Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djurhållning i planeringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djurhållning i planeringen"— Presentationens avskrift:

1 Djurhållning i planeringen
Början av 2000-talet 15 % av alla remisser från regering och domstolar om detaljplan och bygglov var hästrelaterade

2 Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete
Rekommendationerna om avstånd bygger på erfarenheter och försiktighet och syftar till att förebygga - olägenheter - hälsorisker Skyddsavstånd bör vara 500 meter mellan hästhållning och Bostäder, skolor etc.

3 - Så här ser det ut i verkligheten

4 Hästen flyttar till stan
(2006) hästar tätortsnära; hemmet, skolan, affären

5

6

7 BPA Snart 20 år gammal Hästarna var förhållandevis få
De fanns på landsbygden Skyddsavstånd höftade Boverket tvingas skriva bort BPA

8 Finns det en teoretisk och en faktisk verklighet?

9 Nätverk: HÄSTAR I den fysiska SAMHÄLLSPLANERINGEN
Hösten 2003 (Bov, JV, SoS, forskning, organisationer) Forskningsbehov; allergenspridning Forskningsanslag: 2005 Slutrapport december 2009 Första publicerade rapporten januari 2008

10 20 meter skyddsavstånd till hästhållning tillräckligt
Att byggnadsnämnden för tio år sedan antog att avstyckningen av villatomter förmodligen skulle omöjliggöra framtida djurhållning på gården, innebär inte att miljönämnden vid en bedömning av om hästhållning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer till en annan slutsats - som sedermera delas av både miljödomstol och Miljööverdomstolen. Svea hovrätt, Miljööverdomstolen M Ok bygga villor nära jordbruk Ägarna till grannfastigheten, ett lantbruk, befarar att tre nya villor nära deras djurhållning kan leda till problem. Domstolarna finner dock inte att hinder för att bevilja positivt förhandsbesked föreligger. Kammarrätten i Göteborg

11 Vägledning april 2011 Planering för och invid Djurhållning
Inga skyddsavstånd Utgå från platsen tätort/landsbygd positiva/negativa effekter Använd känd kunskap och praxis Bedöm framtiden - Gör intresseavvägningar

12 Framtidsplan Skövde 2015 Ny stadsdel Karaktär av trädgårdsstad
Beakta naturliga förutsättningar och kulturlandskapet

13 Trädgårdsstaden i Horsås, Skövde


Ladda ner ppt "Djurhållning i planeringen"

Liknande presentationer


Google-annonser