Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnrättsperspektiv på inflytande och delaktighet med underrubrik: Om barn och unga i fysisk planering – en fråga om social hållbarhet Gabriella Olofsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnrättsperspektiv på inflytande och delaktighet med underrubrik: Om barn och unga i fysisk planering – en fråga om social hållbarhet Gabriella Olofsson."— Presentationens avskrift:

1 Barnrättsperspektiv på inflytande och delaktighet med underrubrik: Om barn och unga i fysisk planering – en fråga om social hållbarhet Gabriella Olofsson 2014-11-211

2 FN:s konvention om barnets rättigheter Några relevanta rättigheter: Utveckling (art 6) Privatliv (art 16) God hälsa (art 24) Levnadsstandard (art 27) Rekreation och kultur (art 31) Statens skyldighet att till det yttersta av tillgängliga resurser säkerställa barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (art 4) 2014-11-212

3 FN:s konvention om barnets rättigheter Huvudprinciper Artikel 12 -Rätten att bli tillfrågad om och respekterad för sin åsikt. Artikel 3 -barnets bästa i "främsta rummet" Artikel 2 -Allas lika värde Artikel 6 -Rätten till liv, överlevnad och utveckling 2014-11-213

4 FN:s konvention om barnets rättigheter Huvudprinciper Icke-diskriminering (art 2) Barnets bästa (art 3) Rätt att bli hördRätt till utveckling (art 12)(art 6) 2014-11-214

5 Tre principer för empowered participatory governance: (Fung & Wright 2003) 1) Samtalsprocessen ska handla om konkreta frågor som kräver konkreta lösningar; 2) Invånare som påverkas av frågorna ska vara delaktiga i processen; 3) Förslag på lösningar ska tas fram genom dialog. Den ideala dialogen: (Young 2000) -Inkluderande – alla som är påverkade av problemet -Politiskt jämlik – frånvaron av dominans 2014-11-215

6 Inkluderande och jämlik Mångfald/pluralism Det finn en mångfald av intressen, övertygelser, livsstilar och förmågor i det offentliga rummet. Barn och unga är en del av mångfalden men syns ej. Barn anses höra till den privata och semi-officiella sfären

7 Synen på barndom (childhood vs adulthood) (James & Prout 1997; Qvortrup et al 2011) Barn är: beroende irrationella inkompetenta

8 Synen på barndom (childhood vs adulthood) (James & Prout 1997; Qvortrup et al 2011) ”Becomings””Beings” Barn är: Vuxna är: beroende oberoende/autonoma irrationella rationella inkompetenta kompetenta

9 Barn och unga ska lära sig demokrati, inte göra demokrati ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” (Läroplanen 2011)

10 Barn och unga i fysisk planering Icke-diskriminering Barnets bästa Rätt att bli hördrätt till utveckling 2014-11-2110

11 Tre principer för empowered participatory governance: (Fung & Wright 2003) 1) Samtalsprocessen ska handla om konkreta frågor som kräver konkreta lösningar; 2) Invånare som påverkas av frågorna ska vara delaktiga i processen; 3) Förslag på lösningar ska tas fram genom dialog. Den ideala dialogen: (Young 2000) -Inkluderande – alla som är påverkade av problemet -Politiskt jämlik – frånvaron av dominans 2014-11-2111

12 Icke-diskriminering: De barn och unga som var berörda av frågan engagerades. Skolan som mötesplats. Rätt att bli hörd: Barns och ungas kunskap och erfarenhet påverkade besluten (om processen låg rätt i tiden) Rätt till utveckling: Ett ömsesidigt lärande för elever, pedagogisk personal och planerare. För framtiden: Gå från projekt till nya arbets- och beslutsprocesser Koppla barns och ungas delaktighet i fysisk planering till arbetet med medborgarinflytande och social hållbarhet 2014-11-2112


Ladda ner ppt "Barnrättsperspektiv på inflytande och delaktighet med underrubrik: Om barn och unga i fysisk planering – en fråga om social hållbarhet Gabriella Olofsson."

Liknande presentationer


Google-annonser