Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild Vision Nya Braås Örkens strand vid Kommunens logga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild Vision Nya Braås Örkens strand vid Kommunens logga"— Presentationens avskrift:

1 Bild Vision 2013-2017 Nya Braås Örkens strand vid Kommunens logga
Uppdaterad sept. 2013 Vision Nya Braås vid Örkens strand Bild Braås Samrådsgrupp Kommunens logga

2 I Braås är ett samhälle i ständig utveckling. Vi är visionära och vi är många som arbetar tillsammans för att utveckla vår bygd och göra Braås till ett samhälle i framkant. Under den kommande 4-års perioden kommer vi att arbeta efter en framgångsmodell, som består av tre områden Finansiellt kapital. Att på olika sätta stärka kapitaltillgången för Braås utveckling Socialt kapital. Ett brett engagemang och en god självbild Kunskapskapital. Att grunda vårt utvecklingsarbete genom bl.a. forskning Vi vill kunna erbjuda ett tryggt samhälle i växande både när det gäller skola, föreningsliv. boende, företagande, trafik och integration. Befolkningsutvecklingen i Braås har varit relativt stillastående. Nu byggs det emellertid nya lägenheter och nya tomter är planerade. Vi kommer att arbeta med olika marknadsföringsstrategier för att sälja NYA BRAÅS. Ett samhälle med bra boendemiljö, bra service, aktivt integrationsarbete, en skola i utveckling, ny idrottshall, vårdcentral och äldreboende på orten, organiserat starkt och varierat föreningsliv, stora naturvärden m.m. På följande sidor har vi listat de områden som vi kommer att prioritera. Sist finns en förteckningen över alla som ingår i Braås Samrådsgrupp

3 Bostadsbyggande Centralt seniorboende (+55 bostäder)
Västra stranden – detalj plan klar, projektering pågår Förprojektering av bostäder på Gamla Ulvaskogsvallen -Ex. Bostadsrätter och Hyresrätter Kolarevägen: Inflyttning dec 2013 och feb 2014

4 Västra strand

5 Förprojektering Ulvaskogsvallen

6 Förprojektering Ulvaskogsvallen

7 Skola/fritid Ny idrottshall – byggstart feb 2014
Arbeta för att skolan skall bli en av Växjö kommuns bästa Nischad skola –teknik/logistik/design Anpassa skolans lokaler till nutidens/framtidens behov Vidareutveckla ungdomsverksamheten på orten både när det gäller fritids och idrottsutbud Skateboard-ramp/beach volley bollplan Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen Iordningsställande av befintlig tennisbana Koloni/odlingslotter centralt belägna Integrationsarbete Filmklubb/digital biografutveckling/mobila system

8 Företagande Verka för utbyggt fibernät
Här vill man bo och driva sitt företag En stark gemenskap i Företagsklubben som ger ett tryggt nätverk Företagshotell ska startas Årlig bankett för företagare och medborgare med stipendier till unga företagare och ambassadörer för samhället.

9 Örkens strand Utveckla mötesplats Örken
Ny servicebyggnad Ny nedfart från Sjösåsvägen vid Hembygdsparken Husbåtar med övernattning Minigolfbana Kanotuthyrning Fler campingstugor Tillsättande av arrendator till camping Trädäck mellan Ångbåtsbrygga och båthamn Bastu med brygga Utveckla fisketurismen i Örken Framtagning av broschyr över Strandpromenaden Bevaka möjligheterna för att etablera ett vandrarhem Uppfräschning av kanalen och området mellan Örken och Drettingesjöns ”stämme” Sjönära restaurang Ångbåt vid bryggan Braås camping

10 Konst - kultur Utveckla Strandparken (runt minnesmärket för smalspåret) Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan Utsmyckning av Braås Torg Initiera teater & musik aktiviteter

11 Service/Sociala Mötesplatser
Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an Ny busshållplats mitt emot Pump Apotek Bevaka Länstrafikens utveckling Utveckla Braås Torgdag Utveckla Braåsdagen Utveckla Nationaldagen/Bryggans dag Utveckla julmarknaden Utökad service och tillgänglighet i Braåsgården Cykelled på smalspåret till Klavreström / Rottne Belysning av smalspåret till Kvarnagården Belysning av smalspåret till Böksholm Muddring av viken vid Drettingesjöns utlopp

12 Torghandel Hembygdsparken

13 Braåsgården

14 VISION NYA BRAÅS 2013-2017 Bostadsbyggande Skola och fritid
Förprojektering av Gamla Ulvaskogsvallen Uppföljning av Västra stranden Start tomtförsäljning Bebygga Västra stranden Centralt seniorboende Skola och fritid Iordningsställa befintlig tennisbana Kommunens bästa skola Integrationsarbete Nischad skola, teknik/logistik/design Utökade öppettider på fritidsgården Skateboardramp/Beachvolleybollramp Utökat fritids och idrottsutbud Anpassa skolans lokaler till nutidens behov Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen Kolonilotter Filmklubb/digitalbiografutveckling/mobila system Företagsklubben Verka för utbyggt fibernät Företagshotell ska startas Årlig bankett för företagare och medborgare med stipendier till unga företagare och ambassadörer för samhället. Örkens Strand Utveckla fisketurismen i Örken Ny servicebyggnad Ny nerfart från Sjösåsvägen vid Hembygdsparken Hubåtar för övernattning Kanotuthyrning Minigolfbana Utveckla udden mellan Båthamnen och Ångbåtsbryggan Fler campingstugor Bevaka möjligheter för vandrarhem Tillsättande av arrendator till camping Sjönära restaurang Uppfräschning av kanalen Örken-Drettinge Folder/karta över Strandpromenaden Ångbåt vid bryggan Trädäck mellan Ångbåtsbryggan och Båthamnen Konst-Kultur Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan Utveckla Strandparken Utsmyckning av Braås Torg Initiera och stödja teater och musik projekt Service/Sociala Mötesplatser Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an Ny busshållplats mitt emot Pump Apotek Bevaka Länstrafikens utveckling Utveckla Braås Torgdag Utveckla Braåsdagen Utveckla Nationaldagen/bryggans Dag Utveckla Julmarknaden Utökad service och tillgänglighet i Braåsgården Cykelled på smalspåret till Klavreström/Rottne Belysning av smalspåret till Kvarnagården Belysning av smalspåret till Böksholm Muddring av viken vid Drettingesjöns utlopp

15 Braås Samhällsförening Braås Hembygdsförening
Team Braås Föreningslivet Mats Hedin Volvo Mats Carlsson Braås Samhällsförening Ingela Blad Tommy Ingelskog Missionskyrkan Mia Berggren Braås Turistgrupp Ulf Arvfidsson Växjö Kommun Hans Ohlsson Braås Företagsklubb Tobias Gustavsson Braås Skola Ewa Wånehed Braåsgården Arne Johanson Braås Hembygdsförening Sten Olof Widen Vidingehem Stefan Blomkvist Svenska Kyrkan Lars Kempe PRO Eva Lisa Haggren SPF Laila Noack Sjöliden Peter Nilsson Braås Samrådsgrupp


Ladda ner ppt "Bild Vision Nya Braås Örkens strand vid Kommunens logga"

Liknande presentationer


Google-annonser