Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet 2012 -2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet 2012 -2013."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet 2012 -2013

2 Nulägesanalys Sedan 1993: Antalet medlemmar har minskat 46% Antalet aktiva har minskat 27% Antalet föreningar har minskat 22% Antalet starter har minskat 30% Alla kurvor är ganska linjära

3 Nulägesanalys Sedan 1993: Antalet arrangemang har minskat 17% Antalet anmälda per arrangemang har minskat 20%

4 Nulägesanalys - ekonomi Antalet anställda har justerats tidigare Klar koppling till resultatet

5 Nulägesanalys - ekonomi Omsättningen har stigit ca 16% samtidigt som pengavärdet stigit 24%

6 Förändring i omsättning 33,4 Mkr 30,9 Mkr

7 Nulägesanalys År Anställda FK Omsättning Förbundet Resultat Förbundet Anställda O-Ringen Omsättning O-Ringen Resultat O-RingenEgen kapital 20061728 8682057868 20071730 0801 26119 146 20081830 781-22725 7131 21110 130 20092131 372-2 42944 5528028 503 20102029 551-4 495424 989-1163 887 20111833 4071 300519 806-1 5003 687 Antalet anställda jämfört med medlemsantalet 1 anställd per 6000 medlemmar verkar vara ett nyckeltal

8 Bakgrund – nulägesanalysen Synovate undersökningen Orientering har många positiva förtecken Det finns ett intresse i allmänheten (Orientering som motionsaktivitet/naturupplevelse) Det finns ett behov Vi är för osynliga och tysta Skolan en viktig attitydpåverkare Medlemsundersökningen Gemensam bild med allmänheten i stort (sätter större pris på den sociala miljön och tävlingsmomentet) Intresserad av att driva de projekt som allmänheten är intresserad av (Skolan, Karttillgänglighet) Stark kompetens inom tävlingsverksamhet, Barn och ungdomsfrågor och demokrati Tydliga kompetensbrister (marknadsföring, profilering, försäljning) ”Sekt” beteende tydlig Förväntningar på SOFT att lägga vikt vid profilering, utveckling och tillväxt Stöd för TV satsning

9 Svensk Orientering 2016 Synligt Tillgängligt Öppet VM på hemmaplan Orientering en stark medieaktör Attraktivt för sponsorer Världens bästa landslag Ökad uppmärksamhet väcker förnyat intresse Barn får positiva orienterings- upplevelser i skolan TV idrott Motion med ”karta” är status Stark O-Ringen finns i 4 grenar Alla har tillgång till kartor Föreningarna växer Jämställdhet i alla led Orientering ungdomarnas nya favoritidrott Tröskeln till klubbstugan har sänkts

10 Våra mål Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar

11 Reflektioner Med den långsiktiga utvecklingen vi har inom svensk orientering måste justeringar göras på förbundskansliet. Det handlar egentligen inte om annat än att backa 4-5 år. Ingen verksamhetsplan de senaste 18 åren har vänt utvecklingen. Behövs det mer genomgripande åtgärder och förändringar? Den positiva utvecklingen 2011 bör stärkas och utvecklas. –Synlighet av landslagens framgångar –Bredda kommunikationen även på andra områden (livsstil) En Verksamhetsplan som bäst ledar oss till uppfyllelse av samtliga de övergripande målen i Offensiv Orientering

12 Förslag – Verksamhetsplan struktur Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar Medlemsservice SynlighetTillgänglighetÖppenhet Drivande Verksamhet (SOFT) Stödjande verksamhet

13 Vad med vägvalen? Medlemsservice SynlighetTillgänglighetÖppenhet Drivande Verksamhet (SOFT) Stödjande verksamhet Individutveckling, Föreningsutveckling och Arrangemangsutveckling är medel för att uppnå målen i verksamhetsplanen. Dessa organisatoriska begrepp understödjer målen att bli mer synliga, Att bli mer tillgängliga och öppna, samt att utöva utmärkt medlemsservice.

14 Kansli prioriteringar 2012 I Budgeten Hitta nya samarbetsformer med distrikt och föreningar (arbetsgrupper, riktade uppdrag) Kommunikation Landslagen EOC 2012 Barn o Ungdom - Idrottslyftet Skolan - projektpengar Tillgänglighet till kartor - projektpengar Vad om vi får nya medel? (prioriteringsordning) Försäljningstjänst Marknadsföring - tillgänglighet

15 Prognos 2011Budget 2012 (tkr) ENHETSOMRÅDEINTÄKTKOSTNADINTÄKTKOSTNAD Demokrati och Styrelse12 9611 343 12 1191 453 Administration7 6418 353 7 1878 159 Orienteringslandslag3 5207 413 2 9567 100 Medlemsservice4 3167 195 2 7654 773 Stora Arrangemang9472 276 1 2002 900 Kommunikation802 523 8602 906 Skogssport3 9413 159 3 8753 061 TOTALT (exkl O-Ringen)33 40732 262 30 92230 352 RESULTAT exkl O-Ringen 1 145 570

16 Konsekvenser – Kansliets Organisation 100% Förbundschef Demokratifrågor Internationellt Sponsorförsäljning Kommunikation 250% Komm. Chef Mediaansvarig Kommunikativ projektledare 200% Skogssport Stora arrangemang 100% Projektledare med marknadsfokus 450% O-Ringenkansli Försäljning Marknadsföring Administration Academy Ekonomi/ administration 325% Ekonomichef & ass Medlemsärenden Förlag/utmärkelser IT Medlems- service 350% Grundförutsättningar Tävling Utbildningssamordning Barn och Ungdom Skolan SkidO, MTBO, PreO Orienterings- Landslag 325% Senior/Junior LL Elitmiljö (inkl RIG/NIU) 2011 375% 150% 550% 400% 500% 400% 23,75 Totalt 20,0

17 Organisationsbild 2012-01-01 Förbundschef Tom H Kommunikation Annichen K Sören E Mårten Lång (från 120116) Sara T (Rasmus W till 120215) Stora arrangemang O-Ringen Mark B Tommy E 50% (Niklas W till 120519) O-Ringen Mats A Britt-Inger D Martin H 50% Tomas Y* Ekonomi/ Administration Marita A Helene J Agneta D Jonas E 50% Anita J (till 121219) Medlems- Service Pekka N Lars G Martina A Håkan H 50% (Lotta S till 111231) (Tord H till 120119) Orienterings- Landslag Håkan C Anneli Ö Susanne W-B Tommy E 50% * Tomas Y – 100% till 120214 sedan 50% till 120731

18 Medlemsservice OmrådePlan/konsekvenser FörlagetHanterar som idag, ingen utveckling av verksamheten. IT-stödIT ansvarig anställd. Ingen Eventor utveckling utöver det som är finansierat. Enbart support/förvaltning av övriga system. Implementering av IT-strategin efter FM 2012. Medlems- frågor Hanterar som idag, ingen utveckling av verksamheten. ReglerFörvalta och harmonisera regelverk till 4 grenar (arbetsgrupp driver) UtbildningTränarakademin fortsätter och utvecklas (nya utbildare, ny utbildning; JTU). Utveckla Arrangemangsutbildning tillsammans med distrikten. Skapa läroplan till olika typ utbildningar och använda ”idrottenonline” som basverktyg i alla nivåer. Öka samarbete med distrikten. Utvecklings- planen 4 grenar Skapa Utvecklingsplanen till 4 grenar – målsättning är att skapa synergi och samarbete mellan olika grenar SkogssportHanteras som idag med nuvarande utgivningsfrekvens och journalistiska ambitionsnivå.

19 Medlemsservice OmrådePlan/konsekvenser Verksamhets- utveckling (förening) Samarbeta med SISU och distrikten för att hjälpa och stötta föreningar med sina planeringsarbete. Öka samarbete med distrikten. Bidragshantering (Idrottslyft mm) Hanterar ansökningar från föreningar. Förenkla/förbättra redovisning via IdrottOnline Pre-O arrangemangUtveckla Pre-O; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver. MTBO arrangemangUtveckla MTBO; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver. Skid-O arrangemangUtveckla Skid-O; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver.

20 Medlemsservice OmrådePlan/konsekvens MiljöfrågorUpprätta arbetsgrupp för miljö/hållbarhet. Ideella krafter driver. UtmärkelserHanterar som idag, ingen utveckling av verksamheten. Skall alla utmärkelser vara kvar? Tävlingsprogram & frågor Skapa TP till alla 4 grenar tillsammans genom distrikten. Barn o Ungdomsfrågor Skolarbete efter nya skolstrategi. Skapa ”rekrytera och behålla”- verktygen efter behov. Arrangera Riksläger. Nyttja och styra Idrottlyft resurser. BanläggningDel av arrangemangsutbildning genom distrikten efter gemensamma läroplan. KartArbetsgrupp driver. FinansieringIngen säljare budgeterat, FC sponsoravtalsansvarig, provisionförsäljning Skogssport/hemsida. Avvaktar FM 2012 för beslut om ny finansiering. Internationella frågor Styrelsen tar ansvar för detta utifrån den internationella strategin

21 Synlighet OmrådePlan/Konsekvenser Landslaget”Världens bästa orienteringslandslag”, våra mästerskapsframgångar och våra satsningar på media gör att vi syns bra. MediahanteringUtveckla mediaarbetet till att möte olika kanalers behov, för ett bättre genomslag framförallt i riksmedia. Utveckla och förstärka det centrala arbetet med media för våra värdetävlingar med O-Ringen i spetsen. Förstärkning av resurs och kompetens inom media såsom att värdera, skriva, sälja idéer och nyheter. MarknadsföringEn ny varumärkesplattform och Grafisk Profil för en tydligare och effektivare kommunikation. PV tävlingarMarknadsfokus egna PV-tävlingar för maximering av synlighet och resurser. Utvärdera och ev anpassa coachprogram samt kommersialisera GPS- hantering. TV-fråganI samarbete med övriga Nordiska förbund, produktionsbolag och SVT utveckla ”TV formatet”. 2012 är det fokus på EM och NORT. Medverkan i SM veckan (samarbete mellan SVT och RF). O-RingenKonsolidering av verksamhet och fokus ekonomi, intäkter (deltagare/sponsorer) kostnader lokalt. Mindre satsning på tex Academy och datautveckling. Samordning med övriga stora arrangemang.

22 Tillgänglighet OmrådePlan/Konsekvenser Naturpasset/ Motionsorientering Naturpasset och motionsorientering går ner till förvaltning. Medlemsservice har med aktiviteterna i sitt arbete med föreningarna. Vi skapar enkla verktyg som mallar mm för motionsorientering och förvaltar den hemsida som finns. Vi investerar inte i Hittaut. Vi arbetar selektivt med PR för att kommunicera naturpasset och motionsorientering. Arbetas med att hitta rätt samarbetspartner till naturpasset och motionsorientering KarttillgänglighetFokusområde via projektpengar från RF tillsammans med Friluftsfrämjandet Fyra grenarTänka all verksamhet efter 4 grenar; hitta synergi och effektivitet. MarkarbeteArbetsgrupp driver. SkolanDel av barn- och ungdomsarbete - fokus på den nya skolstrategin och resurser från Naturvårdsverket.

23 Öppenhet OmrådePlan/Konsekvenser Demokratifrågor Kommunikation med orienteringsrörelsen: Utveckla hemsida, nyhetsbrev och sociala media för bättre dialog med rörelsen. Kompetenstillförsen inom kommunikationsområdet bland medarbetare. Genom ny grafisk profil utveckla kommunikationsverktyg för rörelsen. Skapa ett nätverk av kommunikationsansvariga i föreningar och distrikt AttityderSamarbete med SISU, inga pengar avsatt i budgeten JämställdhetAktivera en jämställdhetsgrupp i hela förbundet Ungdoms- delaktighet Definiera och aktivera ungdomsdeltagande på ungdomars premisser.

24 Stora Arrangemang 2012 Ansvarig: Mark Baljeu Kansliresurser: Tommy Eriksson 50%, O-Ringenpersonalen (motsv 50%) samt Niklas W tom 19 maj. Innehåll: O-Ringen Silva League Testtävlingar SM i alla fyra grenar Arrangörscoacherna Arbetsgrupp profil- och värdetävlingar Internationella tävlingar i Sverige inom alla 4 grenar GPS-hantering TV och arenaproduktioner

25 Stora Arrangemang 2012 Silva League 2012 och 2013 – ansv Tommy Stötta arrangörerna, kvalitétsäkra och bistå med erfarenhet och kunskap. Testtävlingar – ansv Tommy Planera, söka och utse testtävlingar för landslagen. I dialog med LL. SM i alla fyra grenar – ansv Tommy Orientering: Söka, välja, stötta och styra arrangörer. Information och avtal med arrangörer. Kan vi utse SM-arrangörer 4 år innan istället för 5 år? Övriga grenar: Stora arrangemang administrerar, sammanställer och informerar men arbetsgrupper är utvärderare och ansvariga för att skapa arrangörer. Arrangörscoacherna – ansv Mark/ Niklas tom 19 maj Utvärdering av coachernas arbete och roll ger förhoppningsvis en signal om vi är på rätt väg eller vilken väg vi skall ta. Ny struktur och nytt upplägg får växa fram under våren. Kom gärna med input! Grundproblem – finns inga centrala pengar till coachernas resor och träffar 2012

26 Stora Arrangemang 2012 Arbetsgrupp profil- och värdetävlingar – ansv Mark Nya medlemmar, nytt uppdrag och ett omtag kommer att sker under våren 2012. GPS-hantering - Henrik Skoglund Prislista utskickad, arrangör betalar de faktiska externa kostnaderna. SOFT tar inget betalt för hyra av enheterna. TV och arenaproduktioner – ansv Mark/Tom H/Niklas W t o m 19 maj EOC och NORT Ev Silva League och SM Internationella tävlingar i Sverige inom alla 4 grenar – ansv Mark/Tom H Ansvara för att driva ansökningar, avtal och genomförande. EOC/ETOC2012 Dalarna VM ansökan 2016 NORT, World Cup 2012-2014 Veteran-VM ansökan 2015 World Cup Ski-O 2012

27 Medlemsservice - tävlingsområdet Det finns många kompetenta personer i distrikt och föreningar i tävlingsfrågor Vi har några väl fungerande arbetsgrupper som vi kan använda som mall –Pre-O –Markgruppen och – nätverket Bedriva verksamheten via förstärkta arbetsgrupper där en bredare kompetens involveras. Nyckel till framgång – Förankring och samordning med distriktsorganisationen –Förslag till medlemmar skall komma från distrikten Arbetsgrupper – Pekka överordnat ansvarig –Tävling – ny grupp skall gå igång –Mark – Igång, Eje Andersson ledare för gruppen –Kart – ny grupp skall gå igång –Regel – Igång, ev lyfta upp till styrelse/Förbundschef? –Skid-orientering – Igång –MTB-orientering – Igång men skall breddas –Pre-orientering – Igång Arrangemangsutbildning –Projekt tillsammans med distrikten hur detta skall organiseras


Ladda ner ppt "Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet 2012 -2013."

Liknande presentationer


Google-annonser