Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Nya Braås vid Örkens strand Braås Samrådsgrupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Nya Braås vid Örkens strand Braås Samrådsgrupp"— Presentationens avskrift:

1 Vision 2014 - 2018 Nya Braås vid Örkens strand Braås Samrådsgrupp
Uppdaterad juni 27 Vision Nya Braås vid Örkens strand Braås Samrådsgrupp

2 Sist finns en förteckning över alla som ingår i Braås Samrådsgrupp.
Braås är ett av Växjö Kommuns sex kommundelscentra, med vilka vi har ett gott samarbete. Växjö Kommun har genom sitt Landsbygdsprogram landsbygdssäkrat kommunen. Detta bidrar till att vi får stor förståelse för vårt arbete, och ser fram emot tre nya år av gott samarbete. Braås var först med att skapa ett visionsprogram, vilket har följts av flera andra orter. Vår ambition är att fortsätta att vara ett samhälle i ständig utveckling. Detta är möjligt tack vare ett stort engagemang på orten. Under den kommande fyraårs perioden kommer vi att inrikta vårt arbete med att utveckla vår bygd och skapa ett samhälle i framkant genom att skapa ett tryggt och attraktivt Braås. På följande sidor har vi listat de områden som vi kommer att prioritera. Sist finns en förteckning över alla som ingår i Braås Samrådsgrupp.

3 Bostadsutveckling Jobba för att motverka segregerade bostadsområden
Västra stranden – Uppstart av försäljning av tomter Verka för ett boende på Sjöliden anpassat efter dagens behov Vision om att ha ett centralt seniorboende (+55 bostäder) i framtiden Planering av bostäder på Gamla Ulvaskogsvallen -Ex. Bostadsrätter och Hyresrätter

4 Västra strand

5 Integration Målsättning
Målsättning Se till att de nyanlända som kommer till Braås får ett bra välkomnande genom att kraftsamla för konkreta aktiviteter för vuxna, barn och ungdomar Stödja och utveckla ungdomsintegrationen Stödja och verka för att erbjuda praktik- och arbetstillfällen Arbeta för större resurser till integrationsarbetet Verka för att Braås skall kunna utvecklas på ett bra sätt tillsammans med våra nysvenskar. Forskning visar att mångfald bidrar till utveckling av ett samhälle. Se till att vi inte får ett segregerat samhälle i samband med integrationsarbetet Hur kan vi lyckas? Arbetet med integration kommer att ha bättre förutsättningar om antalet nyanlända fördelas jämnare över kommunens stadsdelar och tätorter än vad det är idag. Nuvarande procentandel drygt 24 % av befolkningen i Braås, behöver minskas de närmaste tre åren

6 Skola Arbeta för att skolan skall bli en av Växjö kommuns bästa
Nischad skola –teknik/logistik/design Anpassa skolans lokaler till nutidens/framtidens behov

7 Fritid Vidareutveckla ungdomsverksamheten på orten både när det gäller fritids- och idrottsutbud Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen Iordningsställande av befintlig tennisbana Koloni/odlingslotter centralt belägna Filmklubb/digital biografutveckling/mobila system Färdigställande av cykelled från Rottne till Klavreström Naturslinga på Braås Näs Seglarskola Kanotled med vindskydd Skateboard-ramp/beach volley bollplan/minigolfbana Bastu med brygga Mekarverkstad för ungdomar

8 Örkens strand Utveckla mötesplats Örken Husbåtar med övernattning
Kanotuthyrning Fler campingstugor Tillsättande av arrendator till camping Trädäck mellan Ångbåtsbrygga och båthamn Utveckla fisketurismen i Örken Framtagning av broschyr över Strandpromenaden Bevaka möjligheterna för att etablera ett vandrarhem Uppfräschning av kanalen och området mellan Örken och Drettingesjön Sjönära restaurang Ångbåt vid bryggan

9 Konst - kultur Utveckla Strandparken ex. scen
Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan Initiera teater & musik aktiviteter i nya hallen

10 Service/Sociala Mötesplatser
Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an Främja företagskulturen i Braås Verka för att utveckla Braåsgården Öppen fritidsgård alla kvällar Hotell Pub Apotek Bevaka Länstrafikens utveckling Utveckla Marknadsdag i april Utveckla Braåsfestivalen Utveckla Braåsdagen Utveckla Nationaldagen/Bryggans dag Utveckla Julmarknaden Belysning av smalspåret till Kvarnagården Muddring av viken vid Örkens Västra strand

11 Braås Samhällsförening Braås Hembygdsförening
Braås Samrådsgrupp Team Braås Föreningslivet Mats Hedin Volvo Mats Carlsson Braås Samhällsförening Ingela Blad Tommy Ingelskog Missionskyrkan Mia Berggren Braås Turistgrupp Ulf Arvfidsson Växjö Kommun Hans Ohlsson Braås Företagsklubb Tobias Gustavsson Braås Skola Ewa Wånehed Braåsgården Arne Johanson Braås Hembygdsförening Sten Olof Widen Vidingehem Stefan Blomkvist Svenska Kyrkan Ursula Björkman PRO Eva Lisa Haggren SPF Ulla Skoglar Sjöliden Peter Nilsson Vårdcentralen Maria Jeppsson


Ladda ner ppt "Vision Nya Braås vid Örkens strand Braås Samrådsgrupp"

Liknande presentationer


Google-annonser