Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008."— Presentationens avskrift:

1 Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008

2 Sveriges Transportindustriförbund  Organiserar godstransport-, speditions- och logistikföretag i Sverige, oavsett transportslag.  Har idag omkring 100 medlemsföretag – de fyra största: Schenker, DHL Global Forwarding, Green Cargo, Posten Logistik  Andra ex. på medlemsföretag: SAS Cargo, Göteborgs Hamn, Helsingborgs Hamn, Stockholms Hamnar (m.fl), Maersk Sverige, Stena Line, Viking Line, On-Road, Akka-Frakt, CargoNet, 4PL – ned till Lindeberg Spedition (2 anställda)

3 Sveriges Transportindustriförbund  Är ett rent branschförbund – våra medlemmar är organiserade som arbetsgivare i andra förbund (BA, SARF, FlygA, Sveriges Hamnar, Almega)  Är från 2008 medlemmar av TransportGruppen inom Svenskt Näringsliv (sju andra förbund i gruppen)

4 Vision  Effektiva och hållbara godstransporter Transportindustriförbundet vill främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle. Verksamhetsidé  Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. Syftet är att ständigt förbättra deras utveckling mot hållbara och effektiva transporter och logistiktjänster.

5 Transportindustriförbundets fem verksamhetsområden

6 Intermodalitet – ett av förbundets nyckelord  Alla trafikslag behövs – men samverkan mellan dem måste underlättas!  Infrastruktur: Prioritera godstransporter och håll stråken öppna! Se terminalerna som en del av den nationella infrastrukturen! Underlätta omlastningar!  Security: Skapa ett effektivt terrorskydd genom säkrade system i stället för handelshinder och byråkrati! Bättre myndighetssamarbete nationellt och internationellt!  Tullfrågor: Utnyttja modern IT för effektiva europaharmoniserade tullprocedurer och minskat krångel för alla i transportkedjan!  Informationsteknik: Skapa branschstandarder för info- överföring oavsett trafikslag! Se informationsöverföringen som en nödvändig del av transporternas infrastruktur!

7 Effektiva transporter är en förutsättning för tillväxten i samhället.

8 Klimat- & energifrågan i samhällsfokus Vad kan branschen göra själv? Vad måste varuägarna bidra med? Hur kan politikerna styra rätt? I Sverige? Inom EU? Skatter & subventioner? Handel med utsläppsrätter? Finns ”onödiga” transporter?

9 Marco Polos mervärde för näringslivet Effektivare och grönare transporter stärker transportnäringens image och näringslivets konkurrenskraft Transportsektorn central för klimat & energifrågorna i Norden. Effektiviteten (leveransprecision, kostnad) viktigaste kvalitetskrav från kunderna. Intermodala transportkedjor en del av en framtida effektiv & hållbar transportsektor.

10 Marco Polos mervärde för näringslivet Marknadsförankrade lösningar = störst chans till genomförande! Marco Polos krav på långsiktig lönsamhet positivt. Behovet av instrument för att minska hinder för nytänkande är reellt. Fokus måste vara mot kommersiellt genomförbara projekt.

11 Marco Polos mervärde för näringslivet Viktigt med kopplingen till ”grönare transporter” i projekten – men också regional anpassning CO2-reduktion måste väga tungt vid utvärderingen… …men inte stöd till flytt av produktion för att minska utsläppen! Nya färjelinjer är inte Nordens problem! Jmf EU:s Logistik-handlingsplan: ”gröna korridorer”

12 Marco Polo – hjälp & stöd eller byråkratisk mardröm?  Nordiska projekt tyvärr fortfarande få.  Många företag skräms bort eftersom man tycker att programmet är svårtillgängligt.  Minimivolymer och minimibudgetar ser stora ut för våra förhållanden.  Finansiella utbytet verkar litet i förhållande till arbetsinsatsen för att sy ihop ett projekt och arbeta fram en ansökan.

13 Kan Marco Polo bli mer lättillgängligt?  MP Calculator, Checklist for proposals  Informationsseminarier Fler förslag: ”Vademecum” (uppslagsverk med frågor/svar) Enklare ansökningsblankett Nationell helpdesk?

14 Marco Polo – en bit i stödpusslet Bättre överblick över finansieringskällor behövs!  Inter-reg medel för förstudier etc  Cohesion fund för nya medlemsstater  Europeiska investeringsbanken?  Transeuropean Networks – Sjömotorvägsprojekt (ancillary infrastructure) Behov av sammanställning och av nationell samordnare!

15

16 Marco Polo – några praktiska råd  Använd MP-kalkylatorn! Ger snabb bild av om ert projekt är genomförbart.  Många projekt som Kommissionen antar är inte färdigförhandlade – fäst ned parternas huvudansvar i ett enkelt intentionsavtal.  Var inte nordiskt ödmjuka i projektbeskrivningarna – det finns ett sug efter projekt från Skandinavien!

17 Är allt bortkastat om projektet inte blir av? Kanske inte ändå… Skapar kontakter över gränser och mellan företag. Jmf utvärdering SMINT – partnerskap fortsätter ofta även utan EU-medel. Underskattad fördel med MP för små/medelstora företag?

18 Marco Polos mervärde för näringslivet Transportindustriförbundet kommer fortsätta arbeta för att göra Marco Polo- programmet känt inom branschen och att det utnyttjas även av svenska och nordiska företag Vi lägger ut utlysningen på vår hemsida www.swedfreight.se när den publiceras, tillsammans med en vägledande kommentar. www.swedfreight.se


Ladda ner ppt "Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser