Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Ungdomar • Fritid ungdom • Bra aktiviteter för våra ungdomar • Fritidsgård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Ungdomar • Fritid ungdom • Bra aktiviteter för våra ungdomar • Fritidsgård."— Presentationens avskrift:

1 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Ungdomar • Fritid ungdom • Bra aktiviteter för våra ungdomar • Fritidsgård

2 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar God ekonomi och hållbarhet • Hållbar utveckling • Kvalitet

3 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Bli fler • Bli fler invånare • Attrahera folk till kommunen • Behålla ungdomarna och dess tro på orten

4 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Sociala andan • Visa stolthet för det vi har • Invånarnas stolthet för det positiva • Stolthet att vara åtvidabergare • Allmän stolthet genom att involvera media proaktivt istället för att invänta sura insändare och katastrofjournalistik

5 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Marknadsföring • Marknadsföring i syfte att fler flyttar hit • Marknadsföring internt och externt, marknadsföra de bra värdena • Mer ”sälj” i tomma lokaler - det finns många tomma lokaler i kommunen. Skulle vi kunna marknadsföra dessa så att de blir använda? • Sätta kommunen på kartan • Lyfta fram våra naturliga styrkor i natur och historia

6 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Snabbare kommunikation • Riksväg 35 ska vara bättre, säkrare och snabbare • Kortare tid till Linköping - 35an bör bli snabbare • Lägg ner järnvägen och använd pengarna till vägen • Förbindelse väg

7 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Levande centrum • Levande torg • Vårda utvecklingen av handeln • Torget – vad ska vara där? • Skapa ett attraktivt torg • Behålla och skapa livskraftig handel och näringsliv

8 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Bostäder • Bra tomter att bygga på • Nytt villaområde

9 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Konkretisering av idéer • Skapa en mötesplats för alla, unga och äldre • Inventering av vad som är bra och dåligt för att kunna använda detta till att göra reklam. ”Åtvidabergs DNA” • TV-reklam, men först efter att inventeringen är avklarad, viktigt att projektet är förankrat hos alla som deltar • Eliminera det negativa så endast positiva saker återstår att lyfta fram • Använda LED-stolpen mer för att göra reklam • Motverka negativ publicitet genom att prata om de negativa aspekterna på ett bättre sätt. Lyft fram lösningarna och inte problemen • Kommunen ska jobba öppet och transparent

10 Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Konkretisering av idéer, forts • Fler Trudy’s! • Ta hjälp av Linköpings universitet med miljonprogrammet • Hitta en aktivitet som vi kan marknadsföra oss med på samma sätt som Söderköping har sin glass. Något som kan göra oss kända. • Åtgärda riksväg 35 • Förklara att om folk stöder lokal handel så kommer skattepengar in i kommunen, istället för att de åker till Linköping och handlar

11 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Barn och ungdomar – skola och fritid • Skola och barnomsorg behöver förbättras • Vision att bli bäst i Östergötland gällande meritvärde i Åk9 • Bibliotek och andra kulturella företeelser bör nyttjas i större utsträckning • Kulturskolan och skolan bör ingå ett samarbete för att få ut all potential • Skapa en plats för ungdomar, t.ex. fritidsgård

12 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Boendemöjligheter • Skapa bra boendemöjligheter för alla i kommunen, så väl ungdomar, äldre och familjer. Idag saknas olika boendealternativ. • Finns för få villor till salu. Det behöver finnas bra boenden för att äldre ska kunna sälja sin villa.

13 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Handel, levande centrum och turism • Skapa ett trivsamt och aktivt centrum • Förbättra det befintliga handelsutbudet • Idag finns tomma affärslokaler i centrum, de bör användas på något sätt • Trevliga miljöer att vistas i, utsmyckning • Enklare att skapa evenemang och aktiviteter • Turismen är viktig. Problem med sommarstängda museum, restauranger och hotell.

14 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Kommunikation • De flesta i arbetsgruppen tog upp kommunikation som en stor utmaning. • Främst behöver kommunikationen bli säkrare, dvs. snabb och effektiv • Öka pendlingsmöjligheten till bl.a. Linköping.

15 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Trygghet – polis, ålderdom och sjukvård • Mer poliser och bevakning kvällstid • Förbättrad äldrevård med målen trygghet och kvalitet • Placera sjukvård i centrum för att öka tillgängligheten

16 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Kultur, kulturcentrum och föreningsliv • Kultur och miljöer behöver utvecklas • Skapa ett kulturcentrum med bra lokaler • Barn ska använda kulturen mer, t.ex. museum. • Åtvidaberg som kulturcentrum • Åtvidaberg som turistort • Snåla öppettider för museum • Sommarstängda restauranger och hotell • Aktiv guideförening saknas • Kulturskolan kopplas samman med fritidsgård

17 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Vikten av samarbeten och nätverk • Öka nätverkande utanför kommunens gränser • Skapa samarbeten mellan olika instanser i Åtvidaberg • Skapa en sammanhållning och ”vi-anda” inom kommunen

18 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Flytta till Åtvidaberg • Göra Åtvidaberg så attraktivt att folk utifrån vill flytta till kommunen • Våga sticka ut bland andra kommuner • Fortsatt ÅFF i allsvenskan

19 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Starkt näringsliv och kompetensförsörjning • Det måste finnas valmöjligheter för arbete. • Kompetensförsörjning ses som bristvara på en liten ort

20 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Konkretisering av idéer Kommunikation • Riksväg 35 bör rustas upp • Busstiderna är bra men måste bevaras och ev. utvecklas ytterligare • Bättre och säkrare vägar, Västervik – Linköping. • Utöka tågförbindelsen istället för att dra ner • Snabbtåg till Linköping, 10 min

21 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Konkretisering av idéer Barn och ungdomar – skola och fritid • Satsa på skolan ännu mer. – De på skolan behöver hjälp från vuxenvärlden. Idag nöjer sig barn med för lite, man gör det man ska men inte mer. – Gynnar hela kommunen med bra skolgång • Få ungdomar att satsa på utbildning. – Sprida en positiv inställning om skolan och vidareutbildning. – Skolval till gymnasiet, se det positivt att bo kvar. • Använda resurser mer t.ex. biblioteket och kulturskolan. – Använda dessa mer för att inspirera och få en lärande miljö.

22 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Konkretisering av idéer Barn och ungdomar – skola och fritid • Pedagogiska resurser – Ha pedagogiska resurser på så många ställen som möjligt för att skapa en lärande miljö – Befintligt exempel: idag finns en pedagog på skolans bibliotek, mycket bra! • Införa nya lärandeformer – Läxhjälp – Aktiviteter inom t.ex. IT – Museum för att främja utbildning – Planera skolresor till lämpliga platser

23 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Konkretisering av idéer Boendemöjligheter • Väldigt viktigt för att göra Åtvidaberg attraktivt. Det måste finnas goda boendemöjligheter för alla åldrar och familjer. • Skapa en fungerande boendekedja – Lägenheter för ungdomar – Se till så villor finns tillgängliga för blivande och befintliga familjer. – Attraktiva boendealternativ för äldre för att frigöra villor – Nya boendeformer så som serviceboende eller seniorboende.

24 Grupp 2: Bra vardagsliv och trygghet Konkretisering av idéer Boendemöjligheter • För att lösa boendefrågan krävs att nya bostäder i alla olika former byggs. Även vissa befintliga lokaler bör genomgå ombyggnation för att skapa just bostäder. • Bilda ett fastighetsbolag med flera ägare. – Partnerskap möjliggör fördelning av risker som gör att nya intressenter kan bli möjliga. – Bolaget bör satsa på både bostads- och hyresrätter. – Kommunen bör vara en delägare. • Även villor är viktigt men detta hann inte diskuteras.

25 Grupp 3: Näringsliv Attraktiva bostäder • Hur skapar man ett attraktivt klimat för nyproduktion av bostäder/tomter? Hur skapar man ett attraktivt boende i kommunen, mindre boenden i centralorten. Värdet behöver höjas på fastigheterna. • Få människor att vilja flytta hit så vi får in kompetens och nya företag • Inflyttning av ungdomar • Flytta hit olika verksamheter • Billig nyproduktion Förlänga där det redan finns gator och på så sätt spara pengar för infrastruktur • Lägenheter så äldre kan flytta in i, seniorboenden.

26 Grupp 3: Näringsliv Attraktiva bostäder, forts • Sjönära tomter • Skapa erbjudanden för att locka företagare att flytta hit. – Köp en tomt - gratis hyra på Facetten • Industriboenden, hotellrum på företag(?) • Företagsrätter, när företagare kommer in i en kommun som man inte har erfarenhet av, tar man en risk att hyra av kommunen. I utlandet är det hett med företagsrätter, dvs man köper på samma sätt som en bostadsrätt en yta i en stor kommunal lokal. Det kan bi väldigt häftiga företagsklimat mellan olika företag som samverkar i samma lokal. Stärka varandra genom samverkan. • Befolkningsökning - kommer med krav på tex simhall osv.

27 Grupp 3: Näringsliv Omsorg, skola • Satsa på bra barnomsorg i skolan • Förbättra skolresultatet i kommunen. Vi ska inte bara bli bra, utan VI SKA BLI BÄST. • Utbildning för företagarna, maskinoperatörer etc. • Fritid, ungdomar under 18 år. Fritidsgård så de inte ”dräller” omkring. • Använd studenters kompetens – när de väl kommer hit har de en positiv bild av Åtvidaberg. • Involvera invandrarna i Åtvidaberg.

28 Grupp 3: Näringsliv Förändra åldersstrukturen • En åldersstruktur i kommunen som inte är optimal • Testa att arbeta på andra tider så att man enklare kan få familjelivet att gå ihop.

29 Grupp 3: Näringsliv Samverkan, nätverka över gränser/Gnosjöanda • Börja prata med varandra, hyr ut/hyr in personal internt mellan företag för att hjälpa till med toppar och vågor i arbetsbelastning • IBR-konceptet (?) • Fler samarbeten: Företag Företag och Företag Kommun. • Utnyttja kompetensen som finns i kommunen istället för att ta in externa konsulter, krävs • Stimulera nyetablering av företag. Uppmuntra existerande företag att fungera som mentorer till nyetableringar, dvs något slags mentorskap där man hjälper varandra in i de lokala nätverken. • Företagen vågar inte riktigt anställa ungdomar eftersom företagen egentligen söker anställda med mer kompetens.

30 Grupp 3: Näringsliv Infrastruktur/kommunikation • Upprusta Tjustbanan • Bättre kommunikationer med Linköping • Lokaltåg på banan. Ersätt bussarna med tåg - EN DRÖM! • Få tågen att stanna i Fagerlund. • Med en genomtänkt logistik skulle man även kunna få godståg att gå från Åtvidaberg igen. • Biogasbilar i Åtvidaberg. • Bilpooler med elbilar/andra bilar i kommunen. Uthyrning av bilar till företag/boende när man behöver en extrabil. • Släpp hämningar med att kommunen ska betala allt. Driva simhall som kooperativ eller så kan en simhall t ex drivas i privat regi och faktiskt göra vinst. • Utbyggnad av värme, bredband m.m. infrastruktur. Få ner kostnaden för anslutning till centralvärme.

31 Grupp 3: Näringsliv Infrastruktur/kommunikation • Upprusta Tjustbanan • Bättre kommunikationer med Linköping • Lokaltåg på banan. Ersätt bussarna med tåg - EN DRÖM! • Få tågen att stanna i Fagerlund. • Med en genomtänkt logistik skulle man även kunna få godståg att gå från Åtvidaberg igen. • Biogasbilar i Åtvidaberg. • Bilpooler med elbilar/andra bilar i kommunen. Uthyrning av bilar till företag/boende när man behöver en extrabil. • Släpp hämningar med att kommunen ska betala allt. Driva simhall som kooperativ eller så kan en simhall t ex drivas i privat regi och faktiskt göra vinst. • Utbyggnad av värme, bredband m m, infrastruktur. Få ner kostnaden för anslutning till centralvärme.

32 Grupp 3: Näringsliv Familjevänlig kommun • Det som finns som är bra marknadsförs inte. • Föräldrar har ont om tid men mycket pengar, paketera och marknadsför Time for cash.

33 Grupp 3: Näringsliv Hållbarhet/energi • Hållbarhetsblogg • Solceller på taket • Affärsliv.se startade i december och har haft sammanträde

34 Grupp 3: Näringsliv Marknadsföring • Ombudsman som säljer kommunen och som hjälper till att hitta boende/plats för företag osv. • Gemensam marknadsföring - börja prata med varandra • Utnyttja det vi är bra på och tala om för andra att vi är bra. • Åtvidaberg ÄR ett känt namn tack vare fotbollen, nyttja det även för orten. • Åtvidaberg – är så mycket mer.

35 Grupp 3: Näringsliv Jämställdhet • Arbeta för att stärka självkänslan och få alla att våga ta initiativ att starta företag

36 Grupp 3: Näringsliv Tillväxt • Vilka områden ska vi satsa på, det behövs en analys - Åtvidaberg satsar • Tro på er själva, en kan inte göra allt. • En attraktiv plattform för företag • Få ut mer av varje skattekrona

37 Grupp 3: Näringsliv Konkretisering av idéer • Rusta upp 35:an. – Säkrare och sänkt pendlingstid. • LOTS, som ”säljer” kommunen och verkar som en samverkansdirektör. • Rotation. • Nya tomter. • Nya områden. • Centrala lägenheter. • Forum UF - Näringsliv. Ta idéer som man inte har möjlighet att ta tag i själv och överför till UF.


Ladda ner ppt "Grupp 1: Stolthet och gemensamt ansvar Ungdomar • Fritid ungdom • Bra aktiviteter för våra ungdomar • Fritidsgård."

Liknande presentationer


Google-annonser