Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtligt välkomna till Seminarium 2012. Vilma Program 10.00 –Nuläge 10.50 – 10.50VilmaLeverantör – Kvalitetssäkrat systemstöd för Vilmaleverantörer Paus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtligt välkomna till Seminarium 2012. Vilma Program 10.00 –Nuläge 10.50 – 10.50VilmaLeverantör – Kvalitetssäkrat systemstöd för Vilmaleverantörer Paus."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtligt välkomna till Seminarium 2012

2 Vilma Program 10.00 –Nuläge 10.50 – 10.50VilmaLeverantör – Kvalitetssäkrat systemstöd för Vilmaleverantörer Paus 11.10 – GS1-systemet – GTIN, serienr/batch, SSCC 11.30 – 11.00Varugruppen BK04 11.30 – 12.00 VilmaBas – Inventering per produkt/behovsområde Lunch 13.00 – 13.50Vilma 2 – Utökad funktionalitet 14.10 – 13.50Vilma 3 – Internationell standard Paus 14.10 – 14.45Finfo – Kompletterande tjänster 14.45 – 15.00Summering

3 Vilma Enkät Syfte: Att fånga upp era behov och synpunkter

4 Nuläge 2002 – 2012 Nationell samling Syfte: Att uppnå enighet för att gå mot ett gemensamt mål

5 Nuläge 2013 – 2015 Internationell standard Syfte: Att uppnå gemensamma spelregler för effektiva affärer

6 Nuläge 12 11 12 Samverkan Vilma o GS1

7 Nuläge Nytta för dig som leverantör: Effektiv administration Effektiv drift Hållbarhet Spårbarhet Säkerhet

8 Nuläge Aktiviteter Vilmaseminarium för certifierade Vilmaleverantörer 12, 13, 14 november 2012 i vilket samverkan mellan Vilma och GS1 görs officiell. Vilma, RSK och SEG fastställer formen för gemensam samordning, klart 28 februari 2013. Vilma, NOBB och TUN fastställer förutsättningarna för samordning, klart 28 februari 2013. Branschrådet Vilma sammanställer tillsammans med GS1 en organisations- och arbetsplan för den inledande fasen med synkronisering av nuvarande behov till internationell standard, klart 28 februari 2013. Beslutsunderlag för verkställande presenteras för Styrgrupp. Beslut om verkställande senast 29 mars 2013. Spridning av beslut och målsättningar till berörda parter. Start 1 april 2013. Behovsinventering och framtagande av funktionsmässiga processlösningar samt harmonisering med internationell standard, fas 1. Perioden 1 april 2013 – 31 mars 2014. Implementering av resultaten från fas 1. Perioden 1 april 2014 – 31 mars 2015.

9 Nuläge Resultat Gemensamma spelregler

10 Nuläge Kunderna Vad är deras ambition!?

11 VilmaLeverantör VilmaLeverantör, systemstöd anpassat till Vilma Vad är VilmaLeverantör >>> Vilka ekonomiska förutsättningar Uppstart

12 VilmaLeverantör Vilka ekonomiska förutsättningar 5000 kr år 1 för en licens inklusive uppstart 2000 kr per år därefter för vidare utveckling

13 VilmaLeverantör Uppstart Teknisk kvalitetssäkring enligt checklista inför uppstart (ingår) Licens för 1 användare av VilmaLeverantör (ingår) Licens för SQL Server 2008 R2 Express (fri vid nedladdning) Uppstart: – Gemensam 5 – 8 personer (ingår Stockholm/Kristianstad) – Enskild (offert) Support kostnad 250 kr/kvart Intresseanmälan >>>>>>

14 GS1-systemet GS1-systemet >>> Varuflödeskedjan GTIN förpackningsidentitet GTIN med serienummer/batch SSCC kolliidentitet Utbildning

15 GS1-systemet Branschrådet Vilma Syfte Att säkerställa identifiering av varje unik förpackning GTIN på en produkts samtliga förpackningar from 2013-01-01 Olika förutsättningar Individuell målplan Statusuppföljning Informationsmaterial och utbildning

16 Varugruppen BK04 Branschstatistik (SBJF Bygg- och Järnindex via HUI) GTIN/serienummer möjliggör att konfigurerbara produkter kan finnas som artiklar kopplas till varugrupp Varugrupp kopplas till mall med egenskaper Versionshantering av nuvarande struktur Utökade behov Er delaktighet

17 VilmaBas VilmaBas, inventering per produktområde Erfarenhet från Träprojektet VilmaBas Inventering och resultat >>> Spårbarhet >>> Intresseanmälan >>>>>>

18 Vilma 2 Vilma 2 – Utökad funktionalitet: Artikelkoder Benämning per förpackningsenhet BK04 – Branschstatistik Delning av förpackning Enhetsberoende priser E-nummer Förpackningsinformation Länkkod V 2.0 Momskod Normal ledtid Statistisk varukod Varans ursprungsland VilmaBas produkt-ID

19 Vilma 3 Vilma 3, internationell standard Syfte Att etablera en kontinuerlig arbetsmetod med GS1 Att successivt identifiera behoven inom företagen Att möjliggöra effektiva affärer Att aktivera internationell standard för Masterdata som stöd för verksamhetsprocesserna i affärssystemen

20 Vilma 3 Ram för projektplanering Nuvarande specifikationer i förhållande till GS1, -1 jan 2013 Bruttolista med behov, - 28 feb 2013 Beslutsunderlag – Prioriterade behov sammanställda för fas 1, - 28 feb 2013 Beslut av Styrgrupp, - 29 mar 2013 Information om beslut och målsättningar, 1 apr 2013 - Organisationsform – Vilka parter skall delta och hur, 1 apr 2013 - Fas 1, Behov och lösningar Vilma 3, - 31 mar 2014 Fas 2, Implementering Vilma 3, - 31 mar 2015 Driftstart Vilma 3, 1 april 2015

21 Vilma 3 GS1 - Struktur för att beskriva en förpackning

22 Finfo / Logiq Finfo / Logiq, kompletterande tjänster >>> Validering av artikelinformation Avtal – nyhet i FINFO Media Central EDI

23 Vilma Summering Vilma och GS1 har nu etablerat en permanent samverkan VilmaLeverantör, systemstöd för alla certifierade leverantörer GTIN utgör grunden för identitet och information / förpackning Varugruppen BK04 är grunden för branschstatistik VilmaBas, inventering per produktområde Vilma 2 innefattar mer informationsmöjligheter Vilma 3 innebär nästa steg mot internationell standard

24 Vilma Summering All information från mötet finns att hämta på http://www.branschradet-vilma.se/?articleId=715&lang=SE http://www.branschradet-vilma.se/?articleId=715&lang=SE Enkät: – Fyll i uppgifter och lämna när ni går!

25 Tack för er uppmärksamhet! Fortsatt lycka till önskar


Ladda ner ppt "Hjärtligt välkomna till Seminarium 2012. Vilma Program 10.00 –Nuläge 10.50 – 10.50VilmaLeverantör – Kvalitetssäkrat systemstöd för Vilmaleverantörer Paus."

Liknande presentationer


Google-annonser