Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄXTHUSEFFEKTEN OCH GLOBAL UPPVÄRMNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄXTHUSEFFEKTEN OCH GLOBAL UPPVÄRMNING"— Presentationens avskrift:

1 VÄXTHUSEFFEKTEN OCH GLOBAL UPPVÄRMNING
Den globala uppvärmningen – något som berör all jordens befolkning Ann-Helen Häggrud, Medlefors Folkhögskola, Skellefteå –

2 VAD ÄR KLIMAT? Vädret är vad som händer varje dag.
Klimat är det genomsnittliga vädret under många år. Vädret har observerats av SMHI sedan Men noteringar finns i gamla skrifter redan från 1500-talet

3 TRE SAKER ORSAKER KLIMATFÖRÄNDRING
Jordens färg Solinstrålning Växthusgaser

4 SOLINSTRÅLNINGEN FÖRÄNDRAS
Årtal 1980 1985 1990 1995 2000 200 150 100 50 1369 1367 1365 1363 Solinstrålning (W/m2) Antal solfläckar

5 Geometri mellan sol och jord
Jordbanans form varierar mellan mer rund till mer ellipsoid Lutningen av jordens axel varierar mellan 21.8° och 24.4° och påverkar skillnader mellan årstider Tidpunkten för största solinstrålningen för en viss punkt på jorden förskjuts över året (“wobbling”)

6 VÄNTAR EN NY ISTID? På lång sikt ja!
Det går inte att rubba geometri mellan solen och jorden som förändras långsamt, så en kallare period skymtar i framtiden, dock inte närmare än flera tusen år

7 Vad är växthuseffekten?
Atmosfären släpper igenom solstrålning, som omvandlas till värmestrålning när det träffar jorden. Värmestrålningen kan inte passera lika bra ut genom atmosfären så en del studsar tillbaks mot jorden. Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är ungefär som glaset i ett växthus. Utan växthuseffekten hade vi haft en medeltemperatur på -18ºC. Inget liv hade funnits! VI KLARAR OSS INTE UTAN VÄXTHUSEFFEKTEN!

8 Problemet är den globala uppvärmningen (en förstärkt växthuseffekt)
Vi släpper ut mer och mer växthusgaser Vattenånga (H2O) Avdunstning från vatten och växter, varierar naturligt Koldioxid (CO2) Förbränning, etc. Livstid år Metan (CH4) Kreaturer, risodling, avfall, etc. Livstid ca. 10 år Lustgas (N2O) Gödmedel, industri, etc. Livstid > 100 år

9 MEN ALLA PRATAR OM DEN ÖKADE KOLDIOXIDHALTEN…
Halten av koldioxid i atmosfären är nu av allt att döma långt över den naturliga variationen under de senaste åren. Människans förbränning av kol, olja och naturgas ökar koldioxidhalten, liksom röjning av skog.

10 ÅRSMEDELTEMPERATUR PÅ JORDEN (°C)
1850 1900 1950 2000 14.5 13.5 14.0 IPCC 2007

11 Gamla dokument 11 Januari, 1573
Wolfgang Haller 11 Januari, 1573 “Det var otroligt kallt och började snöa under eftermiddagen”

12 HUR KAN MAN VETA HUR KLIMATET VAR FÖR TUSENTALS ÅR SEDAN?
Genom att analysera luftbubblor som bevarats i isen i tusentals år. Forskare har också studerat årsringarna på träden som visar hur klimatet har förändrats. Fynd som snäckskal finns bevarade i sediment på havsbotten. Även dessa kan ge ledtrådar i klimatväxlingarna.

13 KOLDIOXID I ATMOSFÄREN

14 RESULTATEN ÄR ENTYDIGA – VÄRMEN STIGER PÅ VÅR PLANET.
Under 2007 presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om den globala uppvärmningen. Rapporten där ca 2500 forskare och tjänstemän från 130 länder deltagit i förarbetena anser att det är åtminstone 90 % säkert att mänskliga aktiviteter ligger bakom uppvärmningen som nu beräknas till ca 0,75 grader senaste 100 åren. Temperaturförändringar av den här Storleken har förekommit tidigare i historien, men aldrig under så korta tidsperioder.

15 VILKET ÅR ÄR VARMAST?

16 STORGLACIÄREN, TARFALA (3 KM2, 250 M TJOCK)
1910 1995 Jordens färg Is och snö reflekterar tillbaka solstrålar. Ju mer is och snö som försvinner desto mer solstrålar absorberar havet och marken och bidrar till den globala uppvärmningen.

17 UTBREDNING AV ISTÄCKE I ARKTIS
1979 2000

18 DE ÄR JU BARA SKÖNT MED ETT VARMARE KLIMAT…ELLER?
För det första ökar temperaturen inte jämnt över hela jordklotet. Platser som redan nu är torra får ännu torrare. Brist på rent vatten Sjukdomar sprider sig lättare Svårt att få fram skördar Isar smälter och höjer havsnivån, dränker städer vid kuster 2050 kan Ishavet vara isfritt Havsströmmar ändrar riktning Andra platser på jorden får ännu mer nederbörd vilket leder till enorma översvämningar. Den biologiska mångfalden kommer att minska Fler och större skogsbränder 2010 beräknas 50 miljoner människor vara på flykt undan effekterna av en förändrad miljö. Antalet naturkatastrofer har fyrdubblats de senaste 40 åren.

19 VAD BLIR KONSEKVENSERNA I SVERIGE? FRAMTIDENS NYHETER I SVERIGE
Jordens medeltemperatur har ökat 1ºC 2070: Fyra tonåringar dog i översvämning i Skåne Jordens medeltemperatur har ökat 2 ºC : Sverige det nya turistparadiset Jordens medeltemperatur har ökat 3 ºC : Barn fångades av lågorna Jordens medeltemperatur har ökat 4 ºC : Sista renen lämnar Sverige Jordens medeltemperatur har ökat 5 ºC : Klimatflyktingar fast vid svenska gränsen

20 ANDRA LÄNDER SOM T.EX. BANGLADESH ÄR MYCKET MER UTSATT ÄN SVERIGE
20.7 % av landets yta hamnar under vatten 14.8 miljoner människor drabbas idag 1 m höjning

21 GLOBAL DIMMING ”GLOBAL FÖRDUNKLING”
Sotpartiklar och damm från fossil förbränning i atmosfären blockerar solstrålningen, så att mindre solljus når Jorden. Det i sin tur gör att planetens temperatur sjunker. Den globala fördunklingen hejdar därmed den globala uppvärmningen.

22 11 september, 2001 => totalstopp i flygtrafiken några dagar
Radikal minskning av sot och partiklar fick himlen att klarna En hel grad varmare direkt

23 Upphållestid i atmosfären
Kanon! Effekten av global fördunkling tar ut effekten av global uppvärmning… Problemet löst!! Upphållestid i atmosfären CO2 : ca 100 år Sot/Partiklar: betydligt lägre

24 DE PRATAS OM ”HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER” – VAD INNEBÄR DET?
Ett land som inte klarar att minska växthusgasutsläppen till rätt nivå, kan köpa utsläppsrätter från ett annat land som inte utnyttjar hela sin ”utsläppskvot”, enligt Kyotoprotokollet.

25 VAD KAN DU GÖRA? Byt ut dina vanliga glödlampor mot lågenergilampor.
Kör mindre. Gå, cykla, bilda bilpool eller använd kollektivtrafiken. Återvinn mer. Använd mindre varmvatten. Undvik produkter med onödiga förpackningar. Sänk inomhustemperaturen med en eller två grader. Stäng av dina elektroniska apparater. Bli en del av lösningen - Lär dig mer om den globala uppvärmningen, och sprid dina kunskaper.

26 KOLDIOXIDUTSLÄPP (KG PER MIL)
Flyg Inrikes resa Europa resa Bil i Sverige vid landsvägskörning En resande Fyra resande Buss Buss i långväga trafik Tåg Genomsnitt persontågstrafik 0.03

27 SPLITTRADE ÅSIKTER Jordens klimat har alltid förändrats.
Vi har haft varma perioder och istider! Det finns naturliga förändringar klimatet och de går i cykler. Men vi vet… Redan på 1800 talet upptäckte man att koldioxid är en växthusgas som kan reflektera värme Temperatur och koldioxidhalt kurvan har följer varandra Koldioxidhalten ökar och så gör även temperaturen Naturligt har det har aldrig gått så här fort!

28 ”Växthus-teorin” är inte 100% bevisad
SANT!!! Måste vi vara 100% säkra? Vågar vi chansa?

29 FRAMTIDENS BÅT Framtidens medborgare måste ro framtidsbåten med två åror: Teknikens åra, som ger oss resurseffektivitet Etikens åra, som handlar om förändrat vardagsbeteende. Om vi använder endast en av dem snurrar vi runt på samma fläck och kommer ingen vart.

30


Ladda ner ppt "VÄXTHUSEFFEKTEN OCH GLOBAL UPPVÄRMNING"

Liknande presentationer


Google-annonser