Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lyckad träning Hur?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lyckad träning Hur?."— Presentationens avskrift:

1 Lyckad träning Hur?

2 Lektionsnycklar Nr1 BRA lektion/träning:
B – bollkontaktsgrad (d.v.s. kan vara vilket redskap som helst) R – rolighetsgrad A – aktivitetsgrad

3 NR2 Intentionen/syfte med lektionen/träningen. M – M – M
M – mål M – metod M – medel (vilka övningar använder jag?)

4 3. Progressionen enkla - svåra bekant - obekant lätt – tungt
stilla – rörelse

5 Nr 4 Intensitet/tempo/aktivitet utan att inskränka på syftet

6 NR 5 Metodik Hel – del – hel metod Del – hel – del metod
Formell ex passa fånga var som helst Funktionellt ex i olika matchsituationer eller leksituationer

7 Nr 6 Feedback – återkoppling
Direkt efter lektionen/träningen, men även under. Grupp/individ Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad ska vi tänka på till nästa lektion?

8 Nr 7 Instruktionen Visa – Pröva - Instruera – Öva
VAK. V – visuellt, A – auditivt, K - kinestetiskt

9 Nr 8 Engagemang Det måste synas att du brinner för uppgiften. Detta engagemang visar du framförallt genom användandet av rösten och kroppsspråket.

10 Nr 9 Attityd Nr 9 Attityd En av de viktigaste uppgifterna du har som ledare är att skapa rätt attityd hos dina spelare. En av de viktigaste tycker jag är; Att alltid göra så gott man kan i alla lägen.

11 Nr 10 Planering Nr 10 Planering
(Se till att planeringen är kommunicerad) Givetvis en självklarhet om man ska lyckas med lektionerna/träningarna. Viktigt tycker jag är att målsättningen är klar och att man inte byter ut för mycket varje gång, utan tänker på att det är först efter ett par lektioner/träningar som övningarna och lekarna ger effekt. Ha som regel att: Varje avslutad lektion/träning ska vara en påbörjad lektion En tydlig början och ett tydligt slut

12 Nr 11 A.L.M ALM – metoden A = ansträngning L =lärande M = misstag.
Ansträngningen handlar om att göra sitt bästa. Belöna ansträngningen även om den inte leder till vinst varje gång. Lärande handlar om en ständig förbättring av ”mina ”resultat utan att man jämför sig med andra. Jobba med prestationsmål! Misstag ser vi som en oundviklig del av förbättringsprocessen. Här är gruppens tolerans för misstag oerhört viktig. D.V.S. man får inte vara rädd att begå misstag

13 Målbild ”Handlingsmänniskor begår misstag" – vi vill ha denna typ av spelare/elever”

14 Nr 12 KOL – metoden K = konsekvent O = orubblighet L = lugn
. Genom att vara orubblig och konsekvent blir reglerna också tydliga och det blir då lättare för spelarna att följa dem. Att behålla sitt lugn och inte brusa upp och börja skrika är lättare när man som lärare vet med sig att man varit noga med att spelarna är väl medvetna om de värderingar och de regler som gäller på skolan. Har de sedan varit med och diskuterat och till och med varit med och tagit fram dessa då är det ju en enorm fördel. Se skolans/föreningens ordningsregler och umgängesregler. Se även på förväntnigsmallarna. Vilka förväntningar har vi på spelarna? Vilka förväntningar har spelarna på oss ledare? Vilka förväntningar har vi på föräldrarna

15 Nr 13 G.U.L. Vi jobbar med GUL – glädje, utveckling, lärande

16 . Nr 14 Vi tänker alltid på T.K.H – tanke , känsla , handling

17 Din egen utveckling som ledare.
Jag tror att det är oerhört viktigt att jag som ledare, då och då sätter sig ned och reflekterar över mitt ledarskap. Jag har haft mycket hjälp av följande mall: 1 . Se – höra – bekräfta. Fråga att ställa sig: Hur agerar jag i mitt ledarskap, hur vill spelarna bli uppfattade? 2. Att ha kul! Fråga att ställa sig: Har jag kul? Vad är det som är kul? 3. Etik och moral. Fråga att ställa sig: Hur uppträder jag och vad står jag för i mitt ledarskap? 4. Förnynelse. Fråga att ställa sig: Hur söker jag ny kunskap? Hur omsätter jag den nya kunskapen i kompetens? 5. Feedback. Fråga att ställa sig: Hur lyssnar jag och hur tar jag åt mig feedback. Hur ger jag feedback? 6. Genomtänkt ledarskap: Fråga att ställa sig: Har jag tänkt till, vad gör jag, varför gör jag det? Har jag en plan? 7. KASAM – känsla av sammanhang, d.v.s. meningsfullt, begripligt och hanterbart.

18 Min ledarfilosofi Skriv ner din ledarfilosofi?
Du kan reflektera över följande: Hur är du som ledare? Vilka värderingar står du för? Vilka för och nackdelar finns i ditt ledarskap? Vad vill du med ditt ledarskap? Vad är kärnan i ledarskapet?

19 Att ställa frågor som ledar och spelare
"Sex trogna tjänare jag har, Jag allting lärt av dem, De heta varför, när och var, och vad och hur och vem. Rudyard Kipling Peder. A

20 Centrala frågor Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos dina spelare? Gör en rangordning och motivera. b. Hur syns detta på dina träningar? 2. Hur kan du lära dina spelare att värdera sina insatser utan att bara räkna segrar? b. Vad innebär detta att ”alltid göra sitt bästa” ?

21 Centrala frågor. forts 3. Hur får man fram det unIka hos varje spelare? 4. Coachens uppgift är att påverka på både lång och kort sikt. Hur kan du få balans i detta utan att hamna i det kortsiktiga? 5. Vad är det du stöttar i ditt lag eller hos dina spelare för att få en ”optimal individuell och kollektiv utveckling”?

22 Centrala frågor. forts 6. Hur skapar man en kultur som främjar både en prestations och en resultat - utveckling? 7. Vad anser du om och hur praktiserar du:’ belöning bestraffning feedback misslyckande/lyckade försök

23


Ladda ner ppt "Lyckad träning Hur?."

Liknande presentationer


Google-annonser