Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profilen. Ma/NO-Profilspåret -Vad är det? Ett projekt ( fyra-fem år ???) Uppdrag: Att utveckla nya arbetsformer inom Ma/NO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profilen. Ma/NO-Profilspåret -Vad är det? Ett projekt ( fyra-fem år ???) Uppdrag: Att utveckla nya arbetsformer inom Ma/NO."— Presentationens avskrift:

1 Profilen

2 Ma/NO-Profilspåret -Vad är det? Ett projekt ( fyra-fem år ???) Uppdrag: Att utveckla nya arbetsformer inom Ma/NO

3 Profilen Uppdraget Ge möjlighet för elever med särskilt intresse för Ma/No att välja ett profilspår år 6-9. Att utveckla ett väl fungerande samarbete med Dalénium. Att sprida dessa arbetsformer till andra skolor genom att fungera som kompetenscentra för dessa frågor. Detta utbildningsuppdrag skall riktas mot hela grundskolan, F-9. Att utveckla ett väl fungerande samarbete med Ållebergsgymnasiet, framför allt på den naturvetenskapliga/tekniska sidan.

4 Profilen Uppdraget Ge ökad möjlighet till både breddning och fördjupning inom ämnena Ma/No. Koppla till andra ämnen i arbetet för helhet i kunskapsutveckling. Att utveckla arbetsformer inom Ma/No som ger eleverna större intresse och kunskaper inom Ma/No. Arbetsformer som ger ökad möjlighet till ökad individualisering, bibehållen och ökad lust, kreativitet, intresse och nyfikenhet.

5 Organisation Kyrkerörsskolan Klassrum Ett arbetslag Elever Mentorskap Köp av tjänster Flexibelt schema

6 Utvärderingar Föräldrar (utvärderar varje termin) Elever (utvärderar varje vecka, efter varje tema och termin) Lärare (utvärderar efter varje temaperiod och läsår) Extern ( Kommunens utvärderare)

7 Information – ny och gammal teknik Traditionella lappsystem E-mail (mycket information skickas med mail) Webben (vi försöker ha en levande hemsida) Skarpmål (ett dokumentationsprogram för resultat och måluppfyllelse)

8 Handslaget Tapper återvinning Pellviks Fadderföretag

9 Profilen Tema är kul och lärorikt

10 Profilen Uppdraget Ge ökad möjlighet till både breddning och fördjupning inom ämnena Ma/No. Koppla till andra ämnen i arbetet för helhet i kunskapsutveckling. Att utveckla arbetsformer inom Ma/No som ger eleverna större intresse och kunskaper inom Ma/No. Arbetsformer som ger ökad möjlighet till ökad individualisering, bibehållen och ökad lust, kreativitet, intresse och nyfikenhet. Dessa mål berör temaarbete

11 Profilen Våra teman hittills OS Rymden Vårt jordklot Vem bryr sig Kroppen Finn upp/ matematik Dra åt skogen Alla teman startar med någon form av upplevelse/händelse

12 Profilen Rymden (Storyline) Storyn i detta temat var att jorden håll på att bli obeboelig och de måste hitta en ny planet att bo på. Eleverna tillfrågades att bli astronauter. För att bli astronaut måste man gå en utbildning. Grundutbildning Besättning/resan

13 Profilen Grundutbildningen Astrohistoria Skapelseberättelser, Big Bang, astronomins historia från Antiken tills idag Astrofakta Stjärnor, planeterna, månen, årstider, dag och natt, ebb och flod, tidsskillnader, gravitation, planetplansch Astrofys Hinderbana Astromatematik Tidsbegrepp från sekund till millennium, geometri Astrospråk Utbildning delvis på engelska, läsa en science fiction bok

14 Profilen Besättningen Besättningen till ett rymdskepp skapades Besättningen bestod av en kapten, tekniker, biolog, sjukvårdare och en rapportör. Alla dessa hade speciella uppgifter Varje ”yrke” fick specialutbildning En rymdkapsel byggdes Samarbetsövningar för att klara resan Uppskjutningen och resan Här tillämpades de olika yrkesrollerna

15 Profilen

16 Expedition Världen Jordklotet Luft och vatten Jordklotet Jordytan Att räkna med skala Temaläsning: Fabler och Pumans dotter Att avbilda jordklotet Klimatzoner och olika naturtyper (biotoper) Världsreligionerna Mat i andra länder Engelska- landskap Avslutande grupparbete om de olika världsdelarna som knöt ihop de andra punkterna Tema Världen

17 Profilen Hur bestäms teman? Elevönskemål I tiden Läraridéer utefter kursplan och läroplan Lämpliga områden med Ma/NO-inriktning

18 Profilen Varje ämnesansvarig tittar på vilka mål som kan tänkas ingå Arbetslaget bestämmer sedan vilka mål som skall ingå Därefter väljs moment och arbetssätt Vi bestämmer redovisningsformer och vilka mål/moment som skall bedömas Vi gör en tidsplan och ser löpande över veckoschemat Vi bestämmer vem som gör vad och när Planering av ett temaområde

19 Profilen Bedömning Elevernas olika arbeten bedöms och bokförs i ett dokumentationsprogram. I bedömningen använder vi termer som når målet, når delvis målet och når ej målet. Betyg för de elever som går i år 8 och 9 Vi ger också skriftliga kommentar till elevernas arbeten utifrån målen/betygskriterierna

20 Profilen Dokumentation Elevernas arbete sparas i en portfolio Temaplaneringar läggs upp på hemsidan och sparas i en temapärm på Profilspåret Tematidning görs i de teman där en valbar fördjupning finns

21 Profilen Temautvärdering Alla teman utvärderas skriftligt med eleverna Lärarna utvärderar muntligt och skriftligt Utvärderingarna används sedan i planeringen för kommande teman

22 Gruppdiskussion Fördelar med temaundervisning Att tänka på vid temaarbete Tänkbara moment för ämnessamverkan (minst två ämnen) Hur bibehåller man kvalitén och undviker hopp och lek Profilen

23 Fördelar med temaundervisning Helhet för eleverna – röd tråd Engagemang och ökad arbetsglädje för både lärare och elever Eleverna lär känna varandra genom olika arbeten i grupp Varierade arbetsformer Eleverna tränas att ta eget ansvar

24 Profilen Att tänka på vid temaarbete Mycket gemensam planeringstid behövs Planera i god tid Bokför vem som skall göra vad och till när Förbered eleverna mot vilka mål de skall arbeta emot En del elever kan ha svårt att ta ansvar och behöver mycket hjälp i början Ta tillvara eleverna idéer angående arbetssätt och temats rubrik och innehåll

25 Portfolio Mål : Utveckla elevernas förmåga att reflektera över sitt lärande Visa elevernas utveckling och kunskaper i olika ämnen Visa vad eleverna kan utveckla Använda som underlag vid mentorssamtal och utvecklingssamtal Använda som ett underlag för betyg och bedömning

26 Portfolio Omfång/urval: Ej bara färdiga produkter och prov Vi väljer, eleverna väljer ut det de är mest nöjda med i varje ämne, till en guldpärm

27 Portfolio Viktigt : Regelbunden portfoliogenomgång där eleverna reflekterar: Vad är bra nu? Vad behöver utvecklas? Regelbundna samtal med eleverna om portfolion Elevernas egna reflektioner till varje arbete Lärarkommentarerna ska gälla allt arbete, ej bara prov eller inlämningsarbeten Uthållighet och ständig dialog mellan lärare och elev är avgörande om det lyckas eller inte


Ladda ner ppt "Profilen. Ma/NO-Profilspåret -Vad är det? Ett projekt ( fyra-fem år ???) Uppdrag: Att utveckla nya arbetsformer inom Ma/NO."

Liknande presentationer


Google-annonser