Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte om Marco Polo I och II inför utlysningen 2006 Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 10.00 – 12.00 Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte om Marco Polo I och II inför utlysningen 2006 Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 10.00 – 12.00 Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56,"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte om Marco Polo I och II inför utlysningen 2006 Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 10.00 – 12.00 Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, vån 4, Stockholm PROGRAM 09.30 Registrering 10.00 Marco Polo I Bo Essle, Programledare Utlysningen 2006 VINNOVA Marco Polo II Johan Ericson, Kansliråd Planer bortom 2006 Näringsdepartementet 12.00 Avslutning VÄLKOMMEN

2 MARCO POLO I, 2003-06 MÅL – Minska trafikstockningar, förbättra miljön – Samma transporslagsfördelning 2010 som förelåg 1998 – Tillväxten av EUs mellanstatliga godsflöden på väg omställs till miljöanpassade transportmoder – 12 mrd tkm/år skall ställas om (EU 15) Resurser – Tillgängliga medel: 102 M€ (2003-2006) – Utlysningen 2006: ca 35 m€ – Subvention: 1€ per 500 tkm eller 4 ggr så mycket i kbmkm

3 Villkor Inriktning – Huvudsakligen transporttjänster på marknaden. – Nya, eller utvidgning av gamla, verksamheter. Deltagare i projektkonsortiet – Kommersiella aktörer. – Minst två oberoende företag med hemvist i åtm 2 olika medlemsstater (MS) eller med – hemvist i en MS och angränsande tredje land. Anslag – Medel endast till aktör i MS och Island, Norge, Lichtenstein & Rumänien. – Efter ev. avtal: Bulgarien, Kroatien & Bosnien-Herzegovina. – Angränsande tredje land kan ej erhålla anslag. – Inga kostnader utanför EUs territorium.

4 ANSLAGSFORMER Åtgärd för trafikomställning/Modal Shift action Katalysatoråtgärd/ Catalyst action Samarbetsåtgärder/Common learning action

5 Åtgärd för trafikomställning/Modal Shift action Stödja överflyttning av godstrafik från väg till jvg, sjötrp eller intermodaltrp. Tröskel: 0,5 m€ eller minst 250 mtkm eller 1000 mkbmkm sammanlagt över Tid: 3 år. Subventionen lägst av: 30 % av tot. kostn. eller Transportarbetet/500. Endast underskott ersätts. Stödjande infrastruktur, högst 20 % av subventionen.

6 Katalysatoråtgärd/ Catalyst action – Innovativ åtgärd mot strukturella hinder (marknadsbarriärer) vilka hindrar godsmarknaderna från att fungera väl eller hämmar sjöf:s och jvg:s konkurrenskraft. – Tröskel: minsta anslag 1,5 m€ (Tot min proj.kostnad ca 4,3 m€) – Tid 4 år. – Subvention högst 35 %. Endast underskottet. – Stödjande infrastruktur, högst 20 % av anslaget. Prioriterade mål för varje utlysning, t ex – ”Road competitive quality of service” – “Applied internat. interoperability of equipment, safety and information systems

7 Catalyst Actions Examples Motorways of the sea International non-stop railway services High speed freight trains on international routes High quality well intergrated inland waterway services Improving the inland waterway sector Pools for tri-modally-compatible intermodal loading units Reliable transport and logistics information systems

8 Samarbetsåtgärder/Common learning – Öka kunskapen inom sektorn - utbildning. Sprida avancerade arbetsmetoder och procedurer i transportkedjan. (Innovativt BE). Öka samarbetet i EU. – Tid: 2 år. – Tröskel: minsta subv. 0.25m€ ( minsta projektkostnad 0,5 m€) – Subventionen högst 50 % Prioriterade mål för varje utlysning, trafikslag för trafikslag, t.ex: – “European training centers”.

9 Common Learning Actions Examples Improving procedures and methods in sea and inland ports Co-operation between railways and inland waterway New co-operation and capacity management models in rail Adapting procedures and methods in transport systems to meet today’s logistics requirements Improving pricing, procedures and methods in the terminal European training centres Acions to increase the demand for no-road transport Actions aiming to improve shippers’s understanding of internmodal freight transport

10 ANSLAGSFORMER Åtgärd för trafikomställning/Modal Shift action Katalysatoråtgärd/ Catalyst action Samarbetsåtgärder/Common learning action

11 Bedömningskriterier Poäng Kriterierna T-omst KatSamarb. Europeiskt mervärde Mängd gods som ställs om 40 Innov. Lösn. mot strukturella markn.hinder 40 Förbättr. av samarbete och kunskapsutbyte och spridn 30 Projektets trovärdighet 30 Miljönytta kval. och kvant. 30 2010 Spridning av resultat10 Innovativa lösningar30 Undvik oacceptabel konk. snedvridn. Ja/Nej X XX Är ansökan om stöd berättigad Ja/Nej X XX

12 UTFALL MARCO POLO totalt Målet:12 mdrtkm/utlysning (EU 15) 1€ per 500 tkm omställt gods 102 m€ 2003-2006 = 51 mdrtkm Call (-år):2003200420052006Sa: Tillg. M€::1520,431,635102 Motsv mdrtkm 7,510,215,817,551 Omställt mdrtkm12,414,2

13 ANSÖKNINGAR År200320042005 Ansökn. EU/S62/759/360/2 Trafikomst.33/248/245 Kat.18/23/14/1 Samarb.11/3811/1 Beviljat EU/S13/112/1 Trafikoms12/1(0.6)9Bev,Ant EU:25/121=20% Kat.1/1(3,5m€)Bev. Ant. S: 2/10=20% Samarb12Bev. Medel: (4,1/35,4=12% S) 2 lägsta mtkm330/442;327/331 Bev. Trafikslagsfördelning: Närsjöf77 Jvg58 Inre vattenv.32

14 ANSÖKNINGEN 3 delar, enligt checklista i utlysningen – I Projektsummering, 2 sidor – II Beskrivning av åtgärden, max 10 sidor – III Bilagor som stärker framställningen, Marknadsundersökningar, Projektekonomi/underskott under startperioden + 1 år, LOI. Marco Polo Helpdesk http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm Exempel & ”Calculator ” för beräkning av transportarbetet och miljövärden. UTLYSNINGSLÄGET – Utlysningen 2006 beräknas öppna före sommaren och stänga medio september. – 35 m€ i år.


Ladda ner ppt "Informationsmöte om Marco Polo I och II inför utlysningen 2006 Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 10.00 – 12.00 Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56,"

Liknande presentationer


Google-annonser