Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Braås Samrådsgrupp Kommunens logga Uppdaterad sept. 2013 Vision 2013-2017 Nya Braås vid Örkens strand Bild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Braås Samrådsgrupp Kommunens logga Uppdaterad sept. 2013 Vision 2013-2017 Nya Braås vid Örkens strand Bild."— Presentationens avskrift:

1 Braås Samrådsgrupp Kommunens logga Uppdaterad sept. 2013 Vision 2013-2017 Nya Braås vid Örkens strand Bild

2 I Braås är ett samhälle i ständig utveckling. Vi är visionära och vi är många som arbetar tillsammans för att utveckla vår bygd och göra Braås till ett samhälle i framkant. Under den kommande 4-års perioden kommer vi att arbeta efter en framgångsmodell, som består av tre områden  Finansiellt kapital. Att på olika sätta stärka kapitaltillgången för Braås utveckling  Socialt kapital. Ett brett engagemang och en god självbild  Kunskapskapital. Att grunda vårt utvecklingsarbete genom bl.a. forskning Vi vill kunna erbjuda ett tryggt samhälle i växande både när det gäller skola, föreningsliv. boende, företagande, trafik och integration. Befolkningsutvecklingen i Braås har varit relativt stillastående. Nu byggs det emellertid nya lägenheter och nya tomter är planerade. Vi kommer att arbeta med olika marknadsföringsstrategier för att sälja NYA BRAÅS. Ett samhälle med bra boendemiljö, bra service, aktivt integrationsarbete, en skola i utveckling, ny idrottshall, vårdcentral och äldreboende på orten, organiserat starkt och varierat föreningsliv, stora naturvärden m.m. På följande sidor har vi listat de områden som vi kommer att prioritera. Sist finns en förteckningen över alla som ingår i Braås Samrådsgrupp

3 Bostadsbyggande •Centralt seniorboende (+55 bostäder) •Västra stranden – detalj plan klar, projektering pågår •Förprojektering av bostäder på Gamla Ulvaskogsvallen -Ex. Bostadsrätter och Hyresrätter Kolarevägen: Inflyttning dec 2013 och feb 2014

4 Västra strand

5 Förprojektering Ulvaskogsvallen

6

7 Skola/fritid •Ny idrottshall – byggstart feb 2014 •Arbeta för att skolan skall bli en av Växjö kommuns bästa •Nischad skola –teknik/logistik/design •Anpassa skolans lokaler till nutidens/framtidens behov •Vidareutveckla ungdomsverksamheten på orten både när det gäller fritids och idrottsutbud •Skateboard-ramp/beach volley bollplan •Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen •Iordningsställande av befintlig tennisbana •Koloni/odlingslotter centralt belägna •Integrationsarbete •Filmklubb/digital biografutveckling/mobila system

8 Företagande Verka för utbyggt fibernät Här vill man bo och driva sitt företag En stark gemenskap i Företagsklubben som ger ett tryggt nätverk Företagshotell ska startas Årlig bankett för företagare och medborgare med stipendier till unga företagare och ambassadörer för samhället.

9 Örkens strand •Utveckla mötesplats Örken Ny servicebyggnad Ny nedfart från Sjösåsvägen vid Hembygdsparken Husbåtar med övernattning Minigolfbana Kanotuthyrning Fler campingstugor Tillsättande av arrendator till camping Trädäck mellan Ångbåtsbrygga och båthamn Bastu med brygga Utveckla fisketurismen i Örken Framtagning av broschyr över Strandpromenaden •Bevaka möjligheterna för att etablera ett vandrarhem •Uppfräschning av kanalen och området mellan Örken och Drettingesjöns ”stämme” •Sjönära restaurang •Ångbåt vid bryggan Braås camping

10 Konst - kultur •Utveckla Strandparken (runt minnesmärket för smalspåret) •Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan •Utsmyckning av Braås Torg •Initiera teater & musik aktiviteter

11 Service/Sociala Mötesplatser • Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an • Ny busshållplats mitt emot Pump • Apotek • Bevaka Länstrafikens utveckling • Utveckla Braås Torgdag • Utveckla Braåsdagen • Utveckla Nationaldagen/Bryggans dag • Utveckla julmarknaden • Utökad service och tillgänglighet i Braåsgården • Cykelled på smalspåret till Klavreström / Rottne • Belysning av smalspåret till Kvarnagården • Belysning av smalspåret till Böksholm • Muddring av viken vid Drettingesjöns utlopp

12 Torghandel Hembygdsparken

13 Braåsgården

14 VISION NYA BRAÅS 2013-2017 Bostadsbyggande Förprojektering av Gamla Ulvaskogsvallen Uppföljning av Västra stranden Start tomtförsäljning Bebygga Västra stranden Centralt seniorboende Skola och fritid Iordningsställa befintlig tennisbana Kommunens bästa skola Integrationsarbete Nischad skola, teknik/logistik/design Utökade öppettider på fritidsgården Skateboardramp/Beachvolleybollramp Utökat fritids och idrottsutbud Anpassa skolans lokaler till nutidens behov Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen Kolonilotter Filmklubb/digitalbiografutveckling/mobila system Företagsklubben Verka för utbyggt fibernät Företagshotell ska startas Årlig bankett för företagare och medborgare med stipendier till unga företagare och ambassadörer för samhället. Örkens Strand Utveckla fisketurismen i Örken Ny servicebyggnad Ny nerfart från Sjösåsvägen vid Hembygdsparken Hubåtar för övernattning Kanotuthyrning Minigolfbana Utveckla udden mellan Båthamnen och Ångbåtsbryggan Fler campingstugor Bevaka möjligheter för vandrarhem Tillsättande av arrendator till camping Sjönära restaurang Uppfräschning av kanalen Örken-Drettinge Folder/karta över Strandpromenaden Ångbåt vid bryggan Trädäck mellan Ångbåtsbryggan och Båthamnen Konst-Kultur Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan Utveckla Strandparken Utsmyckning av Braås Torg Initiera och stödja teater och musik projekt Service/Sociala Mötesplatser Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an Ny busshållplats mitt emot Pump Apotek Bevaka Länstrafikens utveckling Utveckla Braås Torgdag Utveckla Braåsdagen Utveckla Nationaldagen/bryggans Dag Utveckla Julmarknaden Utökad service och tillgänglighet i Braåsgården Cykelled på smalspåret till Klavreström/Rottne Belysning av smalspåret till Kvarnagården Belysning av smalspåret till Böksholm Muddring av viken vid Drettingesjöns utlopp

15


Ladda ner ppt "Braås Samrådsgrupp Kommunens logga Uppdaterad sept. 2013 Vision 2013-2017 Nya Braås vid Örkens strand Bild."

Liknande presentationer


Google-annonser