Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erika Nilsson Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt Verksamhetsledare, Mera Skog i Västerbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erika Nilsson Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt Verksamhetsledare, Mera Skog i Västerbotten"— Presentationens avskrift:

1 Erika Nilsson Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt Verksamhetsledare, Mera Skog i Västerbotten erika.nilsson@adm.umu.se www.skogeniskolan.se

2 Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter Startade 1973 På skolans villkor

3 Vad vill Skogen i Skolan? Vi vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring Vi erbjuder skolan möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin

4 Vad gör Skogen i Skolan? Skogen i Skolan samarbetar med många för att ge skolan bästa möjliga stöd. Vi har ett omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa skolor att etablera kontakt med dessa.

5 Målgrupper Lärare Lärarstudenter Skolledare Elever

6 Nationell verksamhet Ledningsgrupp 3 anställda vid Umeå universitet utgör kansli Stödja regionerna, tidning, webb, utvecklingsprojekt, marknadsföring, söka medel, nationellt och internationellt samarbete….

7 Regional verksamhet 11 regioner Styrgrupper Kurser för lärare, lärarstudenter, skolskogar, skogsdagar för elever, mässor, utställningar, hinderbanor, internationellt samarbete, studiebesök, prao….

8 Några av fördelarna med utomhusundervisning! + Ämnesintegration + Kombinera teori och praktik + Lär med alla sinnen + Tillämpa olika pedagogiska metoder + Tillgodoser elevernas olika sätt att lära in + Ökad koncentrationsförmåga + Ökad hälsa och ökat välbefinnande + Stärkt motorisk utveckling + Förbättrad koordination + Ökad muskelstyrka + Bättre balans

9 Skolskogen – uteklassrummet Ett pedagogiskt alternativ till inomhusundervisning som ger: kunskaper upplevelser fysisk aktivitet En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis anlägga en eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. Lär mer om skolskogar på skogeniskolan.se

10 www.skogeniskolan.se På skogeniskolan.se hittar du bland annat: Övningsdatabas med lärorika övningar Faktablad om skogens alla värden Kurser och konferenser Kontaktpersoner i hela landet Fråga om skog - frågorna besvaras av forskare

11 Beställ läromedel och prenumerera på elektroniska informationsbrev via www.skogeniskolan.se! Ny version våren 2010Fler fördjupningshäften 2009/2010

12 Övningsdatabasen Du hittar Skogen i Skolans egen övningsdatabas via hemsidan Du kan även hitta våra övningar via lektion.se

13 Kontakt Kontaktnät i hela Sverige, uppdelat på regioner

14 Länktips! www.skogeniskolan.se www.utenavet.se www.utomhuspedagogik.se www.liu.se/cetiswww.liu.se/cetis - Centrum för tekniken i skolan www.lektion.se

15 Övningstips! Du hittar Skogen i Skolans egen övningsdatabas via hemsidan Övningarna presenteras som enskilda övningar Hur skulle du sätta in dem i ett sammanhang?!

16

17 är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap och information om skogen, skogsindustrin och skogen som resurs ska verka utåtriktat över hela länet ska vara en god samarbetspartner för övriga samhället har länsansvaret för Skogen i Skolan i Västerbotten Medlemmar: Mera Skog i Västerbotten www.meraskog.se

18 Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skola och skogsnäring och vår uppgift i Mera Skog är att inspirera och samordna kontakter mellan skolan och skogsnäringen Verksamheten skall bedrivas i överensstämmande med skolans läroplaner och på skolans villkor

19 Vi planerar i samarbete med lärare och skolklasser aktiviteter såsom trädplantering, besök på industri eller avverkningsplats och skogsdagar med pedagogiska aktiviteter!

20 Sveriges bästa prao! Sveriges bästa prao är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och skola där skogsnäringen ger elever i årskurs 7-9 möjligheten att få uppleva en prao-vecka utöver det vanliga. Det som gör prao i skogen unik är att här får eleven inblick i branschen och möta en mängd olika yrken i hela näringskedjan från frö till färdig produkt. Aktivitet står i centrum – eleverna får till exempel besöka ett skogsgymnasium och prova på häftig teknik och roliga arbetsuppgifter. Den unika veckan är helt anpassad efter eleverna och är ett tillfälle som avsevärt ökar intresset för branschen och förståelsen för Sveriges största naturtillgång – skogen.

21 Sveriges bästa prao! Exempel på schema för prao-vecka Mera Skog i Västerbottens kommungrupper har var och en ett schema liknande detta och en ansvarig person att kontakta. För att komma i kontakt med oss angående prao – besök vår hemsida www.meraskog.se


Ladda ner ppt "Erika Nilsson Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt Verksamhetsledare, Mera Skog i Västerbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser