Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?"— Presentationens avskrift:

1 Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?

2

3 Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet Stärka upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för små och medelstora företag att deltaga i upphandling Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling Bidra till hållbar utveckling Uppmuntra innovationsfrämjande upphandling Främja frivillig förbättring av näringslivets och offentliga sektorns miljöarbete (från 1 juli 2014)

4 Prioriterade uppgifter inom tillsyn respektive stöd Otillåtna direktupphandlingar ska vara i fokus, och särskild vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift. Vidta åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn ska koncentreras, förbättras och förstärkas.

5 Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (1/2) Hur vi arbetat med inordnandet av metodstöd m.m. inom områdena innovation, hållbarhet (miljö och sociala hänsyn), underlätta för SME i upphandling samt upphandlingsjuridik och ekonomi. Visa på åtgärder för att hantera uppdrag angående MSR och beskriva arbetet med att vidareutveckla kriterier för miljökrav i offentlig upphandling.

6 Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (2/2) Särskild handlingsplan för samarbetet med Vinnova med målsättningen att verka för mer innovationsupphandling. Presentera förslag till hur upphandlingsstödet kan utvecklas, förbättras och förstärkas samt hur stödet kan synliggöras och tydliggöras.

7 Varför innovationsupphandling? Drivkraft för utveckling och förnyelse inom den offentliga sektorn och den privata sektorn. Kan leda till kostnadsbesparingar för den upphandlande myndigheten. Kan leda till näringslivsutveckling och tillväxt.

8 Förutsättningar för innovationsupphandling? Stöd från ledningen. Stöd från verksamheten. Kunskap. Relevans.

9 Hur kan innovationsupphandling genomföras? Behovsidentifiering – kan vi upphandla färdiga lösningar eller behövs nya lösningar? Behovsanalys – Vad har verksamheten för behov av färdiga lösningar eller nya lösningar? Marknadsanalys – Vilka lösningar finns på marknaden? Behovsverifiering – Är behoven väl definierade och kan de tillfredsställas? Möjlighetsanalys – Är innovationsupphandling ett möjligt verktyg? Genomförandeplanering – Val av innovationsupphandlings metod

10 Vilka metoder och förfaranden kan användas inom LOU  Funktionskrav/ funktionsupphandling.  Projekttävling.  Anbud med alternativa utföranden.  Förhandlat förfarande.  Konkurrenspräglad dialog.

11 Förhandlat förfarande Förhandlat förfarande med föregående annonsering får endast användas undantagsvis. Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna för att anpassa anbuden till de krav som ställts. Förhandling kan äga rum i successiva steg. Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer: om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar

12 Konkurrenspräglad dialog Får användas vid särskilt komplicerade kontrakt. Utgångspunkten är den upphandlande myndighetens behov. Dialogen kan äga rum i successiva steg. Tilldelning sker enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer: om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar

13 Vilka metoder och förfaranden kan användas utanför LOU/LUF  Innovationstävlingar.  Avsiktsförklaringar avseende kommande upphandlingar.  Förkommersiell upphandling.

14 Förkommersiell upphandling Bygger på två juridiska undantag FoU – undantaget. Tolkningen av statsstödsreglerna.

15 Baserat på figur från EU-kommissionen Anbuds- förfrågan Anbud C Anbud D Anbud E Anbud F Anbud A Anbud B Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D Leverantör E Leverantör F Leverantör X Tilldelning av kontrakt fas 1 Projekt C Projekt D Projekt E Projekt A Projekt B Projekt B Projekt B Projekt D Projekt D Anbuds- period Fas 1 utveckling av koncept/idé Fas 2 prototyper & testserier (kan även vara separata faser) Tilldelning av kontrakt fas 2 Förkommersiell upphandling LOU/ LUF- upphandling Anbud leverantör B Anbud leverantör D Anbud leverantör X Upphandling i enlighet med upphandlingslagarna Möjlighet att avbryta (om prototyp ej är tillfredsställande)

16 Innovationspartnerskap Nytt förfarande - implementeras i svensk lagstiftning 2016. Upphandlande myndighet får inrätta partnerskap med en eller flera partner för att utveckla och sedan upphandla innovativa produkter. Partnerskapen ska delas upp i successiva etapper. Upphandlande myndighet kan avsluta partnerskapet efter varje avslutad etapp. Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna.

17 Anbuds- förfrågan Anbud C Anbud D Anbud E Anbud F Anbud A Anbud B Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D Leverantör E Leverantör F Leverantör X Tilldelning av kontrakt fas 1 Projekt C Projekt D Projekt E Projekt A Projekt B Projekt B Projekt B Projekt D Projekt D Anbuds- period Fas 1 utveckling av koncept/idé Fas 2 prototyper & testserier Tilldelning av kontrakt fas 2 och leverans Innovationspartnerskap Leverans från leverantör B Leveransfas

18 Teknikupphandling Katalytisk upphandling, katalytisk innovationsupphandling Stimulera till att sprida nya lösningar – ej för eget bruk Produkt/tjänst- inkrementellt slag Företag utvecklar produkterna på egen bekostnad (utanför LOU/LUF)

19 Processen fram..

20 TACK! Niklas TideklevLina Groth niklas.tideklev@kkv.seniklas.tideklev@kkv.se lina.groth@energimyndigheten.selina.groth@energimyndigheten.se 08 - 700 16 16016 - 544 24 07


Ladda ner ppt "Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?"

Liknande presentationer


Google-annonser