Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lång är en timme? Två timmar av reflektion och konkreta råd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lång är en timme? Två timmar av reflektion och konkreta råd."— Presentationens avskrift:

1 Hur lång är en timme? Två timmar av reflektion och konkreta råd

2 Egenskap Fördel Innebörd

3 Välj två TimeQuality Cost

4 InformeraSälja BerättaÖvertyga BeskrivaArgumentera SakligtKänslosamt NeutraltTar ställning KorrektSannolikt Du väljerJag påverkar Lite ansvarMycket ansvar

5 Man kan inte tycka fel Vinna diskussionen men förlora kunden Invändning är inte samma som NEJ TACK Bekräfta + Öppen fråga

6 Prata pengar! Öppenhet inför budget Ökad bevisbörda När börjar det kosta?

7 Ja, man kan tycka det är mycket pengar, men… + … har du tänkt på allt du får? / … utslaget per kund blir det endast X … denna annons kan du använda som butiksmaterial, brev till kundklubben = …nu talar vi om er position på marknaden (de riktigt stora värdena) - … låt oss då se vad vi kan ta bort

8 Vi måste bevisa mer Cost/MQP (marketing qualified prospect) Marketing Contribution (hur stor del av affärerna har marknadsföringen bidragit till) Convertion rate: MQP – Opportnity – Win ROMI

9 Säljande offerter

10 1.En inledning med intresseväckare, en kort sammanfattning och målet med offerten. Läggs före själva offerten. Måste funka även utan bilagan. Jämför med ett säljbrev.

11 Säljande offerter 2. Kundens situation, specifika behov, problem, krav och önskemål Hänvisa till den godkända motbriefen De avgörande kriterierna; obs-värde, klirr i kassan, synas och påminna, trygghet, totalekonomin osv

12 Säljande offerter 3. Arvodet som inte är produktion. Samma oavsett om enheter tillkommer eller tas bort Strategi Research av produkten, uppdragsgivaren och varumärkespositioneringen problemformulering behovsanalys kravanalys (dataprojekt) analys av problemställning omvärldsanalys målgruppsanalys målformulering kommunikationsplattform Kreativt koncept Tonalitet Moodboards profilering, idékoncept, presentation av skisser

13 Säljande offerter 4. Arvodet per enhet. Kunna ta bort och lägga till enheter utan att allt förändras Pris för leverans, inte timme/titel Produktion Texter Medverkan vid fotografering Upphandling av underleverantörer Tidplanering Korrekturhantering Typopgrafering osv

14 Säljande offerter 5. Exklusive Exempel: Moms Frakt, bud Ändringar efter tredje korrektur Kundändringar som påverkar tidplanen Inköp som ej kunnat förespås vid offertdatum Bildrättigheter Adaption till andra kanaler Repro Retuscher

15 Säljande offerter 6. Rekommendation Vad vinner kunden på att göra affärer med dig? Priset är mer än bara siffror. Vad blir kostnaden om de inte tar ditt förslag?

16 Säljande offerter 7. Avslutning Inte slentrian! Ange skäl till varför kunden ska agera NU! Referenser och andras erfarenheter

17 Säljande offerter 8. Formen Gör den luftig och lättläst Vanliga brister: Långa, tunga meningar med en torr och opersonlig text För mycket detaljer, tekniska uttryck, reservationer istället för att prata om vad kunden vinner. Dålig finish och paketering

18 Företag, adress, Ort och datum A. Beställare, kontaktperson B. Ansvarig Projektnamn Beskrivning av projekt, kortfattat Förutsättningar för hela projektet. Hänvisning till godkänd debrief Bilder, material etc, ansvarsfördelning mellan kund- byrå Korrekturhantering Tidplan, kortfattad. BYRÅARVODE Konceptutveckling Förutsättningar Analys, strategix;-- Kreativt konceptx;-- Enhet A Förutsättningar, t ex format, media Skisserx;-- texterx;-- Originalx;-- Produktionsledning, speca!x;-- Offerten ska se ut så här INKÖP Kan också läggas under respektive enhet Beskrivning av leverans så tydligt som möjligt Ev namnge leverantören Tydligt skriv ut allt som exkluderas! EXKLUSIVE Exempel på punkter. Fler kan förekomma! Moms Frakt, bud Ändringar efter tredje korrektur Kundändringar som påverkar tidplanen Inköp som ej kunnat förespås vid offertdatum Bildrättigheter Repro Retuscher VILLKOR Betalningsvillkor Hänvisning till ett eventuellt kontrakt UNDERSKRIFT Byråns offertansvarige/ Kundens ansvarige

19 Berätta vad du vill Vad ska kunden Veta Tycka Göra

20 Korrektur Korrektur kan förstärka ängsligheten! Vad är ett korrektur? Hur många? Distribution av korr? När kopplar du in kreatörer? Hur argumenterar du ett onödligt/felaktigt korr från kunden?

21 Tydliga och förankrade avstämningspunkter Brief Motbrief Strategisk avstämning Kreativ avstämning Koncept Produktion Korrektur

22

23 Lycka till med ett riktigt roligt arbete! www.engagemarketing.se


Ladda ner ppt "Hur lång är en timme? Två timmar av reflektion och konkreta råd."

Liknande presentationer


Google-annonser