Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt"— Presentationens avskrift:

1 Erika Nilsson www.skogeniskolan.se
Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt Verksamhetsledare, Mera Skog i Västerbotten Informationsmaterial framtaget av Erika Nilsson, Verksamhetsledare Mera Skog i Västerbotten, februari Bearbetat oktober 2010.

2 Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter
Startade 1973 På skolans villkor • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

3 Vad vill Skogen i Skolan?
Vi vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring Vi erbjuder skolan möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

4 Vad gör Skogen i Skolan? Skogen i Skolan samarbetar med många för att ge skolan bästa möjliga stöd. Vi har ett omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa skolor att etablera kontakt med dessa. • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

5 Lärare Lärarstudenter Skolledare Elever
Målgrupper Lärare Lärarstudenter Skolledare Elever • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

6 3 anställda vid Umeå universitet utgör kansli
Nationell verksamhet Ledningsgrupp 3 anställda vid Umeå universitet utgör kansli Stödja regionerna, tidning, webb, utvecklingsprojekt, marknadsföring, söka medel, nationellt och internationellt samarbete…. • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

7 Regional verksamhet 11 regioner Styrgrupper
11 regioner Styrgrupper Kurser för lärare, lärarstudenter, skolskogar, skogsdagar för elever, mässor, utställningar, hinderbanor, internationellt samarbete, studiebesök, prao…. • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

8 Några av fördelarna med utomhusundervisning! + Ämnesintegration
+ Kombinera teori och praktik + Lär med alla sinnen + Tillämpa olika pedagogiska metoder + Tillgodoser elevernas olika sätt att lära in + Ökad koncentrationsförmåga + Ökad hälsa och ökat välbefinnande + Stärkt motorisk utveckling + Förbättrad koordination + Ökad muskelstyrka + Bättre balans • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

9 Skolskogen – uteklassrummet
Ett pedagogiskt alternativ till inomhusundervisning som ger: kunskaper upplevelser fysisk aktivitet En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis anlägga en eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. Lär mer om skolskogar på skogeniskolan.se • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

10 På skogeniskolan.se hittar du bland annat:
På skogeniskolan.se hittar du bland annat: • Övningsdatabas med lärorika övningar • Faktablad om skogens alla värden • Kurser och konferenser • Kontaktpersoner i hela landet • Fråga om skog - frågorna besvaras av forskare • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

11 Fler fördjupningshäften
2009/2010 Ny version våren 2010 • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen). Beställ läromedel och prenumerera på elektroniska informationsbrev via

12 Du hittar Skogen i Skolans egen övningsdatabas via hemsidan
Övningsdatabasen Du hittar Skogen i Skolans egen övningsdatabas via hemsidan Du kan även hitta våra övningar via lektion.se • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

13 Kontaktnät i hela Sverige, uppdelat på regioner
• Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

14 www.liu.se/cetis - Centrum för tekniken i skolan
Länktips! - Centrum för tekniken i skolan • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

15 Hur skulle du sätta in dem i ett sammanhang?!
Övningstips! Du hittar Skogen i Skolans egen övningsdatabas via hemsidan Övningarna presenteras som enskilda övningar Hur skulle du sätta in dem i ett sammanhang?! • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen).

16

17 Mera Skog i Västerbotten
är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap och information om skogen, skogsindustrin och skogen som resurs ska verka utåtriktat över hela länet ska vara en god samarbetspartner för övriga samhället har länsansvaret för Skogen i Skolan i Västerbotten Mera Skog startade år 1976 vid en tidpunkt när man befarade framtida virkesbrist. I takt med växande insikter om felaktigheten i dessa farhågor kom Mera Skog alltmer att ägna sig åt information och utbildningsverksamhet inom regionen. Mera Skog finansieras av medlemmarna och arbetet leds av en ledningsgrupp samt en deltidsanställd verksamhetsledare. I organisationen ingår vidare lokala kommungrupper vilka medverkar vid det praktiska genomförandet av olika aktiviteter. Mera Skog i Västerbottens vision är att Skolan samt övriga samhället skall uppleva organisationen som en viktig samarbetspartner för deras verksamhet. Medlemmar:

18 Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skola och skogsnäring och vår uppgift i Mera Skog är att inspirera och samordna kontakter mellan skolan och skogsnäringen Verksamheten skall bedrivas i överensstämmande med skolans läroplaner och på skolans villkor Ett sätt att sprida kunskap och information är via Skogen i Skolan. Mera Skog i Västerbotten har länsansvaret för den verksamhet som genomförs av Skogen i Skolan i Västerbotten. Vi hoppas att vårt arbete skall öka lärares, elevers och övriga samhällets kunskaper om skog, skogsindustrin samt dess produkter, sett ur ett helhetsperspektiv.

19 Vi planerar i samarbete med lärare och skolklasser aktiviteter såsom trädplantering, besök på industri eller avverkningsplats och skogsdagar med pedagogiska aktiviteter! Bilder från utedagar med högstadiet. Övre raden Malå, utedag med stationer, hösten 2008. Undre raden Vindeln, utedag med stationer, hösten 2008.

20 Sveriges bästa prao! Sveriges bästa prao är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och skola där skogsnäringen ger elever i årskurs 7-9 möjligheten att få uppleva en prao-vecka utöver det vanliga. Det som gör prao i skogen unik är att här får eleven inblick i branschen och möta en mängd olika yrken i hela näringskedjan från frö till färdig produkt. Aktivitet står i centrum – eleverna får till exempel besöka ett skogsgymnasium och prova på häftig teknik och roliga arbetsuppgifter. Den unika veckan är helt anpassad efter eleverna och är ett tillfälle som avsevärt ökar intresset för branschen och förståelsen för Sveriges största naturtillgång – skogen.

21 För att komma i kontakt med oss angående prao – besök vår hemsida
Sveriges bästa prao! Exempel på schema för prao-vecka Mera Skog i Västerbottens kommungrupper har var och en ett schema liknande detta och en ansvarig person att kontakta. För att komma i kontakt med oss angående prao – besök vår hemsida


Ladda ner ppt "Regionkoordinator och hemsideansvarig Skogen i Skolan nationellt"

Liknande presentationer


Google-annonser