Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

för att synliggöra fritidshemspedagogiken?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "för att synliggöra fritidshemspedagogiken?"— Presentationens avskrift:

1 för att synliggöra fritidshemspedagogiken?
Vad kan vi göra... för att synliggöra fritidshemspedagogiken?

2 Början... Förståelse av uppdraget.
Kvalitet i fritidshem, Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 Involvera all personal. Förtrogenhet med fritidhemmets uppdrag, oavsett utbildning eller erfarenhet. TID till diskussioner.

3 Enkätundersökning Föräldrarna hade liten inblick i verksamheten och fritidshemmens mål, eller vad de som föräldrar kan förvänta sig. MEN uppgav att de är nöjda med verksamheten... God uppfattning om fritidspedagogernas aktiva förebyggande arbete mot kränkande behandling (Teaterskola, Livskunskap, Räddningspatrull och Friends).

4 Mitt valda utvecklingsområde
Synliggöra och tydliggöra fritidshemspedagogiken TIPS: Formulera ditt eget Hiss-snack...

5 Föräldramöten... Nya barn och föräldrar
Bildspel om verksamheten, förtydliga vårt uppdrag i ord och bild. Egna föräldramöten? Egna utvecklingssamtal?

6 Arbetet med synliggörandet...
Bättre dokumentation! Enkel, lättanvänd gruppdokumentation som beskriver målen utifrån läroplanen samt hur vi valt att arbeta mot dessa. Bilder Dokument Planering Utvärdering

7 Vad gör vi nu då? Identifierat utvecklingsområden med hjälp av PBS
(Problembaserad skolutveckling) Frågeställning: Vad vill du utveckla i verksamheten under året? Vad är hållbar och användbar dokumentation på fritids? Utveckla en verksamhetsdokumentation och en elev dokumentation. Egna utvecklingssamtal? 2. Vad är meningsfull fritid? Intervjua barn, sammanställning av vad barnen tycker om sin fritidstid. Barnen trivs, vill ha fler utflykter och tycker det är roligast när fröknarna spelar bandy. Alla har kompisar på fritids...

8 Vi avslutar som vi började; vad kan vi göra för att synliggöra fritidshemspedagogiken?
Källor: Hedlund, Sara (2009) Vad kan vi göra för att synliggöra fritidshemspedagogiken? Rapport, Kvalitetsutveckling i fritidshem, Umeå universitet


Ladda ner ppt "för att synliggöra fritidshemspedagogiken?"

Liknande presentationer


Google-annonser