Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Svenska Studentbostadsföreningen 2008 TILLGÅNG PÅ EFTERFRÅGAN SSBF:s OMVÄRLDSANALYS 2008 PRESENTATIONSMATERIAL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Svenska Studentbostadsföreningen 2008 TILLGÅNG PÅ EFTERFRÅGAN SSBF:s OMVÄRLDSANALYS 2008 PRESENTATIONSMATERIAL."— Presentationens avskrift:

1 © Svenska Studentbostadsföreningen 2008 TILLGÅNG PÅ EFTERFRÅGAN SSBF:s OMVÄRLDSANALYS 2008 PRESENTATIONSMATERIAL

2 2 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 Upplägg Lärosäten och studenter Politik Byggkostnader Bostadsmarknaden Konjunkturen Riskanalys

3 Diagrammet visar inte… att antalet sökande till högre utbildning ökade 2007 3 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER STUDENTERNA 322 000 universitets och högskolestudenter antogs ht 2007 - och de ökar 2008 Diagrammet visar: Kraftig ökning av antalet studenter sedan 1990-talet. Minskat antal studenter sedan 2003att trenden från 2003 är bruten att söktrycket ökar även 2008 – och det kommer fortsätta att det också finns 38 000 studenter på KY-utbildningar

4 4 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER STUDENTERNA Vanligaste åldern på högskolorna är 22-23 år. Även vanligaste åldern för dem som bor i studentbostad Totalt bor 27 procent av studenterna i studentbostad, enligt SCB.

5 5 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER INTERNATIONELLA STUDENTER I genomsnitt har inresande studenter ökat med 13 procent per år sedan 1997 Totalt uppgår de inresande studenterna till 28 000, vilket utgör 7 procent av det totala antalet studenter. Av de inresande studenterna är 16 700 freemovers, 11 200 studerar inom olika utbytesprogram

6 6 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER INTERNATIONELLA STUDENTER Studenter från Asien ökar mest, 10 gånger fler idag än för 10 år sedan Av freemovers kommer ungefär 60 procent från Europa, 30 procent från Asien och resterande 10 procent från övriga världen. Av studenter inom utbytesprogram kommer 80 procent från Europa och är i 90 procent av fallen under 25 år gamla.

7 7 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER LÄROSÄTENA Totalt finns 49 universitet och högskolor i landet. De tio största lärosätena står för tre fjärdedelar av all utbildning, och av forskningen står de tio största lärosätena för 90 procent. Sveriges 10 största lärosäten, efter antagna studenter läsåret 2006/07 1.Stockholms universitet35 006 2.Göteborgs universitet34 743 3.Lunds universitet34 026 4.Uppsala universitet28 195 5.Umeå universitet23 575 6.Linköpings universitet21 406 7.Kungliga tekniska högskolan17 045 8.Malmö högskola16 138 9.Mittuniversitetet13 843 10.Karlstads unviersitet12 095 Intäkterna till lärosätena har minskat fyra år i rad till totalt 47,4 miljarder kr vilket utgör 1,58 procent av Sveriges BNP. EU har som mål att 2 procent av BNP skall utgöras av högre utbildning 2010. Minskningen beror främst på färre studenter. Med ökat söktryck och därmed antal studerande, borde intäkterna också öka framöver.

8 Gränsen för att motta socialbidrag är 7 466 kr/månad för en mindre kommun, respektive 8 180 kr/månad för Stockholm. Rent teoretiskt är därmed flertalet studenter berättigade socialbidrag... 8 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER STUDENTEKONOMI Fullt studiemedel under 2008 uppgår till 7 492 kr/månad. Socialstyrelsen drar en fattigdomsgräns vid en månatlig inkomst på 7 315 kr, för boende i kommuner med färre än 75 000 invånare. För t.ex. Stockholm ligger fattigdomsgränsen på 8 204 kr.

9 Swedbanks budgetexempel Inkomster Studielån, 4 veckor 4 920 kr Studiebidrag, 4 veckor 2 572 Bostadsbidrag 700 Summa inkomster kr/mån 8 192 Nödvändiga utgifter Bostad, rum i korridor 2 800 Mat, inkl kårlunch 2 360 Kläder 510 Hygien, hälsovård 460 Sport 150 Terminsavgift 60 Studiematerial 770 Övrigt nödvändigt* 870 Summa utgifter, kr/mån 7 980 Kvar till hemresor, nöjen osv. 212 *Hem- och olycksfallsförsäkring, lokala resor, delad tidning, telefon, förbrukningsvaror och betaltjänster. SFS budgetexempel 2008 2006 Inkomster Studiemedel 4 v 7 492 kr 7265 kr Utgifter Bostad 3 050 kr3 000 kr Mat, hemlagad 1 560 1 510 Kläder/skor 500 480 Hygien, hälsa250 240 TV/mobil/tlf740 710 Kåravgift 6060 Studiematerial 770 500 Hemförsäkring 150 100 Förbrukn. varor110110 Lokaltrafik 510500 Tandvård 6060 Fritid 390370 El 220200 Summa utgifter 8 3707 840 Resultat -878-575 9 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER STUDENTEKONOMI SFS och Swedbank har båda gjort budgetexempel för en studentmånad. SFS visar bland annat på skillnaden mellan 2006 och 2008. En skillnad som inte är positiv ur vare sig student- eller studentbostadsperspektiv. Skillnaden mellan budgetexemplen är framförallt att Swedbank räknar med bostadsbidrag på 700 kr/månad.

10 10 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 DEN SVENSKA HÖGSKOLAN OCH DESS STUDENTER STUDENTEKONOMI Den faktiskt disponibla inkomsten för studenter är okänd. Drygt hälften av heltidsstudenterna arbetar och ungefär 20 procent av studenterna utnyttjar bostadsbidrag. Boendet utgör 30-40 procent av den disponibla inkomsten för studenter… …medan genomsnittet för landet är drygt 20 procent.

11 11 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK FASTIGHETSAVGIFTEN Från 1 januari 2008 Varje bostad belastas med 1 200 kr/år Max 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde Mats Odell och kristdemokraterna vill arbeta vidare med fastighetsavgiften Det var en av de stora frågorna för kd i valet Kritikstorm och negativ publicitet Aspekter som talar för ett fortsatt regeringsarbete för avskaffande av avgiften

12 12 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK FASTIGHETSSKATTEN Från 1 januari 2008 Varje bostad belastas med 1 200 kr/år Max 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde Oavsett vad Odell säger – Borg sitter på pengarna. Övriga allianspartier anser att frågan är död Komplicerat att t.ex. göra ett undantag för enbart studentbostäder Aspekter som talar mot ett fortsatt regeringsarbete för avskaffande av avgiften

13 13 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK INVESTERINGSSTIMULANS OCH RÄNTEBIDRAG Bidragen är historia under alliansregeringen

14 14 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK ÖKADE SCHABLONAVDRAG OCH ÄGARLÄGENHETER Schablonavdragen för andrahandsuthyrning höjs från 4 000 kr/år till 12 000 kr/år. Det ska bli tillåtet att nyproducera ägarlägenheter. Tveksamt om effekterna blir särskilt stora.

15 15 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTREDNINGEN OM ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Föreslår de kanske största förändringarna för hyresbostäder på väldigt lång tid. Presenterar två modeller för de kommunala bostadsbolagens framtid. AffärsmässighetSjälvkostnad Allmännyttiga hyresrätter utgör ungefär 20 procent av alla bostäder i Sverige.

16 16 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTREDNINGEN OM ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Affärsmässighet Bolagen ska drivas likt vilket privat bostadsbolag som helst. Får inte ha konkurrensfördelar gentemot andra bostadsbolag. Bolagen får dock fortfarande bygga lekplatser och satsa pengar på åtgärder av mer social karaktär.

17 17 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTREDNINGEN OM ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Självkostnad Krävs antagligen prövning av EU Bolagen skall uppfylla kriterier om att verksamheten drivs utifrån ett allmänt ekonomiskt intresse. Behåller konkurrensfördelar gentemot andra bostadsbolag.

18 18 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTREDNINGEN OM ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Avhandlar också hyressättningen i framtiden. Hyrorna skall bättre spegla efterfrågan. Allmännyttans hyresnormerande roll ska tas bort Hyreshöjningar i områden med flerårig kö. Hyressänkningar i områden med vakanser. Jämföra hyror i tärorter – inte enbart inom samma kommun Hyrorna ska fortfarande förhandlas kollektivt

19 19 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTREDNINGEN OM ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Effekter och tänkbara resultat Vare sig affärsmässighet eller självkostnad – en tredje modell är det troliga Stiftelser kan fortsätta som förut Friare hyressättning möjligtvis positivt för byggande av hyresrätter Högre hyror kan öka efterfrågan på studentbostäder

20 20 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 POLITIK UTBILDNINGSPOLITIK Höjda anslag till universitet och högskola 2008 och 2009 Satsning på kvalitet framför kvantitet Införande av yrkeshögskola 1 juli 2009 Antagligen avgifter för icke EU-studenter 1 januari 2010

21 21 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BYGGKOSTNADER BRIST PÅ KONKURRENS Tre orsaker till dålig konkurrens: Marknadskoncentration och kartellbildning Prissamverkan Rabattsystem

22 22 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BYGGKOSTNADER HÖGA KOSTNADER Byggkostnaderna har ökat varje år sedan 1950-talet Reell ökning sedan 1995 - i genomsnitt 2,1 procent/år Markpriserna steg i genomsnitt 169 procent 1995-2001 Priserna varierar över landet – högst i storstadsområdena

23 23 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 134 kommuner uppger att de har bostadsbrist Värst i storstadsområden – Storgöteborg uppges vara värst Framförallt brist på bostäder till unga och gamla

24 24 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN NYPRODUKTION Fler kommuner uppger behov av ökat byggande 12 900 hyresrätter färdigställdes 2007 Antalet hyresrätter väntas minska drastiskt Även produktionen av studentbostäder avtar

25 25 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN BOSTADSMARKNADEN FÖR STUDENTBOSTÄDER Nio SSBFmedlemmar uppgav att de hade kö ht 2007 Inför ht 2008 var det värre Stora skillnader över landet – mindre orter har bättre bostadsmarknad

26 26 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN BOSTADSMARKNADEN FÖR STUDENTBOSTÄDER Korridorrummen inte längre de typiska studentbostäderna Kommer inte byggas nya korridorrum Framtiden för korridorerna finns hos de internationella studenterna?

27 27 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN KONJUNKTUREN Ekonomin går mot lågkonjunktur – överallt Effekterna i Sverige har inte varit så stora hittills Den svenska ekonomins utveckling 2000-2008 Beräknas vända 2010 – olika åsikter om omfattningen

28 28 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN RISKANALYS Studenter kommer det finnas gott om framöver Internationella studenter Risken är… Brist på studentbostäder Ökande ungdomskullar Lågkonjunktur Ökat söktryck Yrkeshögskola

29 29 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN RISKANALYS Bidrag för byggande är slopade Anpassningen till slopade bidrag kommer ta tid Byggregler, fastighetsavgift och byggkostnader består – än så länge Lågkonjunktur och instabil världsekonomi + + + Byggandet av hyresrätter i allmänhet, och studentbostäder i synnerhet, kommer vara lågt =

30 30 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN RISKANALYS Åtgärder som förändrat hyressättningssystem och införande av ägarlägenheter ger oklara effekter som tar tid Så vad väntar? Tillgång på efterfrågan Stort antal studenter men inte bostäder att tillgodose behoven

31 31 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN 2007 års sammanfattning av läget för studentbostadsbranschen Faktorer för ett ökat behov av studentbostäder, 2007 + Ökande ungdomskullar +50 000 fler internationella studenter 2020 (23 000 → 80 000), av vilka 55 % är freemovers + Studenterna tvingas arbeta för att finansiera studierna → längre studietid → längre boendeperiod + Studenter från studievana hem ökar → väljer ofta boende i studentbostad + Ny yrkeshögskola → ny eventuell målgrupp Faktorer för ett minskat behov av studentbostäder, 2007 – Inga fler utbildningsplatser, kvalitet istället för kvantitet – Fortsatt högkonjunktur – färre studenter – Högre hyror med den nya bostadspolitiken – Minskat intresse för högre studier – Fler väljer 3-årig utbildning – Dåliga löner för akademiker – Negativ mediebild av vinsterna med högre utbildning – Avgiftsfinansiering för studenter utanför EES – Eventuell avveckling bostadsbidrag → viktigt med billiga bostäder – Eventuellt mer priskänslig i framtiden – Eventuellt ökande mängd distansutbildning

32 32 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN 2007 och 2008 års sammanfattning av läget för studentbostadsbranschen - positiva aspekter Faktorer för ett ökat behov av studentbostäder 2008: + Ökande ungdomskullar + Fortsatt ökande antal internationella studenter fram till 2010 + Studenterna tvingas arbeta för att finansiera studierna → längre studietid → längre boendeperiod + Studenter från studievana hem ökar → väljer ofta boende i studentbostad + Yrkeshögskola införs → ny eventuell målgrupp +Lågkonjunktur → ökat intresse för studier + Ökat söktryck till högre utbildning + Friare hyressättningssystem → lättare att få ekonomi i nybyggen Faktorer för ett ökat behov av studentbostäder, 2007 + Ökande ungdomskullar + 50 000 fler internationella studenter 2020 (23 000 → 80 000), av vilka 55 % är freemovers + Studenterna tvingas arbeta för att finansiera studierna → längre studietid → längre boendeperiod + Studenter från studievana hem ökar → väljer ofta boende i studentbostad + Ny yrkeshögskola → ny eventuell målgrupp

33 33 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN 2007 och 2008 års sammanfattning av läget för studentbostadsbranschen - negativa aspekter Faktorer för ett minskat behov av studentbostäder, 2007 – Inga fler utbildningsplatser, kvalitet istället för kvantitet – Fortsatt högkonjunktur – färre studenter – Högre hyror med den nya bostadspolitiken – Minskat intresse för högre studier – Fler väljer 3-årig utbildning – Dåliga löner för akademiker – Negativ mediebild av vinsterna med högre utbildning – Avgiftsfinansiering för studenter utanför EES – Eventuell avveckling bostadsbidrag → viktigt med billiga bostäder – Eventuellt mer priskänslig i framtiden – Eventuellt ökande mängd distansutbildning Faktorer för ett minskat behov av studentbostäder, 2008: – Inga fler utbildningsplatser, kvalitet istället för kvantitet – Högre hyror med den nya bostadspolitiken – Fler väljer 3-årig utbildning – Dåliga löner för akademiker – Negativ mediebild av vinsterna med högre utbildning – Avgiftsfinansiering för studenter utanför EES efter 2010 – Eventuellt ökande mängd distansutbildning – Minskad byggnation av studentbostäder – Studenters dåliga ekonomi – Kostnaderna för nybyggnation

34 34 Tillgång på efterfrågan – SSBF:s omvärldsanalys 2008 BOSTADSMARKNADEN 2008 års sammanfattning av läget för studentbostadsbranschen Faktorer för ett minskat behov av studentbostäder, 2008: – Inga fler utbildningsplatser, kvalitet istället för kvantitet – Högre hyror med den nya bostadspolitiken – Fler väljer 3-årig utbildning – Dåliga löner för akademiker – Negativ mediebild av vinsterna med högre utbildning – Avgiftsfinansiering för studenter utanför EES efter 2010 – Eventuellt ökande mängd distansutbildning – Minskad byggnation av studentbostäder – Studenters dåliga ekonomi – Kostnaderna för nybyggnation Faktorer för ett ökat behov av studentbostäder 2008: + Ökande ungdomskullar + Fortsatt ökande antal internationella studenter fram till 2010 + Studenterna tvingas arbeta för att finansiera studierna → längre studietid → längre boendeperiod + Studenter från studievana hem ökar → väljer ofta boende i studentbostad + Yrkeshögskola införs → ny eventuell målgrupp + Lågkonjunktur → ökat intresse för studier + Ökat söktryck till högre utbildning + Friare hyressättningssystem → lättare att få ekonomi i nybyggen


Ladda ner ppt "© Svenska Studentbostadsföreningen 2008 TILLGÅNG PÅ EFTERFRÅGAN SSBF:s OMVÄRLDSANALYS 2008 PRESENTATIONSMATERIAL."

Liknande presentationer


Google-annonser