Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Vad är energi?. Lektion 1 Mål: Förstå -Vad är energi -Vilken enhet mäter man energi i -Energiprincipen -Olika energiformer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Vad är energi?. Lektion 1 Mål: Förstå -Vad är energi -Vilken enhet mäter man energi i -Energiprincipen -Olika energiformer."— Presentationens avskrift:

1 Energi Vad är energi?

2 Lektion 1 Mål: Förstå -Vad är energi -Vilken enhet mäter man energi i -Energiprincipen -Olika energiformer

3 Energi Vad är energi?

4 Lagrat arbete Förmågan att utföra arbete Handlingsförmågan Energi kan vi inte se – vi kan se bara det energi orsakar

5 Arbete (W) Arbete = kraft * sträckan W = F * s Enheter: Nm (Newtonmeter) 1Nm = 1 J (joule)

6 lagrat arbete = Energi Enheten för energi: 1 J

7 Energi mäts i Joule 1 J = 1 Nm Tyngdkraften: 1N = m*a = 100g * 10 1 J = energin som går åt att lyfta 100g 1 meter

8 Energiprincipen Energi kan varken skapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas till olika former.

9 Energiformer Mekanisk energi – Lägesenergi – Rörelseenergi – Elastisk energi Elektrisk energi Värmeenergi Strålningsenergi Kemisk energi Kärnenergi

10 Mekanisk energi Tre energiformer: Lägesenergi Rörelseenergi Elasticitetsenergi Anne-Lie Hellström

11 Läges- och rörelseenergi omvandlas lätt till varandra

12 Fritt fall och studs

13 Värmeenergi

14 Värmeenergi = rörelse hos partiklar Flytande vatten har mindre energi Vattenånga har mer energi

15 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex molekyler via deras bindningar Atom/Molekyl

16 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex Ex. kolhydrater Ex. Mg som brinner (en kemisk reaktion, värme och ljus frigörs)

17 Kemisk energi Lätt att lagra – Fossila bränslen – Mat/födoämnen – Olja – Biobränslen

18 Strålningsenergi

19 Strålningsenergi – en vågrörelse av ljuspartiklar Strålning med ökande energi Infraröd strålning Synligt ljus Ultraviolett strålning Röntgenstrålning

20 Kärnenergi – frigörs då tunga atomer klyvs till lättare Fission

21 Kärnenergi - lättare atomer slåss samman till tyngre Kärnenergi som omvandlas till strålningsenergi

22 Elektrisk energi energi som kan frigöras då en elektrisk spänning uppstår – Lätt att transportera, svår att lagra Elenergi transporteras av en ström av elektroner

23

24 www.socrative.com Ta fram mobilen Öppna internetsidan Gå till: www.b.socrative.comwww.b.socrative.com Skriv in i student join rum: 2fd98c59 Skriv in ditt namn Vänta på att quizen ska börja

25 Text att läsa I Fysik Spektrum boken sidorna: – 236 – 246-247 Kom ihåg! Det är coolt att vara smart


Ladda ner ppt "Energi Vad är energi?. Lektion 1 Mål: Förstå -Vad är energi -Vilken enhet mäter man energi i -Energiprincipen -Olika energiformer."

Liknande presentationer


Google-annonser