paragraf 7  Flertal ändringar avseende metoder för verifiering i paragraf 10  Modifiering av rutinprov avseende kryp- och luftavstånd (se 11.3)  Anpassning av tabellerna i Bilaga C och Bilaga D till de förändrade fordringarna och metoderna för verifiering  Revidering av EMC kraven i Bilaga J (anpassning till EN-standarden)  Flytt av tabeller från Bilaga H till nya Bilaga N  Ny Bilaga O med regler för temperaturstegringsverifiering  Ny Bilaga P med en metod för verifiering av kortslutningshållfasthet (integrering av innehållet i IEC/TR 61117)  Uppdatering av normativa referencer  Generell editoriell översyn  Förändring av fordringarna för utdragbara och borttagbara delar  Förändring av mekanisk stötprov (10.2.6)  Utökning av Tabell 101 (Sammanlagringsfaktor)  Anpassning av tabell BB.1 till de förändrade fordringarna och metoderna för verifiering

60 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 60 Nya IEC-normerna IEC x  Table 101 – Values of assumed loading Type of loadAssumed loading factor Distribution – 2 and 3 circuits0,9 Distribution – 4 and 5 circuits0,8 Distribution – 6 to 9 circuits0,7 Distribution – 10 or more circuits0,6 Electric actuator0,2 Motors ≤ 100 kW0,8 Motors  100 kW1,0

61 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 61 Nya IEC-normerna IEC x

62 © ABB Group November 23, 2014 | Slide 62


Ladda ner ppt "© ABB Group November 23, 2014 | Slide 1 Nya ställverksnormer IEC 61 439-x serien Christer Åström, LPLS/SE,FIE:s årsmöte, Stockholm 2011-04-06."

Liknande presentationer


Google-annonser